Archiv štítku: francouzska zajmena

Francouzsky na Skype. Francouzská samostatná osobní zájmena. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. A1.

Francouzská samostatná zájmena osobní moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles nezávisí na slovese. Ve větě tedy mohou stát sama. Užití francouzských samostatných zájmen osobních neodpovídáme celou větou : Qui va au bois ? /Kdo půjde do lesa ? < Moi ! /Já ! … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Francouzské zájmeno COI. Cvičení & Klíč. A1.

Cvičení na francouzské zájmeno COI. Lucas téléphone à sa mère.< à elle < luiLucas lui téléphone. Lucas téléphone à ses copains. Lucas … téléphone. Mireille chante aux spectateurs présents. Mireille … chante. Patrick et Camille demandent un conseil au conducteur … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Jak nahradit COI zájmenem jednoduše a krok za krokem. A1.

Co je COI ?  Předmět po předložkách à a de. Na úrovni A2 budeme za COI pokládat ten, který se na sloveso váže pomocí předložky à. Jak ho poznat ? Poznat tento předmětu není tak snadné, protože předložka à uvozuje i jiné … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Užití francouzského zájmene ON.

Co zájmeno ON znamená ? Záleží na stylu. Tato zkomolenina latinského slova HOMO, které se ve francouzštině zabydlelo i jako HOMME, znamená člověk. Zpočátku se také jako podstatné jméno chovalo, s čímž jsme se nepřestali setkávat především ve vyšším stylu ve … Celý příspěvek

Francouzsky na Skype. Francouzské zájmeno EN

Zájmeno EN se váže k předložkovým vazbám s DE a k určení místa ve smyslu ODKUD, tedy znovu ve spojení s předložkou DE. Zájmeno EN nahrazuje jméno, které ve větě předchází DU, DE L’, DE LA, DES a které neoznačuje … Celý příspěvek