Francouzsky na Skype. DE, nebo DES ? B1.

ZÁPOR Absolutní zápor : DE Babou n’a pas de jouets. (Babou nemá (žádné) hračky) Obvyklý zápor : DES Babou n’a pas des jouets en bon état. (Babou nemá (některé) hračky v dobrém stavu) Proč První věta vyjaduje, že „Babou n’a aucun jouet.“ … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Vyjádření důvodu a příčiny ve francouzštině pro pokročilé. B1 – B2.

Podmiňovací způsob Puisque Babou aimerait regarder par la fenêtre, nous pourrions l’ouvrir . (jelikož by se Babou ráda dívala z okna, mohli bychom ho otevřít) Parce que la réparation de l’aspirateur aurait coûté trop cher, nous avons décidé d’en acheter … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Jak užít imperfektum v textu. A2 – B1.

Imperfektum je druhý nejužívanější francouzský minulý čas, hned za passé composé (nebo passé simple). Pravidla, která vám tu představím, se hodí do slohových prací, které mají být napsané v minulých časech. Užití imperfekta ve vyprávění v minulosti Děj, který stále … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Vybrané francouzské spojky důvodové a příčinné. B.

Věty důvodové a příčinné vyjadřují, proč proběhl děj vyjádřený ve větě hlavní. Nous sommes restés chez nous parce qu’on annonçait une tempête. (zůstali jsme doma, protože hlásili bouřku) děj : Nous sommes restés chez nous                                 příčina : parce qu’on annonçait une … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Souhrnný přehled francouzských předložek. B.

Ve významu « k, do» (místo i čas) à                                 Aller à la poste. (jít/jet na poštu : obecně) à l’attention de                      A l’attention de Monsieur Dubois (pro pana Duboise, určeno panu D.) en                               Partir en vacances. (odjet na dovolenou/na prázdniny) … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Jak nebýt cizincem.

Studenti, kteří se rozhodli usadit se v cizí zemi, se mi svěřili, jak se k nim jejich známí začali chovat jinak. Dříve jim chválili jejich francouzštinu, zajímali se o to, jak se jim v jejich zemi líbí, vyptávali se na … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Cvičení na francouzské předložky à & de. A2

C’est … toi ? (To je tvoje?) Non, ce n’est pas … moi. (Ne, to není moje) C’est la veste … David. (To je Davidova bunda). Où allons-nous ? … la piscine ? (Kam půjdeme ? Do bazénu ?) D’où … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. První pomoc, jak užít francouzské předložky à & de. A2

Francouzské předložky à  a de jsou nerozlučné kolegyně. Podívejme, jak krásně mají rozdělené kompetence. Vlastnictví À + être + osobní zájmeno samostatné/vlastní jméno C’est à moi. = To je moje. Ce smartphone est à moi. = Ten smartphone je můj. … Celý příspěvek

Parlons tchèque. Alphabet tchèque. Česká abeceda.

ALPHABET TCHÈQUE / ČESKÁ ABECEDA A a a auto B b bé brýle C c cé cop Č č čé člověk D d dé dům Ď ď die děda E e e Evropa F f ef fazole G g gé … Celý příspěvek

Francouzsky s Irénou. Francouzské zájmeno Y

V této lekci se vám pokusím ozřejmit užit francouzského Y, které funguje jako osobní zájmeno nebo příslovce. Uvidíte, že všechno půjde hladce a že vám Y bude hezky sloužit. Vsadila bych se, že už jste se s Y setkali, přinejmenším … Celý příspěvek

Parlons tchèque. Déclinaison des substantifs tchèques.

En tchèque, les noms sont classés selon trois genres : masculin, féminin et neutre. Le masculin est encore divisé en deux sous-catégories : masculin animé et masculin inanimé. Les genres des substantifs tchèques. Les modèles de la déclinaison. Masculin animé nominatif ≠accusatif … Celý příspěvek

Francouzsky s Irénou. Stupňování francouzských přídavných jmen a příslovcí & Srovnávání ve francouzštině. A2.

Stupňování přídavných jmen 2. stupeň Plus + přídavné jméno Plus petit/petite/petits/petites = menší (« více malý/ malá/malí/malé ») Moins + přídavné jméno Moins joli/jolie/jolis/jolies = méně hezký/hezká/hezcí/hezké  3. stupeň Le/la/les + plus + přídavné jméno Le plus petit/la plus petite/les plus petits/les … Celý příspěvek

Francouzsky s Irénou. Jak odlišit francouzské příčestí přítomné od přídavného jména slovesného. Fatiguant ou fatigant ? B1.

Francouzské příčestí přítomné (participe présent) i přídavné jméno slovesné (adjectif verbal) mívají stejnou koncovku, ale ve větě se nechovají stejně. Příčestí přítomné je nesklonné, nesmí se tedy shodovat s jménem v rodě a čísle. Končí vždy na -ANT a vyjadřuje … Celý příspěvek

Francouzsky s Irénou. Francouzská předložka EN. A2.

Užití francouzské předložky EN Názvy světadílů, zemí rodu ženského a zemí na samohlásku v jednotném čísle. Česky: v, na, do. Je vais en République tchèque. = Jedu do České republiky. Tu passes tes vacances en France. = Trávíš dovolenou/prázdniny ve … Celý příspěvek

Francouzsky s Irénou. Sur la terrasse d’un café de Vézelay. Lecture & Audio. A2 – B1.

přítomný čas opis être en train + de + INF popis osoby a chování fráze v pohostinství výrazy pro dítě audio: tempo pomalé (1a + 1b) & tempo běžné (2) + oprava věty (Ce petit bourg … Sainte Madelaine ) … Celý příspěvek