Francouzsky s Irénou. O typech francouzských sloves. La construction des verbes. B.

 1. Typy francouzských sloves
 2. Slovesa bez předmětu (verbes intransitifs)
 3. Slovesa s předmětem (verbes transitifs)
 4. Slovesa zvratná (verbes pronominaux)

Typy francouzských sloves.

Vyznat se v typech francouzských sloves vám pomůže :

 • zapamatovat si správné vazby
 • postavit větu
 • vybrat to pravé osobní zájmeno pro vyjádření předmětu
 • vybrat bez potíží pomocné sloveso ve francouzských časech a způsobech


Informaci o typu slovesa se dozvíte ze slovníku.

Některá francouzská slovesa mohou existovat v různých vazbách, tedy typech. Až se tedy budete dané sloveso učit, vyplatí se vám zapamatovat si ho v jeho vazbě, nejlépe na příkladu konkrétní věty.

Verbes intransitifs. Slovesa bez předmětu

Ve slovníku je u nich uvedena zkratka vi.
Nejsou sice doplněna předmětem, ale mohou být rozvita okolnostmi, např času, místa atd. (complément circonstanciel). Pozor tedy, abyste se nenechali zmást tím, že se na okolnost můžete zeptat pádovou otázkou, jak znáte z češtiny. Spíš využijte zkušenost s větnými rozbory a dívejte se na okolnosti jako na tzv. příslovečná určení.

Pokud jde o typy větných členů, která rozvíjejí slovesa (complément du verbe), na stránkách najdete informace o COD a COI, ale zdá se mi, že toto téma si zaslouží komplexnější vysvětlení v samostatném článku. Budu na to myslet.

Příklady

PARTIR. (v.i.)

 • Paul part. = Paul odchází/odjíždí.
 • Paul part au travail. < Où? au travail. (okolnost místa)
 • Paul part au travail avec sa femme/à vélo. < Comment ? avec sa femme/au vélo způsob

Verbes transitifs. Slovesa s předmětem

Ve slovníku zkratka v.t. Všímejte si tam vazeb.

 • Verbes transitifs directs. S předmětem přímým (COD) — bez předložky (v.t.d)
 • Verbes transitifs indirects. S předmětem nepřímým (COI) — s předložkou à/de (v.t.i)

Příklady.

AIMER (v.t.d))

 • J’aime les roses. — Mám ráda růže.
 • J’aime dormir. — Ráda spím.
 • Je l’aime. — Mám ho/ji/to ráda.

PARLER à (v.t.i)

 • Tu parles à ta mère. — Mluvíš na svou matku (se svou matkou).
 • Tu lui parles. –Mluvíš na ni/na něho.

PARLER de (v.t.i)

 • On parle de nos projets. — Mluvíme o našich plánech.
 • On en parle. — Mluvíme o tom.

SONGER à (v.t.i)

 • Pierre songe à sa carrière. — Pierre přemýšlí o své kariéře.
 • Pierre y songe. — Pierre o tom přemýšlí.
 • Pierre songe à ses collègues.– Pierre přemýšlí o svých kolezích.
 • Pierre songe à eux. — Pierre o nich přemýšlí.

Některá slovesa se mohou chovat různě.

MANGER. (v.i) Emma mange. — Emma jí. (v.t.d)

MANGER (v.t.d) Emma mange sa soupe. –Emma jí svou polévku. Emma la mange. Emma ji jí.

MANGER (v.t. i) Emma mange de la soupe. — Emma jí polévku. Emma en mange. — Emma to jí.

Verbes pronominaux. Zvratná slovesa.

Ve slovníku zkratka v.pr.

Jsou doprovázená zvratným zájmenem podle slovesné osoby.

Také mohou být bezpředmětná nebo doplněna předměty.

Příklady.

SE LAVER (v.pr.i) Je me lave . — Myju se.

SE LAVER (v.pr.t.d) Je me lave les mains. — Myju si ruce.

S’ADRESSER (v.pr.t.i) Vous vous adressez à votre collègue. — Obracíte se na kolegu.

Shrnutí

Vazba je daná slovesem. Není tedy na nás, abychom si ji vymysleli nebo improvizovali, jak se nám zachce. Stejně jako jste se naučili české vazby s pády, se dovedete naučit i vazby francouzských sloves. Kdykoli tedy narazíte na nové sloveso, vyhledejte si ve slovníku nejen jeho význam, ale také typ. Následně se ho učte právě s jeho vazbou, nejlépe na příkladu. Dokážete pak skvěle postavit větu a také nahradit předmět nebo příslovečné určení tím správným zájmenem. Jako Češi máte velkou výhodu, že jste praktikovali větné rozbory.

Držím palce a myslím na vás. Kdo se učí, naučí se. A naučit se francouzsky zvládne každý.

Bonne journée 🙂 Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)