Francouzsky na Skype. O užití subjonctivu.

Na úvod několik zásad:

  • Subjonctif se nikdy neužívá, pokud jsou podměty vět stejné. J’aimerais manger plus tôt que d’habitude. = Rád/a bych se najedl/a dřív než obvykle.
  • Subjonctif se užívá se tehdy, chce-li mluvčí naznačit, že to, co tvrdí, není stoprocentně platné, dané nebo jisté. Il est possible que nous recevions ce soir. = Je možné, že dnes večer budeme přijímat hosty.
  • Subjonctif často působí jako nástroj moci nebo forma nátlaku. Víc než o gramatickou kategorii se jedná o projev společenské hierarchie. Proto je dobré jeho užití v praxi dobře zvážit. Je voudrais être avec toi (Chtěl/abych být s tebou) pociťuji jako jemné a upřímné. Je voudrais que tu sois avec moi (Chtěl/a bych, abys byl/a se mnou) jako agresivní a nátlakové. Ačkoli učebnice nabízejí příklady typu J’exige que tu viennes à l’heure (Vyžaduji, abys přišel/a včas), v běžném životě vidím jejich užití hrubé a neomalené. 

Přání

Je souhaite que tu sois heureux!= Přeji ti, abys byl šťastný.

Pourvu qu‘il fasse beau demain! = Kéž by bylo zítra krásně!

Que vous vous mariiez bientôt != Ať se brzy vezmete!

Pochybnost

Je doute que ma tasse rouge devienne jaune. = Pochybuji, že by můj červený hrnek zežloutl.

Možnost & Nemožnost

Il est possible que nous aménagions dans ton quartier. = Je možné, že se nastěhujeme do tvé čtvrti.

Il est impossible que tu fasses la vaisselle chez nous. = Je nemožné, abys u nás myl/a nádobí.

Pokyn

Il faut que vous vous adressiez directement à moi. = Je třeba, abyste se obracel/a/i/y přímo na mne.

Doporučení

Il vaut mieux que nous oubliions ce malentendu. = Bude lépe, když na toto nedorozumění zapomeneme.

Il est préférable que vous adoptiez une tenue plus sage la prochaine fois. = Je žádoucí, abyste se příště oblékl/a méně výzvavě.

Cíl

Voulez-vous m’envoyer votre travail à la maison pour que je puisse le corriger ? = Mohl/a/i/y byste mi poslat domácí úkol, abych ho mohl/a opravit ?

Opozice & Nesoulad 

Bien que le chauffage soit allumé, j’ai froid. = I když je topení zapnuté, je mi zima.

Hypotéza & Podmínka 

Admettons que ton fils réussisse son permis. Tu lui prêterais ta voiture ? = Připusťme, že by tvůj syn zvládl řidičské zkoušky. Půjčil/a bys mu auto ?

Il t’aidera à condition que cela reste entre nous.= Pomůže ti pod podmínkou, že to zůstane mezi námi.

Lhůta, během které by se něco mělo stát

En attendant que la vendeuse me rende ma monnaie, je range mes achats dans le chariot. = Čekám, až mi prodavačka vrátí drobné, a skládám nákup do vozíku.

Avant que nous passions notre examen tu auras assez de temps pour réviser. = Než půjdeme na zkoušku, budeš mít dost času se učit.

Je vais lui téléphoner jusqu’à ce qu‘il me réponde.= Budu mu telefonovat mu tak dlouho, až mi odpoví.

Následek (důsledek)

Il est trop gentil pour que nous l‘embêtions.= Je moc hodný na to, abychom ho otravovali.

Je vous souhaite que la vie vous soit douce, et vous dis à très bientôt ! Iréna 🙂

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B, Jak se naučit francouzsky se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)