Francouzsky na Skype. Jak nahradit francouzský předmět bez předložky COD zájmenem.

Co je COD ?

Complément d’objet direct , česky předmět přímý, tedy bez předložky .

Jak ho poznat ?

Následuje za slovesem přímo, tzn. BEZ předložky. Vypadá stejně jako podmět věty, ale neshoduje se se slovesem.

Les enfants regardent la télé.

Krok 1. Identifikace

Il pleut. Podmět IL, přísudek PLEUT. Předmět COD : 0.
Je regarde. Podmět JE, přísudek REGARDE. Předmět COD : 0.
Je regarde par la fenêtre. Podmět JE, přísudek REGARDE. Předmět COD : 0. Okolnost PAR LA FENETRE (předložka par)
Je regarde toi. Podmět JE, přísudek REGARDE. Předmět COD : + : TOI : Je regarde QUI ? Koho ? TOI.
Tu regardes mon DVD. Podmět TU, přísudek REGARDES. Předmět COD : + MON DVD : Tu regardes QUOI ? Co ? MON DVD.

Krok 2. Výběr zájmene

 • Tato zájmena jsou daná, je nutné se je naučit zpaměti.
 • Moi – ME
 • Toi – TE
 • Lui, cela (ça), Paul, le cahier = LE
 • Elle, Maman, la fille, la table = LA
 • Nous = NOUS
 • Vous = VOUS
 • Eux, les parents, les arbres = LES
 • Elles, les femmes, les lampes = LES


Báseň k recitaci je tedy tady a povinná je pro všechny, kteří chtějí uspět :
ME, TE, LE, LA,
NOUS, VOUS, LES

LE, LA před slovesem začínajím samohláskou se kvůli snazší mluvě krátí na L’.

 1. Tu regardes mon DVD.
 2. Tu regardes QUOI ? mon DVD
 3. Mon DVD
 4. LE
 5. Tu LE regardes.
 1. J’écoute la chanson.
 2. J’écoute QUOI ? LA chanson
 3. LA
 4. Je LA + écoute.
 5. Je l‘ écoute.

Krok 3. Pozice zájmene ve větě

PŘED slovesem, ke kterému patří významově. Ve složených časech (např. Passé composé) před pomocným slovesem (avoir, être).

Pozice ve všech časech jednoduchých (jedno sloveso) :

Přítomný čas
1. Nous regardons la télé.
2. Nous regardons QUOI ? la télé
3. La télé = LA
4. Nous LA regardons.
Futur simple.
1. Elle lira la bande dessinée.
2. Elle lira QUOI ? la bande dessinée
3. la bande dessinée = LA
4. Elle LA lira.

Pozice ve všech časech a způsobech složených (avoir, être + příčestí minulé):

Passé composé

1.Vous avez appelé vos parents.

2.Vous avez appelé QUI ? vos parents

3. Vos parents < LES

4.Vous LES avez appelés. (musíme myslet na shodu zájmene COD s příčestím minulým, pokud COD stojí před pomocným slovesem)

Pozor na pozici ve futur proche a v imperativu kladném.

Futur proche
1. Ils vont chercher le colis à la poste.
2. Ils vont chercher QUOI à la poste ? le colis.
3. Le colis = LE
4. Ils vont LE chercher à la poste.

Rozkazovací způsob
A. Kladný : ZA slovesem. Navíc se kvůli snazší mluvě místo neznělých ME a TE užívají znělé formy MOI, TOI : Regarde-moi ! regarde-toi ! regarde-le ! regarde-la ! regarde-nous ! regarde-vous ! regarde-les !
B. Záporný : Ne ME regarde pas !

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2 se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

One Response to Francouzsky na Skype. Jak nahradit francouzský předmět bez předložky COD zájmenem.

 1. Pingback: Francouzsky s Irénou. Kdy nedělat shodu mezi podmětem a přísudkem francouzských zvratných sloves. Pokročilí B. | Irena Czuchová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)