Francouzsky na Skype. Francouzské zájmeno EN

Zájmeno EN se váže k předložkovým vazbám s DE a k určení místa ve smyslu ODKUD, tedy znovu ve spojení s předložkou DE.

Zájmeno EN nahrazuje jméno, které ve větě předchází DU, DE L’, DE LA, DES a které neoznačuje osobu.

 • Je parle du livre. < J’en parle. = Mluvím o té knize. < Mluvím o tom.
 • Je parle d’un livre. < J’en parle. = Mluvím o jedné knize. < Mluvím o tom.
 • Nous avons parlé de nos projets. < Nous en avons parlé. = Mluvili jsme o svých plánech. < Mluvili jsme o tom.
 • Ils vont parler de vos propositions. < Ils vont en parler. = Budou mluvit o vašich návrzích < Budou o nich mluvit.
 • Tu parleras de tes vacances à tes amis ? < Tu en parleras à tes amis ? = Budeš  mluvit o svých prázdninách se svými kamarády ? <Budeš o tom mluvit s svými kamarády ?

Všimněte si postavení zájmena EN ve větě. 

Stojí vždy před slovesem, ke kterému se váže významem. Ve složených časech a způsobech, kde se užívá pomocné sloveso avoir/être (např. v passé composé), stojí před pomocným slovesem. Po modálních slovesech (VOULOIR, POUVOIR, DEVOIR), za kterými následuje infinitif, se zájmeno EN postaví před tento infinitif.

 • Tu t’es souvenu de ton enfance ? < Tu t‘en es souvenu ? = Vzpomněl sis na své dětství ? < Vzpomněl sis na to ?
 • Nous avons parlé de nos projets. < Nous en avons parlé. = Mluvili jsme o svých plánech. < Mluvili jsme o tom.
 • Tu veux reprendre du café ? < Tu veux en reprendre ? = Dáš si ještě kávu ? < Dáš si ještě/přidáš si ?

Neužívá se pro osoby. V takovém případě zůstává slovosled zachovaný a jméno se nahradí samostatným zájmenem MOI, TOI, LUI, ELLE, SOI, NOUS, VOUS, EUX, ELLES.

 • Je parle de Paul. <Je parle de lui. = Mluvím o Paulovi. <Mluvím o něm.

V hovorové FJ se jednoduše nahradí ukazovacím zájmenem ça.

 • J’en parle. = Je parle de ça. = Mluvím o tom.

Zájmeno EN tedy nahrazuje veškerá podstatná jména uvozená členem dělivým.

 • J’ai du pain. < J’en ai. = Mám (kus) chleba. < Mám to.
 • J’ai de l’eau. < J’en ai. = Mám vodu. < Mám to.
 • J’ai des œufs. < J’en ai. = Mám vejce. < Mám to.
 • J’ai de la bière. < J‘en ai. = Mám pivo. < Mám to.

Zájmeno EN nahrazuje počítaný předmět i osobu, abychom se vyhli opakování.

 • J’ai un stylo. < J’en ai un. = Mám  1pero. < Mám jedno. Jedno mám.
 • Je veux  trois stylos. < J’en veux trois. = Chci 3 propisky. < Chci 3.
 • J’ai 15 ans. < J’en ai 15. = Je mi 15 let. < Je mi 15.
 • J’ai 5 frères. J’en ai 5. = Mám 5 bratrů. < Mám (jich) 5.
 • J’achète 2 kilos de tomates . < J’en achète 2 kilos. = Koupím 2 kila rajčat. < Koupím 2 kila.

Zájmeno EN po neurčitých zájmenech, abychom se vyhli opakování.

 • Je vois quelques vaches. < J’en vois quelques-unes. = Vidím nějaké krávy. < Nějaké vidím
 • Je vois certains hommes. < J’en vois certains. = Vidím jisté/některé muže. < Některé vidím.
 • Je vois plusieurs personnes. < J’en vois plusieurs. = Vidím několik/vícero lidí. < Několik/vícero (jich) vidím.
 • Je ne vois aucun garçon. < Je n’en vois aucun. = Nevidím žádného chlapce. < Žádného nevidím.
 • Je vois d’autres chats. <J’en vois d’autres. = Vidím jiné kočky. < Vidím jiné.

Zájmeno EN po výrazech množství.

 • J’ai lu beaucoup de pages. <J’en ai lu beaucoup. = Přečetl jsem spoustu stránek. < Přečetl jsem (jich) spoustu.
 • J’ai trop d’argent. < J’en ai trop. = Mám až moc peněz. < Mám (jich) až moc.

Zájmeno EN nahrazuje příslovečné určení místa uvozené předložkou DE (de là = odtud).

 • Quand est-ce que tu rentres de Paris ? J’en rentre lundi. = Kdy se vracíš Z Paříže ? Vracím se odtamtud v pondělí.
 • À quelle heure sortent les enfants de l’école ? Ils en sortent à midi. = V kolik hodin vycházejí děti ze školy ? Vycházejí odtud v poledne.
 • Tu viens du cinéma ? Oui, j’en viens, le film était génial. = Jdeš z kina ? Jo, jdu odtud, ten film neměl chybu.

Zájmeno EN ustálených frázích.

 • Je m’en vais. (sloveso s’en aller) = Jdu pryč.
 • Je n’en reviens pas. = Nevycházím z údivu, nemohu se vzpamatovat.
 • Je vais m’en sortir. = Dostanu se z toho.
 • J‘en ai marre ! = Mám toho až po krk.
 • J‘en peux plus ! = Už fakt nemůžu. Mám toho dost.
 • J‘en ai ras le bol ! = Mám toho dost !
 • J‘en ai assez ! = Mám toho dost !

Přeji vám, ať vás francouzština stále těší a baví. A kdyby to malinko drhlo, vytrvejte: cvičení dělá mistra. Vy to zvládnete, říká mi to prstík.

Amusez-vous bien, et à bientôt, Iréna.

Aktualizováno 22/11/2021 v 18:09.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Jak se naučit francouzsky se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)