Francouzsky s Irénou. Jak na subjonctif s jistotou.

Tento článek zamýšlím jako první pomoc studentům francouzštiny, kteří nechápou, jak francouzský subjonctif uchopit a jak s ním naložit. Pokud tomu tak je, není to vaše chyba. Subjonctif je spíše prostředek společenský než gramatický. Je nezbytný k vybrané, uhlazené a jemné komunikaci, kde se tímto vyjadřuje i autorita a převaha lidí společensky výše postavených.

Ve francouzských osnovách subjonctif figuruje, protože každý má právo na rovné příležitosti, tedy na kvalitní vzdělání, které mu k takovýmto příležitostem otevře cestu. Jako studenti francouzštiny pro cizince jste se tedy dostali na pokročilou úroveň, která znalost subjonctivu zahrnula do svého studijního programu. Co s tím ?

Zachovat se pragmaticky : nejprve se opřete o svou paměť a naučte se modelové vzorce. To by mělo pro běžné správné francouzské vyjadřování stačit.

A posléze si položte otázku : Mám a chci mít něco do činění s vyššími francouzskými vrstvami nebo s uhlazenou francouzštinou ? Jestliže je odpověď ne, postačí zaujmout výše zmíněný postoj. V případě odpovědi kladné je dobré si uvědomit, že je vám zapotřebí mimojiné a zejména tzv. dobrého vychování, a toho ani ve veřejných kurzech, ani ve státních školách, natož pouze z učebnic člověk zdaleka nenabude. Francouzská společnost bohužel ještě stále stojí na výrazné a všudypřítomné sociálně – ekonomické nerovnosti. Buď se proti tomu bouřit, nebo se s tím smířit. (Pro představu o tom, co všechno je možné podstoupit pro cestu nahoru román En finir avec Eddy Bellegueule, Eduard Louis, první vydání Seuil 2014)

Přehled francouzských výrazů, kde je subjonctif užíván s jistotou

Il faut que

Il faut que nous renforcions nos relations avec nos partenaires commerciaux. = Je třeba, abychom posílili naše vztahy s obchodními partnery.

Aimer que

J’aimerais que nous ne nous parlions plus. = Byla bych ráda, kdybychom už spolu dál nemluvili.

Vouloir que

Qu’est-ce que tu veux que je fasse ? = Co mám udělat ? & Co mám podle tebe dělat ?

Apprécier que

J’apprécierais beaucoup que vous le gardiez pour vous. = Velice bych ocenil, kdybyste si to nechal pro sebe.

Préférer que

Votre petit chien est certainement adorable, néanmoins, mes parents préféreraient que vous puissiez venir les voir sans lui. = Váš psík je jistě milý, moji rodiče by nicméně byli radši, kdybyste k nim mohli zajít bez něj.

Souhaiter que

J’ai remarqué à quel point vous aimiez Chopin. Souhaitez-vous que je vous en joue un petit morceau ? = Všiml jsem si, jak dalece se vám líbil Chopin. Přejete si, abych vám z něho kousínek zahrál ?

Demander que

La directrice demande que nous fassions 38 heures. = Ředitelka nás žádá, abychom dělali 38 hodin.

Exiger que

La loi exige qu’on ne fume pas dans les lieux publics. = Zákon požaduje, aby se nekouřilo na veřejných místech.

Il est + hodnotící přídavné jméno + que

Il est autorisé que le personnel ait accès à ce dossier. = Personálu je povoleno, aby měl k této složce přístup.

Il est recommandé/conseillé que les personnes fragiles évitent ce genre de spectacle. = Osobám slabší povahy a křehčího zdraví se doporučuje/radí, aby se představení tohoto druhu vyhly.

Il est vital/primordial/fondamental/capital que ton père consulte un spécialiste. = Je životně nutné/ prvořadé/zásadní/hlavní, aby tvůj otec navštívil odborného lékaře.

Il est nécessaire/indispensable/obligatoire que vous soyez présents à la réunion. = Je nezbytné/nezbytně nutné/ povinné, abyste se zúčastnili porady.

Il vaut mieux que

Il vaut mieux que tu fasses profil bas pour un certain moment. = Lepší bude, když se po jistou dobu nebudeš moct projevovat.

Il est temps/l’heure que

Il est temps que tu te trouves ton propre logement. = Je načase, aby sis našel vlastní bydlení.

Avoir peur que

J’ai bien peur que mon frère ne sois pas encore rentré. = Bojím se, že se bratr dosud nevrátil.

Craindre que

Je crains qu’il ne pleuve demain. = Obávám se, aby zítra nepršelo.

Douter que

Tu doutes que mes sentiments pour toi ne soient sincères ? = Pochybuješ, že by mé city k tobě nebyly upřímné ?

Ne pas penser que

Je ne pense pas que vous connaissiez ma femme. = Nemyslím, že byste znal mou ženu.

Regretter que

Nous regrettons que tu sois venu en vain. = Litujeme, že jsi přišel zbytečně.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B, Jak se naučit francouzsky, Užitečné fráze se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)