Archiv štítku: francouzska gramatika

Francouzsky na Skype. Příklady francouzských lidových složenin. B2+

Asi si všimnete, že se některé francouzské složeniny píší dohromady, ale jiné s pomlčkou nebo jako samostatná slova. Tendence směřuje k psaní dohromady, zejména u složenin, které se užívají velmi často.Pravidla pravopisu se rychle mění, nejjistější je tedy poradit se … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Užití francouzských podmínkových vět se SI. B1 – B2.

Odhodlání Si + présent < futur Si tu fais une randonnée à la bonne heure, je t’accompagnerai. = Když půjdeš na túru brzy ráno, půjdu s tebou. Dedukce Si + imparfait < conditionnel Si Tamara voulait vraiment adopter ce chaton, … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. O užití subjonctivu.

Na úvod několik zásad: Subjonctif se nikdy neužívá, pokud jsou podměty vět stejné. J’aimerais manger plus tôt que d’habitude. = Rád/a bych se najedl/a dřív než obvykle. Subjonctif se užívá se tehdy, chce-li mluvčí naznačit, že to, co tvrdí, není … Celý příspěvek

Francouzsky s Irénou. Francouzské zájmeno Y

V této lekci se vám pokusím ozřejmit užit francouzského Y, které funguje jako osobní zájmeno nebo příslovce. Uvidíte, že všechno půjde hladce a že vám Y bude hezky sloužit. Vsadila bych se, že už jste se s Y setkali, přinejmenším … Celý příspěvek

Francouzsky s Irénou. Francouzská předložka EN. A2.

Užití francouzské předložky EN Názvy světadílů, zemí rodu ženského a zemí na samohlásku v jednotném čísle. Česky: v, na, do. Je vais en République tchèque. = Jedu do České republiky. Tu passes tes vacances en France. = Trávíš dovolenou/prázdniny ve … Celý příspěvek

Francouzsky s Irénou. À qui & Auquel & À laquelle & Auxquels & Auxquelles. Vysvětlení & Cvičení. B1

Tato francouzská vztažná zájmena nahrazují jméno, které se pojí s předložkou À. À qui V současné francouzštině se vztahuje k osobám. Zůstává beze změny bez ohledu na rod a číslo. Vysloví se « aki ». Příklady Henri a demandé de l’aide à … Celý příspěvek

Francouzsky s Irénou. Francouzské vztažné zájmeno DONT. Vysvětlení & cvičení B1.

Užití francouzského zájmene DONT Nahrazuje předmět, který je uvozený předložkou DE. Předložka DE je samostatná, tzn. není součástí složeného předložkového výrazu jako je např. « à côté de ». Tvar DONT zůstává neměnný bez ohledu na rod a číslo předmětu. Vyslovuje se … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Francouzské zájmeno EN

Zájmeno EN se váže k předložkovým vazbám s DE a k určení místa ve smyslu ODKUD, tedy znovu ve spojení s předložkou DE. Zájmeno EN nahrazuje jméno, které ve větě předchází DU, DE L’, DE LA, DES a které neoznačuje … Celý příspěvek