Francouzsky s Irénou. Jak odvozovat francouzská jména rodu ženského. A2

Dnes si ukážeme, jak se tvoří francouzská feminina. Ve většině případů jednoduše přidáním –e ke jménu rodu mužského. A pokud toto maskulinum už na –e končí, změníme pouze člen :

 • Un apprenti (1 učeň) – une apprentie ( 1učnice)
 • Un marchand (1 obchodník) — une marchande (1 obchodnice)
 • Un journaliste (1 novinář) — une journaliste (1 novinářka)
 • Un élève (1 žák) — une élève (1 žákyně)

Rozšířené koncovky

Maskulina Feminina
er   (boulanger = pekař) ère   (boulangère = pekařka)
eur   (vendeur = prodavač)  –euse   (vendeuse = prodavačka)
teur   (acteur = herec)  –trice   (actrice = herečka)

Zdvojené koncovky

MaskulinaFeminina
at (chat = kočka obecně)  –atte   (chatte = kočka samice)
et   (cadet = benjamínek) ette   (cadette = benjamínka)
 –an   (paysan = venkovan) anne   (paysanne = venkovanka)
-el   (colonel = plukovník) -elle   (colonelle = plukovnice)
 –en   (gardien = hlídač)  –enne   (gardienne = hlídačka)  
on   (patron = šéf)  –onne   (patronne = šéfka)

Odlišná koncovka

 • époux (manžel) < épouse (manželka)
 • poète (básník) < poétesse (básnířka)

Odlišné názvy

Pozor, mnohá feminina mají naprosto jiný základ než jejich protěšek rodu mužského:

 • Un mari (manžel) vs. un femme (manželka)
 • Un père (otec) vs une mère (matka)
 • Un fils (syn) vs. une fille (dcera)
 • Un frère (bratr) vs une sœur (sestra)
 • Un monsieur (pán) vs une dame (paní)
 • Un garçon (chlapec) vs une fille (dívka)
 • Un oncle (strýc) vs une tante (teta)
 • Un coq (kohout) vs une poule (slepice)
 • Un roi (král) vs une reine (královna)

A na závěr malé upozornění

Odvozená feminina se vyslovují odlišně než maskulina

A to i tehdy, pokud jsou odvozena jen přidáním kocového -e : étudiant — étudiante, un Américain — une Américaine, un Anglais – une Anglaise.

Odvozená jména rodu ženského často také nabývají druhotného významu

 • Un chevalier = jezdec vs une chevalière = jezdkyně & pečetní prsten
 • Un trotteur = klusák vs une trotteuse = vteřinová ručička.
 • Un chat = kočka jako druh — une chatte = samice kočky vs hov. dámské přirození
 • Un gars = chlap vs une garce = děvka.
 • Un médecin = lékař i lékařka vs une médecine = lékařství, medicína jako obor i lék

V současné době je kvůli ženské emancipaci tedence přechylovat názvy profesí

K mužským tvarům se jednoduše přidá ženské -e: entrepreneur (podnikatel) — entrepreneure (podnikatelka); docteur (doktor) — docteure (doktorka); professeur (učitel) — professeure (učitelka); ingénieur (inženýr) — ingénieure (inženýrka)

Učit se francouzsky je velké dobrodružství. Tak a vám to jde co nejlépe 🙂 Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)