Francouzsky na Skype. Jak vyjádřit důsledek ve francouzské větě podstatným jménem. B 2.

L’aboutissement (završení)

Il a fait beaucoup d’efforts c’est pourquoi il a réussi. = Dokázal to proto, že se hodně se snažil.

< Il a marqué l’heureux aboutissement de ses grands efforts. = Šťastně završil své velké úsilí.

La conclusion (dohra, závěr)

Ils ne s’entendaient pas du tout, de ce fait ils ont divorcé. = Vůbec si nerozuměli, takže se rozvedli.

< Leur divorce est la conclusion d’un désaccord profond. = Jejich rozvod je výsledkem hlubokého rozporu.

La conséquence (důsledek)

Il séchait l’école donc il s’est fait viré. = Chodil za školu, tak ho vyrazili.

< Son éviction a été la conséquence des fréquentes absences injustifiées. = Jeho vyloučení bylo důsledkem časté neomluvené absence.

Le contrecoup (nepřímý důsledek)

Tu es tout le temps connecté sur Facebook, rien d’étonnant que tu n’aies pas de copine. = Jsi pořád na Facebooku, tak se nediv, že nemáš žádnou holku.

< Ton célibat peut être le contrecoup de la connection constante sur Facebook. = Tvůj celibát může být nepřímým důsledkem neustálého připojení na Facebook.

Le corollaire (přímý důsledek, který se mluvčímu zdá evidentní)

Il n’y a pas assez d’emplois, de là le taux de chômage élevé. = Není dost míst, z toho plyne vysoká nezaměstnanost.

< Le taux de chômage élevé n’est que le corollaire du manque d’emploi. = Vysoká nezaměstnanost je pouze přímým důsledkem nedostatku pracovních míst.

Le dénouement (rozuzlení, definitivní výsledek složitého procesu)

Après de pas mal d’années de disputes, ils ont enfin trouvé un compromis, alors tout va bien pour eux. = Po dosti letech hádek konečně našli kompromis, takže jim to klape.

<Il a fallu attendre des années pour que leurs efforts de réconciliation arrivent enfin à un dénouement satisfaisant. = Bylo třeba několika let čekání, než jejich snahy o smír konečně dosáhly uspokojivého výsledku.

L’écho (ohlas)

Les adhérents de l’association était sur la même longeur d’onde que le président, de sorte qu’ils ont reçu son discours favorablement. = Členové asociace byli naladěni na stejnou vlnu, a proto přijali předsedův projev příznivě.

< Le discours du président de l’association a été reçu avec un écho favorable. = Projev předsedy asociace se setkal s příznivým ohlasem.

L’effet (efekt)

Il essayait souvent de convaincre son père, mais n’a pas réussi.= Často zkoušel otce přesvědčit, ale nepodařilo se mu to.

< Ses tentations n’ont eu aucun effet sur le point de vue de son père.= Jeho snažení nemělo na názor jeho otce žádný vliv.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)