Francouzsky s Irénou. Francouzské vztažné zájmeno DONT. Vysvětlení & cvičení B1.

Užití francouzského zájmene DONT

 • Nahrazuje předmět, který je uvozený předložkou DE.
 • Předložka DE je samostatná, tzn. není součástí složeného předložkového výrazu jako je např. « à côté de ».
 • Tvar DONT zůstává neměnný bez ohledu na rod a číslo předmětu.
 • Vyslovuje se [dɔ̃]       

DONT. Příklady užití

 1. Le livre est très captivant. + Je t’ai parlé DE ce livre. = Le livre DONT je t’ai parlé/est très captivant. = Ta kniha, o které/o níž jsem s tebou mluvil, je strhující.
 2. J’ai un ami. + La bonté DE cet ami est immense. = J’ai un ami DONT la bonté est immense. = Mám jednoho přítele, kterého/jehož dobrota je nesmírná.
 3. Prenez ces croissants. + Vous avez envie DE ces croissants. = Prenez ces croissants DONT vous avez envie. = Vemte si ty kroasany, na které/ na něž máte chuť.
 4. Je te présente mes filles. + Je suis très fier DE mes filles. = Je te présente mes filles DONT je suis très fier. = Představuji ti mé dcery, na které/na něž jsem velice hrdý.

Vyzkoušíme, jak jste vysvětlení pochopili, na malém cvičení ?

DONT. Cvičení.

Vzor :Guillaume a offert à sa mère un séjour en Italie. + Sa mère a rêvé de ce séjour depuis des années. = Guillaume a offert à sa mère un séjour en Italie dont elle a rêvé depuis des années. (Guillaume věnoval své matce jeden pobyt v Itálii, o kterém už roky snila.)

 1. Mon ami vient d’épouser une fille tchèque. + La beauté de cette fille est extraordinaire. = …
 2. Mes parents habitent dans une belle maison. + Le toit de cette maison est rouge. = …
 3. Tu peux emprunter le livre. + Je t’ai déjà beaucoup parlé de ce livre. = …
 4. Mon père a refusé de me prêter sa voiture. + J’avais si besoin de cette voiture. = …
 5. Yves va bientôt nous montrer son nouvel appartement. + Il est très fier de cet appartement. = …
 6. J’ai reçu l’invitation à une soirée chez cet écrivain. + Tous mes amis sont fous de cet écrivain. = …
 7. Tu as déjà trouvé un moyen de connaître ce professeur ? + Tout le monde dit du bien de ce professeur. = …
 8. Diane n’a pas très envie de nous présenter son nouveau petit ami. + Elle est folle amoureuse de lui. = …

DONT. Řešení cvičení. Audio. Překlad do češtiny.

 1. Mon ami vient d’épouser la fille tchèque dont la beauté est extraordinaire. = Můj přítel se právě oženil s tou českou dívkou, jejíž krása je mimořádná.
 2. Mes parents habitent dans une belle maison dont le toit est rouge. = Moji rodiče bydlí v jednom krásném domě, jehož střecha je červená.
 3. Tu peux emprunter le livre dont je t’ai déjà beaucoup parlé. =Můžeš si tu knihu, o které jsem ti už hodně povídal, půjčit.
 4. Mon père a refusé de me prêter sa voiture dont j’avais si besoin. = Otec mi odmítl půjčit své auto, které jsem tak potřeboval/a.
 5. Yves va bientôt nous montrer son nouvel appartement dont il est très fier. = Yves nám brzy ukáže svůj nový byt, na který je velmi pyšný.
 6. J’ai reçu l’invitation à une soirée chez l’écrivain dont tous mes amis sont fous. = Dostal/a jsem pozvánku na večírek k tomu spisovateli, po kterém všichni mí přátelé šílí.
 7. Tu as déjà trouvé un moyen de connaître le professeur dont tout le monde dit du bien ? = Už jsi našel/a způsob, jak se seznámit s tím učitelem, o kterém všichni hezky mluví ?
 8. Diane n’a pas très envie de nous présenter son nouveau petit ami dont elle est folle amoureuse. = Diane se moc nechce představit nám  svého nového přítele, do kterého je šíleně zamilovaná.
Příspěvek byl publikován v rubrice Cvičení z francouzštiny, Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)