Francouzsky na Skype. Francouzská ukazovací zájmena samostatná. B.

Francouzsky Pronoms démonstratifs, jsou ukazovací zájmena, která nerozvíjí podstatné, přídavné jméno ani zájmeno.

Jednoduché tvary francouzských ukazovacích zájmen samostatných

ČísloRod mužskýRod ženskýRod střední
jednotnéCELUI tentoCELLE tatoCE (C’) toto
množnéCEUX tito, tytoCELLES tyto 
  • ve spojení s předložkou DE, À, SUR aj. zastupují jméno, které by se jinak muselo opakovat. Respektuje se rod a číslo nahrazovaného jména : ce garçon < celui; cette fille < celle; ces garçons < ceux; ces filles < celles.
  • asi vám neuniklo, že jde o spojení ukazovacího zájmene CE a samostatného zájmene osobního: ce+ lui < celui; ce + elle < celle; ce + eux < ceux; ce + elles < celles.

Voici notre voiture (ženský rod, jednotné číslo) et voilà celle (ženský rod, jednotné číslo) de nos voisins. (Tady je naše auto a tam je TOTO (auto) našich sousedů)

  • zastoupeno nemusí být pouze podstatné jméno :

L’idée de partir lui semblait encore plus stupide que celle de rester. (Pomyšlení na odjezd mu připadalo ještě hloupější než TO (pomyšlení), že by zůstal)

Le concert d’aujourd’hui et celui d’hier ont été donnés  à guichets fermés. (Dnešní koncert i TEN včerejší (koncert) byly naprosto vyprodány.)

Les timbres à 60 centimes et ceux à 30 centimes ne sont plus valables. (Šedesáticentimové známky a TY (známky) třiceticentimové už neplatí)

Ce livre raconte sur Baudelaire et celui sur Verlaine. (Tato kniha vypráví o Baudelairovi a TATO o Verlainovi)

  • může být užito samostatně:

Il est gentil, votre chien? Je vous montre celui qui vient de me mordre. (Váš pes je hodný ? Ukážu vám TOHO (psa), který mě právě pokousal)

Voyons mes lettres ! J’aime celle écrite par Alain. (Podívejme se, mé dopisy ! Mám rád TEN, který napsal Alain)

Složené tvary francouzských ukazovacích zájmen samostatných

ČísloRod mužskýRod ženskýRod střední
jednotnéCELUI-CI, CELUI-LÀ tento, tamtenCELLE-CI, CELLE-LÀ tato, tamtaCECI, CELA, ÇA toto
množnéCEUX-CI, CEUX-LÀ tito, tytoCELLES-CI, CELLES-LÀ tyto 
  • příklonky slouží ke zdůraznění, o jejich užití viz Zájmena ukazovací nesamostatná.

Co mít na zřeteli

  • pokud se ukazovací zájmeno nevztahuje ke konkrétně vyjádřenému podstatnému jménu, označují osobu : C’est celle-là qu’on a rencontrée ce matin. (To je TA, kterou jsme potkali dnes ráno)
  • slova s příklonkou -là nemusí být lichotivá : On le connaît, celui-là ! (Tak tohodle dobře známe !)
  • příklonku – vybereme tehdy, oddělujeme-li ukazovací zájmeno dalším slovem : Ceux-là seuls qui apprennent vraiment maîtriseront cette langue. (Jen ti, kteří se opravdu učí, zvládnou tento jazyk)
  • ve větách typu « ten, kdo… » se užívá dvojice zájmen « celui qui » : Celui qui est debout n’est pas allongé. (Ten, kdo stojí, neleží)

Přeji vám, aby se vám francouzština hezky učila, myslím na vás a držím vám palce.

Prenez soin de vous, et à très bientôt ! 🙂 Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)