Francouzsky na Skype. Francouzské slovesné opisy.

Slovesné opisy jsou složeniny z tzv. polopomocného slovesa (semi-auxiliaire) v určitém tvaru (časuje se v osobě, čísle, rodu a čase), jehož význam je oslabený, a z infinitivu plnovýznamového slovesa.

Oba slovesné tvary stojí vedle sebe (aller + INF), nebo jsou spojeny předložkou nebo předložkovým výrazem (arriver + à + INF). V některých případech vznikají perifráze složitější (être en train + de + INF).

Perifráze slouží k vyjádření času, četnosti, fáze, charakteru děje, jemných rozdílů ve slovesném způsobu atd.

Vybrané francouzské slovesné opisy.

ALLER+ INF 

 • futur proche :  děj, který máme v úmyslu opravdu v budoucnu uskutečnit. Více se tu o něm můžete dočíst i jiném článku.

Je vais regarder la télé. = Podívám se/budu se dívat na televizi.

 • občas může mít dvojí význam : Je vais acheter du pain = Jdu koupit chleba/ Koupím chleba.

ALLER V IMPERFEKTU+ INF 

 • ve vedlejší větě blízká budoucnost, která se neuskutečnila (viz souslednost časová)

Il allait m’embrasser quand soudain mon frère est venu. = Chystal se mě políbit, když v tom přišel můj bratr.

ALLER + PARTICIPE PRÉSENT (příčestí přítomné) 

 • postupnost děje, rostoucí intenzita

Les eaux de la rivière vont montant. = Hladina vody v řece nadále stoupá.

(S’) ARRÊTER + DE + INF

 • přerušení, ukončení děje

Arrête de faire tes conneries ! = Přestaň dělat kraviny. Nech těch kravin.

NE PAS (S’) ARRÊTER + DE + INF

 • trvání děje

Il n’arrête pas de jouer la comédie. = Pořád hraje divadýlko. 

ARRIVER + À + INF

 • zvládnout

Vous arrivez à faire tout ce que vous voulez. = Dokážete všechno, co chcete.

AVOIR + À + INF

 • povinnost

J’ai une très bonne nouvelle à te dire. = Musím ti říct moc dobrou zprávu.

AVOIR L’HABITUDE +DE + INF

 • mít ve zvyku dělat

Le samedi, on a l’habitude de faire des courses. V sobotu máme ve zvyku chodit na nákup.

AVOIR VITE FAIT + DE + INF

 • neotálet, bez meškání něco udělat

 Mon chat a vite fait de piquer mon stylo. = Moje kočka mi v mžiku štípla pero.

CESSER + DE + INF

 • viz (s’) arrêter de faire
 • přerušení děje ; ustat

Le bébé de ma voisine a cessé de pleurer = Sousedčino miminko přestalo plakat.

NE CESSER + DE+ INF

 • viz ne pas (s’) arrêter +de + INF
 • trvání děje (všimněte si vynechané záporky pas)

Cyril ne cesse de répéter à sa femme qu’il l’aime. = Cyril nepřestává své ženě opakovat, že ji miluje.

COMMENCER + À + INF

 • počátek děje

Le chien a commencé à aboyer. = Pes začal štěkat.

COMMENCER +PAR + INF

 • počátek série dějů

FINIR PAR + INF

 • konec této série

On commence par une petite dictée et finit par la corriger. = Začneme malým diktátem a skončíme tím, že ho opravíme.

CONTINUER +DE/À + INF

 • pokračování děje

Le bois continue à brûler. = Le bois continue de brûler = Lesík dál hoří.

SE DÉPÊCHER + DE + INF & SE HÂTER + DE + INF & S’EMPRESSER + DE + INF

 • pospíchat

Il est l’heure, on se dépêche de s’habiller, d’accord ? = Je čas, pospíšíme si s oblékáním, ano ?

Le chouchou de la maîtresse se hâte de lever la main pour répondre le premier à sa question. = Učitelčin mazánek se honem hlásí, aby odpověděl na její otázku jako první.

Il s’empresse d’attirer son attention. = Rychle na sebe upoutává její pozornost.

ÉCLATER + DE + INF

 • náhlý, prudký začátek děje

Ses camarades de classe ont éclaté de rire. = Jeho/její spolužáci vybuchli smíchem/propukli v smích.

