Francouzsky s Irénou. Francouzské sloveso METTRE a jeho významy francouzsky i česky. A – B.

Charakteristika slovesa METTRE

Doporučení

Lidé z Čech a ze Slovenska mají tendenci zaměňovat slovesa METTRE a DONNER, protože česky i slovensky obojí znamená „dát/dať“. Zkuste si pomoct třeba tak, že si místo dát někam řeknete umístit. Uvídíte, jestli vám to poslouží.

Začátečníkům doporučuji naučit se toto sloveso časovat nejprve jen v základních časech a způsobech présent = přítomný čas, passé composé = hlavní minulý čas pro události určené v čase; futur simple = hlavní budoucí čas. Pak můžete přidat passé récent = nedávnou minulost, imparfait = druhoplánový minulý čas pro popis a rutinu; présent progressif = průběhový přítomný čas; futur proche = blízká budoucnost a conditionnel présent = podmiňovací způsob přítomný).

Základní významy slovesa METTRE

 1. Dát něco/někoho někam (základní ): Je mets cette lettre dans une enveloppe. Dám ten dopis do obálky. Tomáš va mettre sa mamie à côté de Julie. Tomáš dá babičku vedle Julie.
 2. Vzít si něco na sebe: Tu mets ton pull ? Vezmi si na sebe svetr.
 3. Dát někoho na jinou pozici, do jiné funkce: Le patron a mis Pierre au guichet. Šéf dal Pierra na přepážku.
 4. Změnit stav (přístroje, stroje): Viky a mis le lave-vaisselle en route. Viky zapnula myčku.
 5. Dát do něčeho energii, čas atd. : Nous avons mis beaucoup de motivations dans nos études en français. Dali jsme hodně motivace do našeho studia francouzštiny.

Základní významy slovesa SE METTRE

 1. Postavit se, položit se atd. : Mes enfants se sont mis à table. Moje děti jsou u stolu (budou jíst).
 2. Dát se do něčeho (začít, rozjet něco): Tu te mets au travail? Dej se do práce.
 3. Změnit stav (česká předpona roz-): Karel s’est mis en colère. Karel se rozčílil. Les gosses se mettent à pleurer. Děcka se rozbrečela/rozplakala/dala se do breku/pláče. 
 4. Vzít si na sebe, mít co na sebe: Même si mon placard est bien rempli, je n’ai rien à me mettre. I když je moje skříň hezky plná, nemám co na sebe.

