Francouzsky s Irénou. Jak odvozovat francouzská jména rodu ženského. A2

Dnes si ukážeme, jak se tvoří francouzská feminina. Ve většině případů jednoduše přidáním –e ke jménu rodu mužského. A pokud toto maskulinum už na –e končí, změníme pouze člen :

 • Un apprenti (1 učeň) – une apprentie ( 1učnice)
 • Un marchand (1 obchodník) — une marchande (1 obchodnice)
 • Un journaliste (1 novinář) — une journaliste (1 novinářka)
 • Un élève (1 žák) — une élève (1 žákyně)

Rozšířené koncovky

Maskulina Feminina
er   (boulanger = pekař) ère   (boulangère = pekařka)
eur   (vendeur = prodavač)  –euse   (vendeuse = prodavačka)
teur   (acteur = herec)  –trice   (actrice = herečka)

Zdvojené koncovky

MaskulinaFeminina
at (chat = kočka obecně)  –atte   (chatte = kočka samice)
et   (cadet = benjamínek) ette   (cadette = benjamínka)
 –an   (paysan = venkovan) anne   (paysanne = venkovanka)
-el   (colonel = plukovník) -elle   (colonelle = plukovnice)
 –en   (gardien = hlídač)  –enne   (gardienne = hlídačka)  
on   (patron = šéf)  –onne   (patronne = šéfka)

Odlišná koncovka

 • époux (manžel) < épouse (manželka)
 • poète (básník) < poétesse (básnířka)

Odlišné názvy

Pozor, mnohá feminina mají naprosto jiný základ než jejich protěšek rodu mužského:

 • Un mari (manžel) vs. un femme (manželka)
 • Un père (otec) vs une mère (matka)
 • Un fils (syn) vs. une fille (dcera)
 • Un frère (bratr) vs une sœur (sestra)
 • Un monsieur (pán) vs une dame (paní)
 • Un garçon (chlapec) vs une fille (dívka)
 • Un oncle (strýc) vs une tante (teta)
 • Un coq (kohout) vs une poule (slepice)
 • Un roi (král) vs une reine (královna)

A na závěr malé upozornění

Odvozená feminina se vyslovují odlišně než maskulina

A to i tehdy, pokud jsou odvozena jen přidáním kocového -e : étudiant — étudiante, un Américain — une Américaine, un Anglais – une Anglaise.

Odvozená jména rodu ženského často také nabývají druhotného významu

 • Un chevalier = jezdec vs une chevalière = jezdkyně & pečetní prsten
 • Un trotteur = klusák vs une trotteuse = vteřinová ručička.
 • Un chat = kočka jako druh — une chatte = samice kočky vs hov. dámské přirození
 • Un gars = chlap vs une garce = děvka.
 • Un médecin = lékař i lékařka vs une médecine = lékařství, medicína jako obor i lék

V současné době je kvůli ženské emancipaci tedence přechylovat názvy profesí

K mužským tvarům se jednoduše přidá ženské -e: entrepreneur (podnikatel) — entrepreneure (podnikatelka); docteur (doktor) — docteure (doktorka); professeur (učitel) — professeure (učitelka); ingénieur (inženýr) — ingénieure (inženýrka)

Učit se francouzsky je velké dobrodružství. Tak a vám to jde co nejlépe 🙂 Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)