Francouzsky s Irénou. Jak si usnadnit komunikaci pomocí 5 francouzských sloves, která se hodí všude (verbes passe-partout)

Bonjour ! 🙂

Tímto článkem se obracím na vás, kteří stojíte před zásadním problémem : Která francouzská slovesa si mám z té záplavy vybrat, abych se co nejdříve domluvil a zbytečně se nenadřel ?

Vycházím při tom z faktu, že se nechystáte přednášet na Sorboně a že vaším protějškem nebude hnidopišský intelektuál.

Pro tento účel vám tedy nabízím několik francouzských univerzálních sloves.

Ostatně, něčím se začít musí a nikde není psáno, že si později francouzskou slovní zásobu nerozšíříte natolik, že vám pak i Claude Dagens nenavrhne členství v Académie française.

Rozhodně neprohloupíte, když se tato francouzská slovesa naučíte časovat v běžně užívaných časech (passé composé &présent & futur simple)

Bon courage! 🙂 Iréna

5 Francouzských sloves, která se dají napasovat všude (verbes passe-partout)

AVOIR

 • ai toujours tout le nécessaire sur moi. To podstatné mám stále u sebe.
 • ai encore un devoir à faire. Mám ještě udělat jeden úkol.
 • Qu´est-ce qu´il y a Co je?
 • Devant ma maison, il y a une voiture. Před mým domem je auto.
 • La société a 350 employés. Společnost má 350 zaměstanců.
 • Le président a des pouvoirs étendus. Prezident má rozsáhlé pravomoci.
 • Ce facteur a un rôle important. Tento faktor má důležitou roli.
 • Il a une maladie grave. Má vážnou nemoc.
 • Il a la moitié de l´hôtel. Má polovinu hotelu.
 • Le bac, on l´a eu facilement. Maturitu jsme měli v pohodě.
 • Sur la liste il y a cinq articles. Na seznamu je pět položek.
 • J’ai du mal à comprendre. Nemůžu to pochopit.

METTRE

 • Je l‘ai mis sur le placard. Dal jsem to na skříně.
 • Je mets quelque chose do confortable. Vezmu si něco pohodného.
 • Je me mets au travail. Dám se do práce.
 • Je me suis mis en colère. Popadl mě vztek (mužský rod).
 • Je vais me mettre au lit . Půjdu do postele.
 • Je me suis mis dans une situation difficile. Dostal jsem se do těžké situace.
 • Je mettrai la somme sur mon compte. Dám si tu částku na účet.
 • Mets-toi là. Posaď se sem. Postav se sem.
 • Qui t‘as mis dans un état pareil ? Kdo tě tak vytočil?

PASSER

 • Je passe chez Michel. Jdu k Michalovi.
 • Laisse passerNech to být.
 • Ça passeTo půjde, to se vejde, to projede atd.
 • Passe-moi une cigarette. Dej mi cigaretu.
 • Passe-moi du sucre. Podej mi cukr.
 • Je passe le week-end avec ma copine. Tento víkend trávím se svou holkou.
 • Tout se passe bien ? Všechno jde dobře ?
 • Ça va se passer. To přejde.

FAIRE

 • Je ferai ce projet. Budu dělat na tom projektu.
 • Je fais ma rédaction. Dělám si slohovku.
 • Je fais ma chambre. Uklízím si pokoj.
 • Je fais mon lit. U/stelu si.
 • Cela ne fait pas assez. To nestačí.
 • Deux plus deux font quatre. Dva plus dva jsou čtyři.
 • Tu fais (de) la cuisine. Vaříš.
 • Il fait du ménage. Uklízí.
 • Nous faisons du sport. Sportujeme.
 • Vous aimez faire du ski ? Rádi lyžujete ?

PRENDRE

 • Je prends rendez-vous chez le dentiste. Objednám se k zubaři.
 • On prend du café. Dáme si kafe.
 • Vous prenez un dîner avec moi ? Dáte si se mnou večeři ?
 • Qu’est-ce que t’as pris ? Co tě to popadlo ?
 • Pour qui tu te prends ? Kdo si myslíš, že seš ?
 • Tu me prends pour un con ? Máš mě za blbce ?
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)