Francouzsky na Skype. Jak francouzsky vyjádřit vůli pomocí slovesných výrazů. B 2-C

Obecně platí, že po všech slovesech, která vyjadřují vůli, následuje subjonktiv nebo infinitiv.

Je veux/voudrais que tu viennes ce soir. = Chci/chtěl(a) bych, abys dnes večer přišel/přišla.

Je veux/voudrais passer ce soir avec toi. = Chci/chtěl(a) bych s tebou strávit dnešní večer.

Je te demande de m’aider. = Prosím tě, abys mi pomohl(a).

Je vous prie de remplir ce formulaire. = Žádám vás, abyste vyplnil(a) tento formulář.

 

Přehled velmi užívaných slovesných výrazů vůle.

Avoir l’idée de = mít nápad : J’ai l’idée de partir pour Londres. = Napadlo mě jet do Londýna.

Avoir l’intention = mít v úmyslu : J’ai l’intention de prendre un bain. = Chtěl(a) bych se vykoupat/dát si vanu.

Avoir envie de = mít chuť : J’ai envie de me promener. = Chce se mi projít.

Vouloir : chtít : Je veux faire un tour dans le quartier. = Chci se projít po čtvrti.

Décider de : J’ai décidé de prendre des vacances. = Rozhodl(a) jsem se vzít si dovolenou.

 

Výrazy užívané ve formální komunikaci (administrativa, politické projevy, trh práce apod.)

Tenir à : Trvat na, záležet na 

Je tiens à vous remercier pour votre soutien. =  Velice mi záleží na to, abych vám poděkoval(a) za vaši podporu/Chtěl(a) bych vám velice poděkovat za vaši podporu.

Insister : Naléhat, trvat na 

J’insiste pour que vous acceptiez ce cadeau. = Trvám na to, abyste tento dárek přijal.

Exiger que : Vyžadovat, aby

Le PDG exige que ce projet soit achevé le plutôt possible. = Generální ředitel vyžaduje, aby byl tento projekt dokončen co možná nejdříve.

Entreprendre : Pustit se do, snažit se o

Le candidat du PS entreprend d’obtenir la confiance de ses électeurs. = Kandidát Sociálně demokratické strany se snaží získat důvěru svých voličů.

Etre disposé à : Být připraven na, k

Je suis disposée à partager mes expériences avec vous.  = Jsem připravena podělit se s vámi o své zkušenosti.

Prendre (le) parti de : Postavit se za, zasadit se

Notre association veut prendre (le) parti des jeunes. = Naše asociace se chce zasadit o mladé lidi.

Bâtir des projets : Budovat, plánovat 

Ensemble, nous bâtissons un avenir meilleur. = Společně budujeme lepší zítřky.

Persévérer : Vytrvat

Vous avez fait des progrès, persévérez dans ce sens ! = Udělal/a/i/y jste pokroky, jen tak dál.

Persister à : Urputně chtít

Le candidat discrédité persiste à croire qu’il peut encore devenir le président. = Zkompromitovaný kandidát urputně věří, že se ještě může stát prezidentem.

Préméditer : Předem si promyslet

L’accusé avait prémédité son meurtre. = Obžalovaný si vraždu předem promyslel.

Prendre la décision de : Přijmout rozhodnutí

Notre société a pris la décision de créer 100 500 emplois en 2024. = Naše společnost přijala rozhodnutí vytvořit roku 2014 100 500 pracovních příležitostí.

Projeter à : Plánovat 

Magali projette à monter sa boutique de produits locaux. = Magali plánuje, že si otevře krámek s místním zbožím.

S’acharner à : S vervou se pustit do

Mon webmaster s’acharne à mettre à jour mon site. < Můj webmaster se s vervou pouští do aktualizace mých stránek.

Se déterminer à : Pustit se s odhodláním do

Je me suis déterminée à vous enseigner le français. < Pevně jsem se rozhodla vás učit francouzsky.

S’obstiner à : zarytě trvat na

Lola s’obstine à contredire son professeur principal. = Lola vytrvale protiřečí svému třídnímu učiteli.

Se résoudre à : Nakonec se rozhodnout

Suite à la réunion de parents d’élèves, Simon s’est résolu à payer à son fils un soutien scolaire. = Po třídních schůzkách se Simon přeci jen rozhodl zaplatit synovi doučování.

Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B, Francouzština pro úroveň C se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)