Francouzsky s Irénou. À qui & Auquel & À laquelle & Auxquels & Auxquelles. Vysvětlení & Cvičení. B1

Tato francouzská vztažná zájmena nahrazují jméno, které se pojí s předložkou À.

À qui

V současné francouzštině se vztahuje k osobám.

Zůstává beze změny bez ohledu na rod a číslo.

Vysloví se « aki ».

Příklady

 1. Henri a demandé de l’aide à Yan. + Yan a très bien réagi. < Yan à qui Henri a demandé de l’aide/a très bien réagi. = Yan, kterého Henri požádal o pomoc, velmi dobře zareagoval.
 2. Henri a demandé de l’aide à Simona. + Simona a très bien réagi. < Simona à qui Henri a demandé de l’aide/a très bien réagi. = Simona, kterou Henri požádal o pomoc, velmi dobře zareagovala.
 3. Henri a demandé de l’aide à Yan et à David. + Yan et David ont très bien réagi. < Yan et David à qui Henri a demandé de l’aide/ont très bien réagi. = Yan a David, které Henri požádal o pomoc, velmi dobře zareagovali.
 4. Henri a demandé de l’aide à Yan et à Simona. + Yan et Simona ont très bien réagi. < Yan et Simona à qui Henri a demandé de l’aide/ont très bien réagi. = Yan a Simona, které Henri požádal o pomoc, velmi dobře zareagovali.
 5. Henri a demandé de l’aide à Simona et à Cécile. + Simona et Cécile ont très bien réagi. < Simona et Cécile à qui Henri a demandé de l’aide/ont très bien réagi. = Simona a Cécile, které Henri požádal o pomoc, velmi dobře zareagovaly.

Auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles.

Vztahují se k ostatnímu, tedy zvířatům, věcem a abstraktním pojmům. V literatuře a ve spisovné řeči starší generace se pojí i k osobám.

Auquel

Nahrazuje jméno rodu mužského a čísla jednotného (à + lequel)

Vysloví se « okel »

Příklad

 1. Je pense à un chat. + Ce chat est très mignon. = Le chat auquel je pense/est très mignon. = Ta kočka, na kterou myslím, je moc roztomilá.

À la quelle

 • Nahrazuje jméno rodu ženského a čísla jednotného (à + laquelle)
 • Vysloví se « alakel »

Příklad

 1. Je pense à une araignée. + Cette araignée est très grosse. = L’araignée à laquelle je pense/est très grosse. = Ten pavouk, na kterého myslím, je obrovský.

Auxquels

 • Nahrazuje jméno rodu mužského a čísla množného (à + lesquels)
 • Vysloví se « okel »

Příklad

 1. Je pense à des exercices. + Ces exercices sont amusants. = Les exercices auxquels je pense/sont amusants. = Ta cvičení, na která myslím, jsou zábavná.

Auxquelles

 • Nahrazuje jméno rodu ženského a čísla množného (à + lesquelles)
 • Vysloví se « okel »

Příklad

 1. Je pense à des rencontres. + Ces rencontres sont belles. = Les rencontres auxquelles je pense/sont belles. = Ta setkání, na která myslím, jsou krásná.

Shrnutí

 • A qui : pro osoby
 • Auquel : pro ne osobu rodu mužského čísla jednotného
 • A laquelle : pro ne osobu rodu ženského čísla jednotného
 • Auxquels : pro ne osoby rodu mužského čísla množného
 • Auxquelles : pro ne osoby rodu ženského čísla množného

Připraveni na malé cvičení ? Jdeme na to ! 😊

Cvičení À qui &Auquel & À laquelle & Auxquels & Auxquelles.

 1. La personne … j’aimerais parler est John Lennon.
 2. L’homme … je pense souvent s’appelle Albert Einstein.
 3. Les philosophes … je voudrais faire l’allusion sont Sénèque et Aristote.
 4. La question … tu aimerais répondre est la suivante : Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?
 5. Les conclusions … aboutissent mon interlocuteur sont impressionnantes.
 6. Le problème … nous avons le plus réfléchi vient d’être résolu.
 7. Quand pourrais-tu nous présenter la solution … t’ont amené nos réflexions ?
 8. Ce sont des sujets très importants … nous avons consacré beaucoup de temps.

Řešení ke cvičení À qui &Auquel & À laquelle & Auxquels & Auxquelles. Překlad do češtiny.

 1. La personne à qui j’aimerais parler est John Lennon. = Člověk, se kterým bych rád/a mluvil/a, je John Lennon. (osoba < à qui)
 2. L’homme à qui je pense souvent s’appelle Albert Einstein. = Muž, na kterého často myslím, se jmenuje Albert Einstein. (osoba < à qui)
 3. Les philosophes à qui je voudrais faire l’allusion sont Sénèque et Aristote. = Filozofové, na které bych chtěl/a poukázat, jsou Seneka a Aristoteles. (osoby < à qui)
 4. La question à laquelle tu aimerais répondre est la suivante : Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? = Otázka, na kterou bys rád/a odpověděl/a je následující : Co bude dnes večer k jídlu ? (ne-osoba, rodu ženského a čísla jednotného < à laquelle)
 5. Les conclusions auxquelles aboutissent mon interlocuteur sont impressionnantes. = Závěry, ke kterým dospěl můj partner v dialogu, jsou ohromující. (ne-osoba, rodu ženského a čísla množného < auxquelles)
 6. Le problème auquel nous avons le plus réfléchi vient d’être résolu. = Problém, nad kterým jsme nejvíce přemýšleli, byl právě vyřešen. (ne-osoba, rodu mužského a čísla jednotného < auquel)
 7. Quand pourrais-tu nous présenter la solution à laquelle t’ont amené nos réflexions ? = Kdy bys nám mohl/a představit řešení, ke kterému tě přivedly naše úvahy ? (ne-osoba, rodu ženského a čísla jednotného < à laquelle)
 8. Ce sont des sujets très importants auxquels nous avons consacré beaucoup de temps. = Jsou to velmi důležitá témata, kterým jsme věnovali/y mnoho času. (ne-osoba, rodu mužského a čísla množného < auxquels)
Příspěvek byl publikován v rubrice Cvičení z francouzštiny, Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)