Francouzsky s Irénou. Jak nahradit COD zájmenem jednoduše a krok za krokem.

Co je COD ?

Complément d’objet direct , česky předmět ve 4. pádě .

Jak ho poznat ?

Následuje za slovesem přímo, tzn. BEZ předložky. Zeptat se na něj můžete českou pádovou otázkou KOHO ? CO ? (Qui ? Quoi ?).

Jen se neptejte celou českou větou, nemusí odpovídat té francouzské stavbou (regarder la télé = dívat se televizi : na koho co ?)

Krok 1. Identifikace

Il pleut. Podmět IL, přísudek PLEUT. Předmět COD : 0.
Je regarde. Podmět JE, přísudek REGARDE. Předmět COD : 0.
Je regarde par la fenêtre. Podmět JE, přísudek REGARDE. Předmět COD : 0. Okolnost PAR LA FENETRE (PAR quoi ?)
Je regarde toi. Podmět JE, přísudek REGARDE. Předmět COD : + : TOI : Je regarde QUI ? Koho ? TOI.
Tu regardes mon DVD. Podmět TU, přísudek REGARDES. Předmět COD : + MON DVD : Tu regardes QUOI ? Co ? MON DVD.

Krok 2. Výběr zájmene

Tato zájmena jsou daná, je nutné se je naučit zpaměti.
Moi – ME
Toi – TE
Lui, cela (ça) = LE
Elle = LA
Nous = NOUS
Vous = VOUS
EUX = LES
ELLES = LES
Dobrá zpráva : ME, TE, NOUS, VOUS vypadají a chovají se stále stejně, bez ohledu na typ zájmene (zvratné, COD, COI).
Pozornost tedy věnujeme zájmenům třetích osob. Ta množného čísla, LES, platí pro oba rody, mužský i ženský. Připomínají vám členy LE, LA, LES ? To je moc dobře.
Báseň k recitaci je tedy tady a povinná je pro všechny, kteří chtějí uspět :
ME, TE, LE, LA,
NOUS, VOUS, LES.

 1. Je regarde toi.
 2. Je regarde QUI ? toi
 3. Toi – TE

Poznámka :
LE, LA před slovesem začínajím samohláskou se kvůli snazší mluvě krátí na L’.

 1. Tu regardes mon DVD.
 2. Tu regardes QUOI ? mon DVD
 3. Mon DVD = un DVD
 4. UN DVD – LE
 1. J’écoute une chanson.
 2. J’écoute QUOI ? une chanson
 3. UNE chanson = LA

Krok 3. Pozice zájmene

PŘED slovesem, ke kterému patří významově. Ve složených časech (např. Passé composé) před pomocným slovesem (avoir, être).

Pozice ve všech časech jednoduchých (jedno sloveso) :

Přítomný čas
1. Nous regardons la télé.
2. Nous regardons QUOI ? la télé
3. La télé = LA
4. Nous LA regardons.
Futur simple.
1. Elle lira une bande dessinée.
2. Elle lira QUOI ? une bande dessinée
3. Une bande dessinée = LA
4. Elle LA lira.

Pozice ve všech časech a způsobech složených (avoir, être + příčestí minulé):

Passé composé

1.Vous avez appelé vos parents.

2.Vous avez appelé QUI ? vos parents

3. Vos parents < LES

4.Vous LES avez appelés. (musíme myslet na shodu zájmene COD s příčestím minulým, pokud  je pomocným slovesem avoir)

Pozor na pozici ve futur proche a v imperativu kladném.

Futur proche
1. Ils vont chercher le colis à la poste.
2. Ils vont chercher QUOI à la poste ? le colis.
3. Le colis = LE
4. Ils vont LE chercher à la poste.

Rozkazovací způsob
A. Kladný : ZA slovesem. Navíc se kvůli snazší mluvě místo neznělých ME a TE užívají znělé formy MOI, TOI : Regarde-moi ! regarde-toi ! regarde-le ! regarde-la ! regarde-nous ! regarde-vous ! regarde-les !
B. Záporný : Ne ME regarde pas !


A je to hotové !

Že je to hračka ?

Je a není.
Pokud si dopřejete luxus důkladného tréninku, krok za krokem, poctivě a bez přeskakování jednotlivých operací, dáte svému mozku šanci vyrýt do kúry algoritmus a provádět operaci automaticky, pak ano.

Víte o tréninku na FB stránce Francouzsky na Skype?
A nezapomeňte, jsem tu pro vás. Stačí se ozvat.

Bon courage !
Amicalement votre
Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Francouzsky s Irénou. Jak nahradit COD zájmenem jednoduše a krok za krokem.

 1. Pingback: Francouzsky s Irénou. Kdy nedělat shodu mezi podmětem a přísudkem francouzských zvratných sloves. Pokročilí B. | Irena Czuchová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)