Francouzsky na Skype. Jak nahradit COI zájmenem jednoduše a krok za krokem. A1.

Co je COI ?

 Předmět po předložkách à a de. Na úrovni A2 budeme za COI pokládat ten, který se na sloveso váže pomocí předložky à.

Jak ho poznat ?

Poznat tento předmětu není tak snadné, protože předložka à uvozuje i jiné typy větných členů. Předmět COI je podmíněný slovesnou vazbou, a tak je nespolehlivější postupně se učit tento sloves nazpaměť a COI zároveň s ním, nejlépe na příkladech vět s 3. slovesnými osobami (il, elle, on, ils, elles).

 Krok 1 Identifikace.

Jak bylo zmíněno výše, bez znalosti slovesa, který přítomnost COI vyžaduje, se neobejdeme.

Příklady několika často užívaných sloves s COI

 • parler à : Je parle à ma mère. (mluvím na maminku/s maminkou).
 • téléphoner à : Je téléphone à mon père. (telefonuji tatínkovi)
 • écrire à : J’écris à mon ami. (píšu příteli)
 • envoyer (un colis) à : J’envoie un colis à mon frère. (posílám balík bratrovi)
 • donner (un cadeau) à : Je donne un cadeau à mon fils. (daruji dárek synovi)
 • offrir (des fleurs) à : J’offre des fleurs à ma grand-mère. (věnuji květiny babičce)
 • adresser (une lettre) à : J’adresse cette lettre à mon employeur. (adresuji ten dopis zaměstnavateli)
 • acheter (des légumes) à : J’achète des légumes à mon voisin. (kupuji zeleninu sousedovi)
 • demander (un renseignement) à : Je demande un renseignement à mon collègue. (žádám kolegu o informaci, ptám se kolegy na radu)
 • apprendre (le vélo) à : J’apprends le vélo à mes enfants. (učím děti jezdit na kole)
 • enseigner (le français) à : J’enseigne le français à mes étudiants. (vyučuji francouzštinu pro studenty, učím studenty francouzštinu)

 Krok 2 Výběr zájmene.

Zase platí, že je nutné se tato zájmena naučit zpaměti.

 • A moi – ME
 • A toi – TE
 • A lui — LUI
 • A elle = LUI
 • A nous = NOUS
 • A vous = VOUS
 • A eux = LEUR
 • A elles = LEUR

Zájmena ME, TE, NOUS, VOUS vypadají stále stejně, bez ohledu na typ zájmene (zvratné, COD, COI). Je tedy dobré učit se vazby sloves se zájmeny třetích osob. V jednotném čísle LUI (à lui, à elle), v množném LEUR ( à eux, à elles)

Jak postupovat

Je téléphone à mon père. < à mon père< à lui< lui < Je lui téléphone.

Je donne un cadeau à ma mère < à ma mère < à elle < lui < Je lui donne un cadeau.

J’adresse cette lettre à mon employeur. < à mon employeur < à lui < lui < Je lui adresse cette lettre.

J’offre des fleurs à ma grand-mère. < à ma grand-mère < à elle < lui < Je lui offre des fleurs.

J’apprends le vélo à mes enfants. < à mes enfants < à eux < leur < Je leur apprends le vélo.

Je demande un renseignement à mes voisines. < à mes voisines < à elles < leur < Je leur demande un renseignement

 Krok 3 Pozice zájmene

PŘED slovesem, ke kterému patří významově. Ve složených časech (např. Passé composé) před pomocným slovesem (avoir, être).

 Pozice ve všech časech jednoduchých (jedno sloveso) :

Přítomný čas

Je parle à mes parents.<A eux<Leur< Je leur parle

Futur simple.

Elle téléphonera à sa patronne.< à elle < lui < elle lui téléphonera. 

Pozice ve všech časech a způsobech složených (avoir, être + příčestí minulé):

Nous avons acheté des livres à Richard. < à lui < lui <Nous lui avons acheté des livres.

Pozor na pozici ve futur proche a v imperativu kladném.

Futur proche

Ils vont demander à Fred.< à lui < lui <Ils vont lui demander.

Rozkazovací způsob

Kladný : ZA slovesem. Navíc se kvůli snazší mluvě místo neznělých ME a TE užívají znělé formy MOI, TOI : Parle-moi ! parle-lui ! parle-nous ! parle-leur !

Záporný : Ne lui parle pas !

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2 se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

One Response to Francouzsky na Skype. Jak nahradit COI zájmenem jednoduše a krok za krokem. A1.

 1. Pingback: Francouzsky s Irénou. Francouzské zájmeno Y | Irena Czuchová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)