Francouzsky s Irénou. Jak postavit francouzská nesamostatná osobní zájmena typu LE & Lui & Les & Leur& En & Y ve větě.

Bonjour à toutes et à tous ! 🙂 Dnes bych vám ráda ukázala, jak postavit nesamostatná zájmena do francouzské věty tak, aby to pro vás byla hračka. Upouštím od přehledných tabulek, kterých po světě kolují mraky, a raději vám ukážu způsob, který se mi osvědčil: Naučit se postavení zájmen na konkrétních modelových větách.

V tomto článku tedy najdete vybraná slovesa vyčasovaná v dnes často užívaných časech a způsobech jednoduchých i složených, ve formě kladné i záporné. Jsou užitá ve větách tak, abyste si mohli představit druhy předmětů a následně pochopili, jak je nahradit vhodnými zájmeny, a zjistili, kam je umístit.

Článek předpokládá, že čtenář už druhy francouzských osobních zájmen zná. Není-li tomu tak a chtěli byste se dozvědět, jak tato zájmena fungují, stačí si dát do okénka HLEDAT v horní liště stránek heslo „osobní zájmena.“

Chcete-li tuto látku skutečně zvládnout, doporučuji vám nespokojit se s pouhým přečtením. Daleko účinnější je věty si opakovat, opisovat, obměňovat, a tím si na pozici zájmen zvyknout. Biflování vás dovede k mistrovství.

Přeji vám, aby vás učení bavilo a šlo vám do hlavy jak po másle.

Mějte se moc hezky. A très bientôt, Iréna

Postavení francouzských zájmen typu LE & LUI & EN & Y. Jednoduché časy a způsoby (kromě rozkazovacího způsobu)

Věty v uvozovkách tu jsou jen pro představu, jak fungují vazby mezi slovy.

„Je donne le livre à toi“. < le livre = le & à toi = te < Je te le donne.

„Tu donnes la bouteille à moi.“ < la bouteille = la & à moi = me < Tu me la donnes.

Paul donne les fleurs à Sandra. < Paul = il & les fleurs = les & à Sandra = lui < Il les lui donne. *

Sandra donne le CD à Thomas. < Sandra = elle & le CD = le & à Thomas = lui < Elle le lui donne.*

„Nous donnons la réponse à vous. „< la réponse = la & à vous = vous < Nous vous la donnons.

„Vous donnez les pommes à nous.“ < les pommes = les & à nous = nous < Vous nous les donnez.

Les parents donnent les fruits aux enfants. < les parents = ils & les fruits = les & aux enfants = leur < Ils les leur donnent.*

Les filles donnent la glace aux amis. < les filles = elles & la glace = la & aux amis = leur < Elles la leur donnent. *

* Pořadí se v případě zájmen lui a leur mění. Některé zdroje nabízejí cizincům zjednodušenou variantu, která tuto odchylku nerespektuje. Rozhodnutí je na každém, ale vězte, že pak francouzky mluvíte podobně, jako byste česky řekli “ Ten chlapec jmenuje se Martin.“

Stejně stojí zájmena v Passé simple, Imparfait, Futur simple, Conditionnel présent.

Passé simple: Je donnai le livre à Paul. < Je le lui donnai.

Imparfait: „Tu donnais la rose à moi.“ < Tu me la donnais.

Futur simple: Les parents donneront les biscuits aux enfants. < Ils les leur donneront.

Conditionnel présent: „Paul donnerait le conseil à nous.“ < Il nous le donnerait.

V záporu se přidají záporky tak, jak jste zvyklí.

Il ne nous le donne pas. Tu ne me la donnais pas. Elle ne te le donna pas. Je ne la lui donnerai pas. Vous ne la leur donneriez pas.

J’emmène ma mère à la gare. < ma mère = la & à la gare = y < Je l’y emmène.**

Tu emmènes tes enfants dans un parc. < tes enfants = les & dans un parc = y < Tu les y emmènes.

Il emmène sa femme à un concert. < sa femme = la & à un concert = y < Il l’y emmène.

Nous emmenons nos invités chez nous. < nos invités = les & chez nous = y < Nous les y emmenons.

Vous emmenez mon père à l’aéroport. < mon père = le & à l’aéroport = y < Vous l’y emmenez. **

Les enfants emmènent leurs copains dans les bois. < les enfants = ils & leurs copains = les & dans les bois = y < Ils les y emmènent.

** Z fonetických důvodů (aby se dalo navázat), se LE, LA před Y krátí na L‘. Výsledek je vždy L’Y. Podobně pro zájmeno JE : J’Y.

Passé simple: J’emmenai mes amis à un vernissage. < Je les y emmenai.

Imparfait: Mon fils emmenait sa fiancé chez le coiffeur. < Il l’y emmenait.

Futur simple: Tu emmèneras ta belle-mère dans un bar. < Tu l’y emmèneras.

Conditionnel présent: Mes voisins emmèneraient leur fille au centre-ville. < Mes voisins l’y emmèneraient.

V záporu není žádné překvapení: Je ne l’y emmène pas. Tu ne les y emmenas pas. Il ne m’y emmenait pas. Nous ne les y emmènerons pas. Vous ne nous y emmèneriez pas.

