Francouzsky s Irénou. Francouzské zájmeno Y

V této lekci se vám pokusím ozřejmit užit francouzského Y, které funguje jako osobní zájmeno nebo příslovce. Uvidíte, že všechno půjde hladce a že vám Y bude hezky sloužit.

Vsadila bych se, že už jste se s Y setkali, přinejmenším ve spojeních on y va nebo allez-y.

Která francouzská jména nahrazuje zájmeno Y ?

Ta, která jsou uvozená předložkou À a neoznačují osoby. Nahrazuje hovorové à ça (na to). Všimněte si prosím, že nenahrazuje jen podstatná jména, ale i infinitivy.

 • penser à quelque chose = myslet na něco : Nous pensons à acheter des cadeaux. < Nous pensons à ça. < Nous y pensons. = Myslíme na to, abychom koupili dárky. < Myslíme na to.
 • songer à quelque chose = přemítat o něčem, pomýšlet na něco: Tu as déjà songé à ton voyage ? < Tu as déjà songé à ça ? < Tu y as déjà songé ? = Pomýšlel/a jsi už na svou cestu ? < Pomýšlel/a jsi už na to ?
 • réfléchir à quelque chose = přemýšlet o něčem : Vous allez réfléchir à ma proposition ? < Vous allez réfléchir à ça ? < Vous allez y réfléchir ?
 • s’attendre à quelque chose = očekávat něco : Je me suis attendue à cette réaction. < Je me suis attendue à ça. < Je m‘y suis attendue. = Tuto reakci jsem očekávala. < Očekávala jsem to.

Která francouzská píslovečná určení nahrazuje příslovce Y ?

Všechna příslovečné určení místa po předložce À a jejich synonymech EN, DANS, SUR, CHEZ atd. Hovorově : là, ici. (tam, tady).

 • Cloé habite en France. < Cloé habite . < Cloé y habite. = Cloé bydlí ve Francii. < Cloé tam bydlí.
 • Tu viens souvent chez elle ? < Tu viens souvent ? < Tu y viens souvent ?
 • J’ai vécu pendant 3 ans à Brno. < J’ai vécu pendant 3 ans < J’y ai vécu pendant 3 ans. = Žil/a jsem v Brně 3 roky. < Žil/a jsem tam 3 roky.
 • Je vais au marché/dans la boulangerie/chez le médecin. < Je vais . < J‘y vais. = Jdu/chodím na trh/do té pekárny/k lékaři. < Jdu/chodím tam.
 • On se met au travail ? < On s‘y met ? = Dáme se do práce ? Dáme se do toho ?
 • Ma tante veut se remettre en tricotage. < Ma tante veut s‘y remettre.= Moje teta se chce zase pustit do pletení. < Moje teta se zase chce do toho pustit.

Na jaké místo ve francouzské větě Y postavit ?

Stojí vždy před slovesem, ke kterému se váže významem. Ve složených časech a způsobech, kde se užívá pomocné sloveso avoir/être (např. v passé composé), stojí před pomocným slovesem. Po modálních slovesech (VOULOIR, POUVOIR, DEVOIR), za kterými následuje infinitif, se zájmeno Y postaví před tento infinitif. Snažila jsem se vám nabídnout příklady, které by vás na správnou pozici Y ve větě navykly.

Jak postavit do stejné věty Y a EN ?

Takto: Y EN.

 • Il y a des yaourts dans le frigo < Il y en a ? = Jsou jogurty v té lednici ? < Jsou tam ?
 • Il y a eu de la farine dans le placard ? < Il y en a eu ? = Je mouka ve skříni ? < je tam ?

Y se neužívá se pro osoby.

V takovém případě zůstává slovosled zachovaný a jméno se nahradí samostatným zájmenem MOI, TOI, LUI, ELLE, SOI, NOUS, VOUS, EUX, ELLES.

 • Je pense à mes amis. < Je pense à eux. = Myslím na své přátele. < Myslím na ně.
 • Ils ont réfléchi à leur fille. < ils ont réfléchi à elle. = Přemýšlí o své dceři. < Přemýšlí o ní.

Pozor, v jistých slovesných vazbách se osoba nahrazuje zvláštními zájmeny nesamostatnými. Jedná se o tzv. předmět nepřímý COI a ten se po předložce à nahrazuje zájmeny me,te, lui, nous, vous, leur. O tom v článku Francouzsky s Irénou. Jak nahradit COI zájmenem jednoduše a krok za krokem. | Irena Czuchová (irenaczuchova.cz)

Přeji vám, ať vás francouzština stále těší a baví. A kdyby to malinko drhlo, vytrvejte: učený se nikdo nenarodil. Vy to zvládnete, říká mi to prstík.

Amusez-vous bien, et à bientôt, Iréna.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Jak se naučit francouzsky se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)