Jiné významy slovesa (SE) (RE)METTRE

 1. Mettre la table/le couvert = dát na stůl (prostřít). Si tu peux mettre la table, ce sera très bien. = Když prostřeš, bude to moc dobře.
 2. Mettre l’accent sur = dát/klást důraz na. Pourquoi tu mets toujours l’accent sur des bagatelles ? = Proč pořád kladeš takový důraz na prkotiny ?
 3. Mettre la clé sous la porte = pověsit živnost na hřebík. Ne t’inquiète pas. On n’est pas encore prêts à mettre la clé sous la porte. = Neboj, zatím živnost na hřebík nevěšíme.
 4. Remettre en question quelque chose = přehodnotit něco. Si tu n’es pas sûr de ta décision, tu pourras toujours la remettre en question. = Když si nejsi jistý ohledně svého rozhodnutí, vždycky ho můžeš zvážit znova.
 5. Se remettre en question = srovnat si něco znovu v hlavě. Cela t’est déjà venu à l’esprit de te remettre en question ? = Napadlo tě už udělat si v sobě pořádek ?
 6. Se remettre de = vzpamatovat se z, zotavit se. Giles s’est bien remis d’une longue maladie. = Giles se zotavil z dlouhé nemoci.
 7. (Se) mettre en valeur/en relief/en évidence = Zdůraznit (své) přednosti. Ma sœur sait mettre en valeur ses belles jambes. Elle sait se mettre en valeur. = Moje sestra umí zdůraznit své krásné nohy. Umí zdůraznit své přednosti.
 8. Mettre en cause quelqu’un= nařknout někoho. Tu me mets en cause parce que tu crois que je te trompe ? Ty mě obviňuješ, protože si myslíš, že tě podvádím ?
 9. Mettre en doute = zpochybnit. J’ai bien envie de mettre en doute ton témoignage. Tu es vraiment sûre d’avoir vu un flamand rose dans notre séjour ? = Moc se mi tvému svědectví nechce věřit. Jsi si opravdu jistá, že jsi u nás v obýváku viděla růžového plameňáka ?
 10. Mettre/jeter de l’huile sur le feu = přílít olej do ohně (zhoršit už tak nepříjemnou situaci). Écoute, ça va ! Arrête de mettre de l’huile sur le feu. Je souffre assez comme ça ! Poslyš, to stačí. Přestaň přilívat olej do ohně. I tak je mi dost zle.
 11. Mettre en place = umístit, nainstalovat. Le plombier a mis en place notre nouvelle baignoire. Instalatér nám namontoval novou vanu.
 12. Mettre les bouchées doubles = zrychlit, znásobit (úsilí). Avant la période des fêtes de fin d’année, les commerçants mettent les bouchées doubles. Před novoročními svátky mají obchodníci napilno.
 13. Se mettre le doigt dans l’œil (jusqu’à la coude) = být vedle jak ta jedle; šeredně se mýlit. Regarde que tu es belle ! Si tu penses le contraire, tu te mets le doigt dans l’oeil. = Podívej, jak jsi hezká. Jestli si myslíš něco jiného, šeredně se mýlíš.
 14. Se mettre sur son trente-et-un = hodit se do gala. Allez ! on se met sur nos trente-et-un ! Nos invités ne vont pas tarder à arriver. Honem, hoďte se do gala. Hosté tu budou co nevidět.
 15. Se mettre à la place de l’autre = představit si sám sebe na místě někoho jiného. Laisse-la tranquille ! Tu crois que c’est facile pour elle ? Mets-toi à sa place ! Nech ji na pokoji. Myslíš si, že to má lehké ? Představ si sama sebe na jejím místě.
 16. Se mettre dans la peau de quelqu’un = vcítit se do někoho, představit si sám sebe v jeho kůži. Si tu te mettais dans la peu de ton étudiant, tu pourrais mieux le comprendre. Kdyby sis představil sám sebe v kůži tohoto studenta, mohl bys ho líp pochopit.
 17. Se mettre en quatre pour = rozkrájet se kvůli. Hé oh ! Tu ne fais rien et je vais me mettre en quatre pour tous les préparatifs de Noël ? Mais j’hallucine ! = Ty neděláš nic a já se kvůli všem těm vánočním přípravám rozkrájím ? To se mi snad jenom zdá !
 18. Mettre à l’aise quelqu’un = vytvořit atmosféru důvěry a pohody. Tu crois que si tu te mets à l’autre bout de la pièce, ça va mettre la fille à l’aise ? Myslíš si, že když budeš na druhém konci místnosti, že to tu dívku uklidní ?
 19. Se mettre à l’aise = udělat si pohodlí. Installez- vous, je vous prie. Mettezvous à l’aise. Puis -je vous offrir un thé ? = Posaďte se prosím. Udělejte si pohodlí. Mohu vám nabídnout čaj ?
 20. Mettre en garde quelqu’un= varovat. Je vous mets en garde contre toutes les suppositions. = Varuji vás před veškerými domněnkami.
 21. En mettre plein la vue à quelqu’un= blýsknout se před. Mon neveu fait tout pour nous en mettre plein la vue. Můj synovec dělá všechno proto, aby se před námi blýsknul.
 22. Mettre l’eau à la bouche à quelqu’un = dělat někomu chutě. Hmm, ce gâteau m’a l’air délicieux ! Il m‘a mis l’eau à la bouche. Ten zákusek vypadá lahodně. Sbíhají se mi z něho sliny.
 23. Mettre les voiles/ les bouts = zvednout kotvy. Allez, il n’y a plus rien à faire ici. On met les voiles. Tady už se nedá nic dělat. Zvedáme kotvy.
 24. Mettre la charrue avant les bœufs = vzít něco za špatný konec. Acheter un lit d’abord et prendre les mesures après, c’est mettre la charrue avant les bœufs. Nejdřív koupit postel a pak ji změřit znamená nevzít věci za správný konec.
 25. Mettre à disposition de quelqu’un = dát do užívání. La préfecture a mis à disposition du public ses archives. Prefektura dala archiv do užívání veřejnosti.
 26. Mettre la main à la pâte = přiložit ruku k dílu. Même les benjamins peuvent aider leurs parents et mettre la main à la pâte. I ti nejmenší mohou pomáhat rodičům a přiložit ruku k dílu.
 27. Mettons que = dejme tomu, že. Mettons que vous venez chez votre ami à l’improviste. Que se passera-t-il, d’après vous ? Dejme tomu, že přijdete k příteli bez ohlášení. Co se podle vás stane ?

Tady se s vámi rozloučím. Přeji vám, aby se vám hezky vedlo a těším se brzy na shledanou.

Toutes mes amitiés, Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Užitečné fráze. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)