Archiv rubriky: Francouzská gramatika

Francouzsky na Skype. Passé composé. Jednička mezi francouzskými minulými časy. Tvoření. A1.

Kdo stále ještě váháte, kterým z francouzských minulých časů začít, zbystřete.  Našli jste. Passé composé. Lidový čas, kterému se podařilo z mluvy a téměř i z písma vypudit krásné a elegantní passé simple. Zatímco ostatní francouzská passé umí vyjádřit drobné … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Complément cinconstanciel. Francouzské příslovečné určení. B2+.

Francouzské příslovečné určení (complément circonstanciel) má podobnou roli jako to české : přínáší doplňující informace. Nevychází ze slovesné vazby, pro stavbu věty tedy není nezbytně nutné a často ho lze zcela vynechat. Druhy nejužívanějších francouzských příslovečných určení Complément circonstanciel de … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Významy francouzského slovesa PASSER.

Tout se passe bien ? zeptá se vás servírka. Ton week-end s’est bien passé ? vyzvídá kolegyně. Passe-moi le sel, poprosí vás partner. Prends-la ! Cette robe passe partout ! radí kamarádka. Jedno francouzské sloveso a kolik věcí se jím dá pojmenovat. Ale při … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. 7 příkladů jistého užití francouzského imperfekta v běžném životě. A2

1. Popis a zvyklosti Notre ancienne maison se situait en face d’un étang où nous jouions aux gendarmes et aux voleurs. Náš starý dům stál naproti jednomu rybníku, kde jsme si hráli na četníky a zloděje. 2. Popis Maman portait … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Francouzské imperfektum. A2.

Základní charakteristika francouzského imperfekta Pojmenovává v minulosti děje a stavy, u kterých není důležité nebo možné určit přesně dobu a trvání (kdy, odkdy dokdy, kolikrát). Označuje tedy děje opakované (rutinu, tradice, zvyky) a neukončené. Výborně se hodí k popisu. Jak … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Francouzská zájmena přivlastňovací nesamostatná. Mon, ma, mes. A0+.

C’est à moi. To je moje. C’est mon mari, ma famille. Ce sont mes enfants, mes filles. To je můj manžel, moje rodina, to jsou moje děti, mé dcery. C’est à toi. To je tvoje. C’est ton mari, ta famille. … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Francouzská samostatná osobní zájmena. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. A1.

Francouzská samostatná zájmena osobní moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles nezávisí na slovese. Ve větě tedy mohou stát sama. Užití francouzských samostatných zájmen osobních neodpovídáme celou větou : Qui va au bois ? /Kdo půjde do lesa ? < Moi ! /Já ! … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Jak nahradit COI zájmenem jednoduše a krok za krokem. A1.

Co je COI ?  Předmět po předložkách à a de. Na úrovni A2 budeme za COI pokládat ten, který se na sloveso váže pomocí předložky à. Jak ho poznat ? Poznat tento předmětu není tak snadné, protože předložka à uvozuje i jiné … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Zápor NE … PAS DE. A0 – A1.

Zápor NE … PAS DE znamená žádný, žádná. V tomto smyslu se před podstatné jméno nedává člen. To funguje za předpokladu, že v kladné větě byly členy un, une, des, du, de l‘, de la + číslovky. Jinak řečeno, členy … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Jak nahradit francouzský předmět bez předložky COD zájmenem.

Co je COD ? Complément d’objet direct , česky předmět přímý, tedy bez předložky . Jak ho poznat ? Následuje za slovesem přímo, tzn. BEZ předložky. Vypadá stejně jako podmět věty, ale neshoduje se se slovesem. Les enfants regardent la … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Vyjádření vůle francouzsky pomocí podstatných jmen. B 2+.

Un acharnement = náruživost, zarputilost, urputnost.  On nous inflige une triple peine avec la rétrogradation d’abord, les trois points ensuite et maintenant le retrait de trois points à chaque sortie. C’est de l’acharnement pur et simple. (La Nouvelle République, 28/02/2017) … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Francouzská slovesa na -dre. Jak určit vzor časování.

Bereme v potaz čtyři typy : PRENDRE & RENDRE & CRAINDRE & JOINDRE Krok 1 roztřídit podle nosovky na dvě základní skupiny Nosovky typu : an/en/on + DRE: Např. Pondre, tendre, pendre, prendre Nosovky typu ain/ein/oin + DRE : Např. Peindre, éteindre, … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Jak francouzsky vyjádřit vůli pomocí slovesných výrazů. B 2-C

Obecně platí, že po všech slovesech, která vyjadřují vůli, následuje subjonktiv nebo infinitiv. Je veux/voudrais que tu viennes ce soir. = Chci/chtěl(a) bych, abys dnes večer přišel/přišla. Je veux/voudrais passer ce soir avec toi. = Chci/chtěl(a) bych s tebou strávit … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Francouzský trpný rod (voix passive).B+

Francouzský trpný rod se vyjadřuje dvěma základními způsoby. Francouzský trpný rod běžný : (se) faire + INF & (se) laisser + INF Francouzský trpný rod vyššího stylu : être + příčestí minulé (participe passé) Pro oba typy platí totéž, co … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Jak rozlišit slova na H dyšné a H němé.

Proč je potřeba rozlišit H dyšné a němé? Kvůli vázání. Slova začínající na H dyšné se nevážou, slova na H němé ano. V každém případě platí, že H je jen písmeno, ne zvuk, nikdy se tedy nevyslovuje. Co znamená H … Celý příspěvek