Francouzsky na Skype. Vyjádření vůle francouzsky pomocí podstatných jmen. B 2+.

Un acharnement = náruživost, zarputilost, urputnost. 

On nous inflige une triple peine avec la rétrogradation d’abord, les trois points ensuite et maintenant le retrait de trois points à chaque sortie. C’est de l’acharnement pur et simple. (La Nouvelle République, 28/02/2017) = Uloží nám trojitý trest, nejdřív sestup, pak 3 body dolů a teď při každém zápase odebrání 3 bodů. Jednoduše a prostě si na nás zasedli.

Une aspiration = snaha, úsilí, tužba.

L’appui de l’Union Européenne (UE) à la Tunisie a enregistré, au cours des dernières années, une évolution importante, mais demeure en deçà des aspirations et des attentes, vu les défis dont le pays fait face, a déclaré Mohamed Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.(Magreb Emergeant, 28/02/2017) = Podpora Tunisku ze strany Evropské Unie zaznamenala během posledních let významný posun, ale vůči výzvám, jimž země čelí, zůstává zatím z její strany stále jen u tužeb a očekávání , prohlásil Mohamed Fadhel Abdelkefi, ministr Rozvoje, investic a mezinárodní spolupráce.

Un caprice = vrtoch, rozmar.

Ce numéro est consacré aux caprices de femmes. = Toto číslo je věnováno ženským vrtochům.

Une décision = rozhodnutí.

La cour d’appel de Paris rend mercredi sa décision concernant Jean-Marie Le Pen, condamné en première instance à 30.000 euros d’amende pour avoir de nouveau qualifié les chambres à gaz de « détail » de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. (The Time Of Israël, version française, 28/02/2017). = Odvolací soud v Paříži vydal ve středu rozhodnutí týkající se Jeana-Marie Le Pena, odsouzeného v první instanci k pokutě 30.000 eur za to, že znovu označil plynové komory za « detail » v dějinách Druhé světové války.

Une détermination = houževnatost, rozhodnost, odhodlanost.

La détermination réfère à la capacité de rebondir dans des situations difficiles et à celle d’éviter de devenir une victime impuissante.  (Wiki How) = Houževnatost se přisuzuje schopnosti znovu se postavit na nohy a nestát se bezmocnou obětí.

Une envie = chuť, touha, žádostivost. 

Avant la naissance de leur bébé, Simon et Monique ont créé la liste de leurs envies pour donner des idées -cadeaux à leurs proches. = Simon s Monikou vytvořili ještě před narozením miminka seznam svých přání, aby měli jejich blízcí představu o dárcích, po kterých touží..

Un entêtement = umíněnost, tvrdohlavost.

L‘entêtement sans l’intelligence, c’est la sottise soudée au bout de la bêtise et lui servant de rallonge. (Victor Hugo) = Umíněnost bez inteligence je hloupost napojená na blbost, díky níž dosáhne dál.

Une initiative = podnět, popud.

Les habitants du quartier Sainte-Géneviève apprécient l’initiative de la part d’une famille locale d’installer d’une boîte aux livres devant leur pavillon. = Obyvatelé čtvrti Svaté Jenovéfy si cení popudu jedné místní rodiny umístit před svým domem knihobudku. 

Une insistance = naléhání, naléhavost.

L’insistance avec laquelle David demandait cette entrevue s’est montrée gênante. = David tak naléhal, abychom se sešli, až to bylo trapné.

Une intention = záměr, úmysl.

Avez-vous l’intention de poursuivre votre cours ? = Máte v úmyslu v kurzu pokračovat ?

Une lubie = vrtoch, rozmar.

Les lubies de son épouse rendent Marc dingue. = Marc se z rozmarů své manželky zcvokne.

Un parti = postoj, stanovisko.

Dans ce débat Lucas prend parti pour la construction de la déchèterie. = V této debatě se Lucas přiklání k výstavbě sběrny odpadu.

Une persévérance = vytrvalost.

La persévérance est une valeur fondée sur un principe simple : en restant au contact de nos émotions, nos désirs et en prenant conscience de notre potentiel intrinsèque, nous pouvons accomplir de grandes choses. (site: reussitepersonnelle) = Vytrvalost je hodnota založená na jednoduchém principu : Pokud zůstaneme v kontaktu s našimi pocity a přáními a vezmeme v potaz náš vnitřní potenciál, můžeme dokázat velké věci.

Un plan = plán.

Ils l’ont bien manipulé avec leur plan prémédité. = Hezky jím svým promyšleným plánem manipulovali.

Une vocation = poslání, vyvolení, povolání k něčemu, vlohy.

A ses six ans, Ben n’a pas encore trouvé sa vocation. = Ve svých šesti letech zatím Ben nenašel, pro co má vlohy.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B, Francouzština pro úroveň C se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)