Archiv rubriky: Francouzská gramatika

668. Učíme se francouzsky. Faute de + INF/NOM. B

Faute de. Význam a užití. Příklady. Faute de. Význam a užití. Jedná se o jeden ze způsobů, jak francouzsky vyjádřit příčinu. Jeho význam je specifický : užívá se k vyjádření důvodu, pro který se dané „to“ nemohlo uskutečnit. Francouzský výraz … Celý příspěvek

667. Učíme se francouzsky. Ce qui, ce que, ce dont, celui à qui, ce à quoi. Krok za krokem. B.

Předpokladem pro správné užití francouzských vztažných zájmen CE QUI& CE QUE& CE DONT & CELUI A QUI & CE A QUOI je jednak znalost základních vztažných zájmen, jednak stavby francouzské věty, respektive vazeb francouzských sloves.* A také schopnost tuto znalost … Celý příspěvek

656. Učíme se francouzsky. Větné členy, které rozvíjejí francouzská slovesa. Compléments du verbe. B

Le complément d’objet direct (COD) Le complément d’objet indirect (COI) Le complément d’objet second (COS) L’attribut du sujet Le complément d’agent L’attribut du COD Le complément circonstanciel Le complément d’objet direct (COD) Je to předmět, který rozvíjí sloveso přímo, tedy … Celý příspěvek

654. Francouzský předložkový výraz A FORCE DE + INF. B.

Bonjour à tous ! 🙂 V dnešním článku se dozvíte, co francouzský předložkový výraz A FORCE DE znamená, kdy a jak ho používat, a díky několika příkladům si budete moct udělat vlastní představu o jeho roli a fungování. Ostatní pak … Celý příspěvek

653. Francouzsky jednoduše. O typech francouzských sloves. La construction des verbes. B.

Typy francouzských sloves Slovesa bez předmětu (verbes intransitifs) Slovesa s předmětem (verbes transitifs) Slovesa zvratná (verbes pronominaux) Typy francouzských sloves. Vyznat se v typech francouzských sloves vám pomůže : zapamatovat si správné vazby postavit větu vybrat to pravé osobní zájmeno … Celý příspěvek

645. Učíme se francouzsky. Podmiňovací způsob minulý. Conditionnel passé. B

Vysvětlení Tvoření Příklady Co je francouzský podmiňovací způsob minulý (Conditionnel passé)? Je to druh francouzského podmiňovacího způsobu, který vyjadřuje objektivní podmínku, co už není možné splnit: je na ni jednoduše pozdě a teď už se dá buď jen vyčítat, nebo … Celý příspěvek

634. Francouzský podmiňovací způsob. Conditionnel simple. A2

Užití a Příklady Tvoření Užití a Příklady Francouzský podmiňovací způsob (Conditionnel simple/ présent) vyjadřuje, že děj by se mohl v budoucnu stát/nestát. Používá se podobně jako v jiných jazycích ze zdvořilosti, ale také pro vyjádření pochybnosti nebo hypotézy. Ve vyprávění, … Celý příspěvek

615. Francouzsko- české názvy zemí a jejich obyvatel. A

Pays /Země Habitant/Obyvatel M Habitante/Obyvatelka F L’Allemagne F = Německo N Allemand = Němec Allemande = Němka L’Angleterre F = Anglie F Anglais = Angličan Anglaise = Angličanka L’Autriche F = Rakousko N Autrichien = Rakušan Autrichienne = Rakušanka La … Celý příspěvek

608. Francouzské výrazy pro trvání. Il y a & depuis & cela fait. B.

Trvání vzhledem k současnosti. Trvání vzhledem k minulosti. Trvání ve vyprávění v současnosti. Děj už skončil. Il y a + doba + Imparfait Il y a 4 ans, Robert travaillait chez EDF. = Před 4 lety Robert pracoval u EDF. … Celý příspěvek

603. Francouzský pravopis. L vs LL.

Pravidla. Příklady. L vs LL. Pravidla L na začátku slova AL & ALL. Není pravidlo. Musíme se naučit zpaměti. C’est une boîte en aluminium. = Je to jedna hliníková plechovka. Paul a acheté des alliances pour son mariage. = Paul … Celý příspěvek

601. Učíme se francouzsky. Zásadně důležitá francouzská fráze C’est. A0

Význam Užití Formy. Význam. Francouzská vazba C’EST znamená česky To JE. Užití. Představit nebo identifikovat někoho nebo něco. C’est + určovatel + obecné jméno C’est un ami. = To je jeden přítel. C’est l’ami de Carole. = To je (ten) … Celý příspěvek

593. Francouzská fráze Du coup. Význam a užití. B

Význam Užití Příklady Význam Francouzský spojovací výraz DU COUP je jedním ze způsobů, jak vyjádřit důsledek. Odpovídá přibližně českému TAKŽE nebo NO TAK. Je jedním z mnoha synonym spojky ALORS. Užití Měl by se užívat jen v hovorové řeči. Příklady … Celý příspěvek

582. Le subjonctif passé. Konjunktiv minulý.B2.

Tvoření. Užití. Příklady Tvoření. Konjunktiv pomocného slovesa AVOIR (être) & příčestí minulé významového slovesa. Užití. Respektují se stejná pravidla jako v případě konjunktivu přítomného (subjonctif présent). Pomocí konjunktivu minulého se vyjadřují postoje k minulým dějům a uplynulým událostem nebo k … Celý příspěvek

581. Francouzské sloveso ETRE. Písnička pro začátečníky. Slova F-Cz & Video. A1

Slova. Paroles. Je suis (já jsem) Tu es (ty jsi) Il est (on je) Elle est (ona je) On est ( každý je & hovorově my jsme) Nous sommes (my jsme) Vous êtes (vy jste) Ils sont (oni jsou) Elles … Celý příspěvek

577. Francouzská příslovce času na ozvláštnění vyprávění. B

Tout à coup = v tu ránu, najednou, v tom Je marchais sur la rue, tout à coup j’ai glissé sur une peau de banane. Šla jsem po ulici a najednou jsem uklouzla po slupce od banánu. Soudain = náhle … Celý příspěvek