Francouzsky s Irénou. Přehled některých francouzských předpon a jejich význam v češtině.

Francouzské předpony řeckého a latinského původu

PředponaPůvodVýznamPříkladPřeklad do češtiny
a-, ab-Ldaleko ods’abstenirdržet se stranou, zdržet se čeho
a-, ad-Lkamenerpřivést k
a-, an Řzbavený (zápor)amoralnemorální
in- , il-, im-, ir-Lzbavený (zápor)inconnuneznámý
ante-, antiLpředantidateropatřit dřívějším datem
anti-Řproti (opak)antivaxkdo je proti očkování
archi-Řmaximálníarchipleinnacpaný, naplněný na nejvyšší míru
bi-, bis-Ldvakrátbimensuelco se děje dvakrát za měsíc
circon-Lkolem, okolocirconfèrenceobvod (města, kružnice) , kružnice
cis-Lz této stranycisalpinpředalpský
co-, com-, con-Lscompatriotekrajan
contre-, contraLproticontredire tvrdit opak
dé-, des-, dis-Lbez, vzdálenýdéplacerpřemístit
di-Řdvojitýdiptyquediptych (středověký dvoudeskový oltářní obraz)
dia-Řskrzdiachroniezkoumání jevu napříč časem
dys-Řve špatném stavudysfonctionnement funkční porucha
en-Lvzdáleníenlevervyjmout, odnést, sundat …
en-, in- Lv, doencadrerzarámovat, držet v mezích (výchova)
entre-, inter-Lmezientretenirudržet
épi-Řnaépidermeepidermis, pokožka
eu-Řkladnýeuphorieeuforie, přehnaně dobrá nálada
e-, ex-Lmimo
co ustalo
expatrié
ex-mari
vystěhovalec
bývalý manžel
extra-Lkrajně
mimo co
extraordinaire
extraconjugal
mimořádný
mimomanželský
hémi-Řpůl (vědní obory)hémisphèrehemisféra
mi-, semi-Luprostřed, v půli, napůlmidi
semi-marathon
poledne
půlmaraton
hyper-Řnad hypersensiblepřecitlivělý
hypo- Řpod hypotension hypotenze, nízký krevní tlak
infra-Lpod infrastructureinfrastruktura, podzemní stavba
inter-Lmeziinternationalmezinárodní
intra-, intro-Lnitrointraveineuxnitrožilní
juxta-Lvedle, ujuxtaposerpoložit vedle
mé-, mal-, mau-, més-Lzlý, špatný (zápor)médire
malpoli
maudit
mésalliance
pomluvit
nezdvořilý
zlořečený
nerovný sňatek
méta- Řnad
sled
proměna
métaphysique
métatarse
métamorphose
metafyzický
matarsus = nárt

metamoróza
non-Lnenon voyantnevidomý
ultra-, outre-Lnadultrachic
outrecuidance
mimořádně elegantní
namyšlenost
per-, par-Lskrz
od někud někam
dokončení
perforer
parsemer
parachever
procvaknout
posypat
završit
para-Řproti
vedle
parapluie
paramédical
deštník
nelékařský, blízký medicíně
péri-Řkolempériscolairemimokolní
post-Lpopostnatalpostnatální = poporodní
pré-Lpředpréadhésionpředvstupní období
pro-Lvpředu
pro
promouvoir
pro-occidental
povýšit
prozápadní
re-, ré, r-Lznovurenvoyer
réabonner
rouvrir
znovu poslat
znovu předplatit
znovu otevřít
rétro-Ldozadurétrograderustoupit
sous-, sus-, sub-Lpod
sous-estimer
suspendre
subalterne
podcenit
zavěsit & odročit
podřízený
sur-, super-, supra-Lnad
surréel
superbe
supranational
nadskuten
pekrásn
nadnárodní
syn-, sym-, syl-Řssynergie
symphonie
syllabe
synergie = součinnost
symfonie = souhra
slabika
trans-, tra-, tréLnad, za
napříč
transmettre
trajectoire
trépasser
přenášet
trajektorie = dráha
zesnout
tri-Řtřitridactyletříprstý
uni-Ljedenunisexeunisex (stejné pro ob pohlaví)
vice-Lmísto kohovice-championvicemistr

Vysvětlivky: L: latina; Ř: řečtina

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)