Francouzsky s Irénou. Kdy nedělat shodu mezi podmětem a přísudkem francouzských zvratných sloves. Pokročilí B.

Francouzská zvratná slovesa se ve složených francouzských časech a způsobech vždy časují s pomocným slovesem ETRE. To však neznamená, že se nutně koncovka příčestí minulého zakončuje podle rodu a čísla podmětu. Nabízím vám přehled typů, kdy ke shodě mezi podmětem a přísudkem nedochází nikdy.

Typ „Se faire/se laisser + INF“

U tohoto typu si můžete být naprosto jistí, že ke shodě nedochází. Jakmile jsou slovesa SE FAIRE et SE LAISSER doprovázena infinitivem slovesa, zůstává příčestí „fait“/“laissé“ beze změny.

 • Elle s’est fait larguer. = Dostala kopačky. Vykopli ji.
 • Ils se sont laissé faire. = Nechali si to líbit.

Typ “ Se laver les dents“

I tento typ vede k jednoznačnému řešení: shoda není. Sloveso je sice zvratné, ale rozvíjí ho předmět přímý, tzv. COD, který shodě zabrání. (O tomto druhu předmětu na Francouzsky s Irénou. Jak nahradit COD zájmenem jednoduše a krok za krokem. | Irena Czuchová (irenaczuchova.cz) )

 • Elle s’est brossé les cheveux. = Kartáčovala si vlasy.
 • Ils se sont lavé les mains. = Myli si ruce.

Poznámka. Když COD předchází pomocné sloveso ÊTRE, provádí se shoda mezi COD a příčestím minulým naprosto stejně jako po pomocném slovese AVOIR. (Les cheveux qu’elle s’est brossés. Les mains qu’ils se sont lavées.)

Typ “ Se demander“

Tady je třeba znalost stavby francouzské věty a případně práce se slovníkem, aby člověk správně identifikoval, v jaké pozici se nachází zvratné zájmeno francouzského slovesa.

Je-li v pozici předmětu nepřímého, tzv. COI (více o tomto druhu předmětu na Francouzsky s Irénou. Jak nahradit COI zájmenem jednoduše a krok za krokem. | Irena Czuchová (irenaczuchova.cz) ), shoda se neprovádí. V jiných případech ano, tak jak jste poznali už v době, kdy jste se s francouzskými zvratnými slovesy setkali jako začátečníci.

 • Elle s’est demandé si son père était au courant pour sa grossesse. = Ptala se sama sebe, jestli její tatínek ví, že je těhotná. < demander à qqn < není shoda
 • Ils se sont rendu compte de leur erreur. =Uvědomili si svůj omyl. < rendre compte à qqn
 • Elles se sont téléphoné. = Telefonovaly si. < téléphoner à qqn
 • Elle s’est permis de m’appeler à une heure du matin. = Dovolila si mi zavolat v jednu ráno. < permettre qqc à qqn
 • Elles se sont promis de ne jamais se marier. = Slíbily si, že se nikdy nevdají. < promette qqc à qqn
 • Elle s’est dit de le laisser passer. = Řekla si, že to nechá plavat. < dire qqc à qqn
 • Ils se sont parlé. = Mluvili spolu. < parler à qqn
 • Ils se sont ri de leur naïveté. = Smáli se své naivitě. < rire à qqn
 • Elle s’est plu au bord de mer. = Líbilo se jí u moře. < plaire à qqn
 • Elles se sont écrit. = Psaly si.< écrire à qqn

Ale:

 • Ils se sont appelés. = Volali si. < appeler qqn
 • Ils se sont aimés. = Milovali se. < aimer qqn
 • Elles se sont regardées. = Dívaly se na sebe. < regarder qqn
 • Ils se sont lavés. = Myli se. < laver qqn
 • Elle s’est levée. = Vstala. < lever qqn
 • atd.

Teď už jsme všichni řádně poučeni, takže když nebudeme jednat bezhlavě a v klidu situaci vyhodnotíme, měli bychom shodu nebo neshodu po francouzkých zvratných slovesech provádět levou zadní. Moc vám držím palce.

Amusez-vous bien et à très bientôt, Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)