Francouzsky na Skype. Entre les voisines. Dialog. A2

Monika : Bonjour.

Claire : Bonjour, Madame. Quelle belle journée, pas vrai ? (To je ale krásný den, viďte ?)

Monika : Oui, c’est vrai. Il fait beau, alors je promène mon fils. (To je pravda. Je krásně, a tak jsem se synem na procházce)

Claire : Ah ! Qu’il est mignon, votre fils ! Comment il s’appelle ? (Jé, ten váš syn je ale roztomilý. Jak se jmenuje ?)

Monika : Christian.

Claire :  C’est très joli comme prénom. (Moc hezké jméno)

Monika : Merci… Et vous ? Vous avez des enfants ? (A vy ? Máte děti ?)

Claire : Eh bien, oui. J’ai deux filles. L’aînée s’appelle Martine, elle a 7 ans, et la cadette Nadia a 2 ans et demi. En ce moment, elles sont chez leur grand-mère à Nice. (No ano, mám dvě dcery. Starší se jmenuje Martine, je jí 7 let, a mladší Nadie je dva a půl roku. Teď jsou zrovna u babičky v Nice.)

Monika : Ah ! Elles doivent vous manquer… (Aha. Musí vám chybět)

Claire : Ah bah, c’est vrai, mais j’ai un peu de temps pour moi, alors j’en profite. (No to je pravda, ale mám trochu času pro sebe, tak toho využívám)

Monika : Ah oui! Vous avez de la chance! Mon fils est encore petit pour pouvoir rester chez ses grands-parents sans moi…Oh la la ! Il vient de se réveiller. Il va avoir faim. Désolée, je dois rentrer à la maison. (To jo, to máte štěstí. Syn je ještě moc malý, aby mohl zůstat u prarodičů beze mne … Jejda ! Právě se probudil. Bude mít hlad. Promiňte, musím domů)

Claire : Bien sûr. A bientôt peut-être… ? (Samozřejmě, snad se brzy uvidíme)

Monika : Avec plaisir. A bientôt, Madame. (S radostí. Brzy na shledanou)

Claire : Vous pouvez m’appeler Claire. (Můžete mi říkat Claire)

Monika : Enchantée, Claire. Moi, c’est Monika. (Těší mě, Claire. Já jsem Monika)

Claire : Enchantée, Monika. Bonne fin de journée ! (Těší mě, Moniko. Hezký zbytek dne)

Monika : Merci. A vous de même. (Děkuji, i vám)

Vocabulaire

 • Promener q = jít s někým na procházku
 • Mignon/mignonne = roztomilý, miloučký, hezounký …
 • Un prénom = křestní jméno
 • L’aînée  =  ta (nej)starší dcera
 • La cadette = ta (nej)mladší dcera
 • En ce moment = v tuto chvíli
 • Chez leur grand-mère = u jejich babičky (doma)
 • Elles doivent vous manquer = (ony) musí vám chybět
 • J’ai un peu de temps pour moi = mám trochu času pro sebe
 • Alors j’en profite = tak toho využívám + užívám si to
 • Vous avez de la chance. = máte štěstí, vy se ale máte
 • Mon fils est encore petit pour pouvoir rester chez ses grands-parents sans moi = můj syn je ještě malý, na to, aby mohl zůstat u svých prarodičů beze mne
 • Il vient de se réveiller. = zrovna se probudil
 • Il va avoir faim. = bude mít brzy hlad
 • Désolée, je dois rentrer à la maison. = omlouvám se, musím se vrátit domů
 • Bien sûr. = samozřejmě
 • Peut-être = asi, možná, snad
 • Avec plaisir = s radostí…moc rád, a
 • Vous pouvez m’appeler X = můžete mi říkat X
 • Bonne fin de journée = hezký zbytek dne
 • A vous de même = nápodobně, i vám

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-české rozhovory, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2 se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)