POUFFER +DE + RIRE

 • ještě prudší nástup

Ses camarades de classe ont pouffé de rire. = Jeho/její spolužáci vyprskli smíchy.

EMPÊCHER + DE + INF

 • bránit

Le café l‘empêche de s’endormir. = Po kávě nemůže usnout.

ÊTRE + À + INF

 • způsob, účel, určení

Cette maison est à vendre. = Tento dům je na prodej.

C’est à en devenir fou ! = To je na blázinec/k zbláznění.

ÊTRE EN TRAIN + DE + INF

 • probíhající děj

Je suis en train d’écrire cet article. = Teď zrovna píšu tento článek.

ÊTRE OCCUPÉ + À + INF

 • pracovat zrovna na, být zaměstnaný čím, nemít čas na něco jiného

Je suis occupé à écrire. Va voir ta mère. = Teď píšu. Běž za maminkou.

ÊTRE SUR LE POINT+ DE + INF

 • probíhající děj vzhledem k budoucnosti ; právě

Je suis sur le point de le finir. = Teď už to mám skoro hotové. Právě to dodělávám.

ÊTRE + PARTICIPE PRÉSENT (příčestí přítomné)

 • trvání děje, který může gradovat ; tendence

Notre équipe est gagnante. = Náš tým vyhrává.

AVOIR FAILLI+ INF

 • děj, který se málem stal.

Babou a failli tomber par terre. = Babou málem spadla na zem.

FAIRE + INF

 • děj, který způsobil/o někdo jiný/něco jiného; běžné vyjádření trpného rodu. Pro více informací i jiném článku Faire tomber versus laisser tomber …

Cette chanson me fait toujours pleurer. = Tato písnička mě vždycky rozpláče.

Faites-le entrer. = Ať jde dál.

J’ai fait tomber le vase. = Shodil/a jsem tu vázu.

LAISSER + INF

 • děj, který byl tolerován, strpěn ; opět běžné vyjádření trpného rodu, sloveso LAISSER vyjadřuje nečinnost, toleranci, přihlížení, odevzdání se, rezignaci, apod. Viz výše zmíněný článek.

Laisse -moi parler. = Nech mě mluvit/nepřerušuj mě.

Tu ne laisses pas tomber ton cours de français. =Nevykašli se na hodiny francouzštiny.

Laisse-moi faire. = Nech to, já to udělám.

Laissez-vous faire. = Nebraňte se. Nechte se ošetřit.

Je ne me laisserai pas faire ! = To si nenechám líbit !

NE FAIRE QUE + INF 

 • viz cesser de faire, (s’)arrêter de faire (v kladné i záporné podobě) = nedělat nic jiného než

Ma voisine ne fait que se plaindre. = Sousedka si stále jen stěžuje.

FINIR + DE + INF

 • děj, který právě skončil

Nous avons fini de manger. = Dojedli jsme.

FINIR + PAR + INF

 • děj, který uzavírá sérii předchozích dějů. Fráze překládáme pomocí příslovcí konečně, posléze, nakonec, a pak atd.

Babou finit par s’endormir. = Babou nakonec usnula.

Tu vas finir par me croire. = Nakonec mi uvěříš.

MANQUER +DE + INF 

 • viz avoir failli +INF = skoro

En chutant, elle a manqué de se casser la figure.= Při pádu si málem natloukla.

SE METTRE +À + INF 

 • viz commencer +à + INF
 • dát se do, pustit se do

On se met à travailler / au travail ? = Dáme se do práce ?

Le garçon s’est mis à pleurer. = Ten chlapec se rozplakal.

RÉUSSIR + À + INF 

 • viz arriver + à + INF
 • dokázat

La minette a réussi à nous convaincre que ce n’était pas elle qui avait mangé le poisson de l’aquarium. = Kočičce se podařilo nás přesvědčit, že ona tu rybičku z akvaria nesežrala.

NE PAS TARDER + À + INF

 • viz se hâter + de + INF
 • nebude to dlouho trvat a

Maman ne tardera pas à rappeler. = Nebude to dlouho trvat a mamka zavolá znovu.

VENIR + DE + INF 

 • passé récent = blízká minulost; právě se něco stalo

Ce que je viens de voir m’a étonné. = Co jsem právě uviděl/a, mě udivilo.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 Responses to Francouzsky na Skype. Francouzské slovesné opisy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)