Francouzsky s Irénou. Jak francouzsky vyjádřit přípustku. Velmi pokročilí. B-C.

Francouzské vedlejší věty přípustkové s oznamovacím způsobem

Mais + indicatif

Ce roman est ennuyeux, mais il fait partie du plan d’études. = Tento román je nudný, ale je součástí osnov.

Même si + indicatif

Même si elle me fait ses excuses, cela ne changera rien à ma décision. = I když se mi omluví, nic to na mém rozhodnutí nezmění.

Pourtant + indicatif

Elle gagne bien sa vie, pourtant elle a d’énormes difficultés financières. = Vydělává dost, ale přesto má obrovské finanční těžkosti.

Cependant + indicatif

Nous avons bien reçu votre manuscrit, cependant, nous ne sommes pas en mesure de le prendre en charge à court délai. = Váš rukopis jsme dostali v pořádku, v nejbližší době se ho však nemůžeme ujmout.

Quand même + indicatif

Ces avocats ont l’air délicieux, je préfère quand même les produits locaux . = Ta avokáda vypadají výtečně, ale stejně mám radši místní výpěstky.

Néanmoins+ indicatif

Votre théorie me semble croyable, néanmoins il faudrait d’abord la faire vérifier. = Vaše teorie se mi zdá uvěřitelná, nicméně by bylo třeba ji napřed nechat ověřit.

Toutefois+ indicatif

La stratégie de communication que votre équipe a élaborée peut être très efficace, toutefois elle est trop coûteuse. = Komunikační strategie, kterou vypracoval váš tým, může být velice učinná. Je ovšem příliš nákladná.

Francouzské vedlejší věty přípustkové s podmiňovacím způsobem

Quand bien même + conditionnel

Quand bien même je me plierais en quatre, je n’arriverais jamais à te rendre satisfaite. = I kdybych se nakrásně rozkrájela, nikdy se mi nepovede, abys byla spokojená.

Francouzské vedlejší věty přípustkové se subjonctivem

Bien que + subjonctif

Bien qu’il pleuve, la fête aura lieu. = Ačkoli prší, slavnost se konat bude.

Quoique + subjonctif

Quoiqu’il ne soit pas sportif, il ne manque pas un match de son fils. = Ač není sportovec, nevynechal jediný synův zápas.

Sans que + subjonctif

Nous avons pu vous poser quelques questions sans que vous soyez trop intimidé. = Směli jsme vám položit několik otázek, aniž by vás příliš vylekaly.

Encore que + subjonctif

Tous mes étudiants devraient réussir leur DALF ; encore que certains ne maîtrisent pas parfaitement toutes les matières. = Všichni mí studenti by měli DALF zvládnout, třebaže ještě někteří neovládají všechno učivo dokonale .

Tout + přídavné jméno + que + subjonctif

Tout désordonné qu’il ait été, il est devenu comptable. = Byť byl tolik nepořádný, stal se účetním.

Si + přídavné jméno + que + subjonctif

Si craintive qu’elle ait été, elle est devenue agente de police. = Byť byla tak bázlivá, stala se z ní policistka.

Quelque + přídavné jméno + que + subjonctif

Quelque stupide qu’il ait été, il s’est fait élire président de l’association. = Byť to byl hlupák, zvolili ho předsedou asociace.

Qui que + subjonctif

Qui que vous invitiez, il sera le bienvenu. = Ať pozvete kohokoli, bude vítán.

Quoi que + subjonctif

Quoi qu’il arrive, je serai à tes côtés. = Ať nastane cokoliv, budu na tvé straně.

Où que + subjonctif

Où que tu te caches, je vais te retrouver. = Ať se schováš kdekoli, najdu tě.

Quel/quelle/quels/quelles que + subjonctif

Quelles que soient tes intentions, je ne suis pas prêt à les accepter. = Nemohu tvé úmysly schválit, ať už jsou jakékoli.

Francouzská přípustka vyjádřená předložkou nebo spojovacím výrazem

Malgré + podstatné jméno/zájmeno

Il est toujours râleur malgré lui. = Ať chce nebo ne, je pořád nabručený.

En dépit de + podstatné jméno/zájmeno

En dépit de son planning très chargé, c’est un père toujours présent. = I přes svůj nabitý program je jako otec pro své děti vždycky tady.

Sans + podstatné jméno/zájmeno

Ne sors pas sans écharpe. = Nechoď ven bez šály.

Sans + INF

Pourquoi tu es parti sans nous dire au revoir ? = Proč jsi odešel bez rozloučení ?

Au risque de + INF

Il a épousé cette fille au risque de déplaire à ses parents. = Oženil se s touto dívkou, i když riskoval, že se to rodičům nebude líbit.

Or (na začátku věty, která vyjadřuje přípustku)

Les fillettes adorent les poupées. Or, celle-là préfère les petites voitures. = Holčičky mají rády panenky. Ovšem tato má raději autíčka.

Par ailleurs (nepříznivé hodnocení)

Votre fils, par ailleurs extrêmement intelligent, n’est pas capable d’assumer ses responsabilités. = Váš syn, ačkoli jinak nesmírně inteligentní, není schopen se chovat zodpovědně.

Jiné příklady vyjádření francouzské přípustky

(Il) n’empêche que+ indicatif

Il a échoué, (il) n’empêche qu’il a fait des efforts considérables. = Sice neuspěl, to však ale neznamená, že se výrazně nesnažil.

Il n’en reste pas moins que + indicatif

Il n’a pas encore réussi son permis, il n’en reste pas moins qu’il a beaucoup progressé pendant sa dernière formation. = Zatím sice svůj řidičský průkaz neudělal, faktem ale zůstává, že během svého posledního kurzu výrazně pokročil.

Avoir beau + INF

Il a beau avoir fait des progrès, il n’a pas encore réussi. = Nakrásně mohl udělat pokroky, ale ani tak zatím neuspěl.

N’importe qui/quoi/comment/où/quand

Je ne te demande pas que tu sortes avec n’importe qui, que tu fasses n’importe quoi et que tu rentres n’importe quand et n’importe comment. = Nechci po tobě, abys chodil/a s kýmkoli tě napadne, dělal/a co se ti zachce a abys přišel/a domů kdykoli a jakkoli se ti bude chtít.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B, Francouzština pro úroveň C. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)