J’achète du pain à la boulangerie. < du pain = en & à la boulangerie = y < J’y en achète.**

Il y a un gâteau dans le frigo. < un gâteau = en & dans le frigo = y < Il y en a (un).

Elle parle de ses vacances au bureau. < de ses vacances = en & au bureau = y < Elle y en parle.

Il reste de la confiture en réserve. < de la confiture = en & en réserve = y < Il y en reste.

A Prague, vous vous souvenez de votre dernier séjour. < Vous vous y en souvenez.

Dans le jardin, mes amis m’offrent des fleurs. < mes amis = ils & dans le jardin = y & des fleurs = en < Ils m’y en offrent.

Passé simple: Paul se souvint de ses amours à Venise. < Il s’y en souvint.

Imparfait: Les Carpe parlaient de leurs projets à chaque réunion. < Ils y en parlaient.

Futur simple: Tu parleras de ton couple lors de notre rendez-vous ? < Tu y en parleras ?

Conditionnel présent: Elles envisageraient de présenter ce projet à l’entretien. < Elles en envisageraient. (de présenter ce projet à l’entretien < en) & Elles envisageraient de l’y présenter. (le projet = le & à l’entretien = y)

V záporu: Il n’y en a pas. Tu n’y en parlas pas. Ils n’y en parlaient pas. Elle n’y en parlera pas. Vous n’y en achèteriez pas.

Postavení francouzských zájmen typu LE & LUI & EN & Y. Složené časy a způsoby

Ačkoliv se zdá být slovosled na první pohled složitý, není třeba panikařit, je to docela snadné. Pořádek slov se nemění, jen se slovesný tvar rozšíří o tvar pomocného slovesa. Hlavně buďme ostražití, pokud jde o shodu s COD (s me, te, le, la, nous, vous, les – předmět KOHO CO bez předložky — pro bližší informace si tu stačí si vyťukat v políčku „hledat“ na horní liště „COD“).

J’/ai donné/ les livres à ma sœur. < Je les lui /ai donnés. (les livres < les masc. < donné/s)

Tu/as acheté le pull à la vendeuse. < Tu le lui/as acheté. (le pull< le < acheté)

„Maman a tricoté le bonnet à moi.“ < Elle me l’a tricoté. (le bonnet < le < tricoté)

„Nous avons demandé les explications à vous. „< Nous vous les avons demandées. (les explications< les fémin. < demandé+es)

Ils ont offert la séance à leur cliente. < Ils les lui ont offerte. (la séance < la < offert+e)

J’ai rencontré mon mari dans un grand magasin. < Je l’y ai rencontré. (mon mari < le < rencontré)

Tu as emmené ton amie à Bratislava. < Tu l’y as emmenée. (ton amie < la <emmené+e)

Nous avons récupéré le colis au point relais. < Nous l’y avons récupéré. (le colis = le < récupéré)

Tes enfants ont pris la tisane dans le salon. < Ils l’y ont prise. (la tisane < la < pris+e)

J’ai acheté des pommes de terre dans le marché. < J’y en ai acheté.

A la place de Venceslas, nous nous sommes souvenus de notre première rencontre. < Nous nous y en sommes souvenus.

Au congèle, il y a eu du poisson. < Il y en a eu.

Stejný mechanismus platí pro všechny složené časy a způsoby.

Plus-que-parfait : Tu avais offert des fleurs à ton bien-aimée. < Tu lui en as offert.

Futur antérieur : Ils auront emmené les enfants à la gare avant 18 h. < Ils les y auront emmenés. (les enfants < les masc. < emmené+s)

Conditionnel passé : Nous aurions acheté les CD chez un libraire. < Nous les y aurions achetés. (les CD < les masc. < acheté+s)

Zápor NE-PAS se staví tak, ze se první záporka NE postaví za podmět věty, druhá PAS za pomocné sloveso, tedy před příčestí minulé (participe passé).

Je ne les leur ai pas offerts. Nous ne l’y avions pas emmené. Ils ne l’y auront pas récupéré. Il n’y en aurait pas eu.

Postavení francouzských zájmen typu LE & LUI & EN & Y. Rozkazovací způsob (impératif)

V kladné větě

Offre – moi le livre. < Offre-le moi.

Offrons – lui la rose. < Offrons -la lui.

Offrez – leur les cadeaux. < Offrez -les leur.

Emmène- moi à la mer. < Emmène- m’y.

Emmenons ton fils à la crèche. < Emmenons- l’y.

Emmenez tes amis chez nous. < Emmenez-les y.

V záporné větě

Ne m’offre pas les bonbons. < Ne me les offre pas.

N’offrons pas à ta mère le café. < Ne le lui offrons pas.

N’offrez pas aux enfants la cigarette. < Ne la leur offrez pas.

Ne mets pas le chapeau à l’intérieur. < Ne l’y mets pas.

Ne mettons pas les jupes dans le frigo. < Ne les y mettons pas.

Ne mettez pas les chiens à la rue. < Ne les y mettez pas.

Postavení francouzských zájmen typu LE & LUI & EN & Y. Před infinitivem významového slovesa

Je vais chercher mes lunettes chez l’opticien. < Je vais les y chercher.

Tu ne vas pas récupérer ton père à l’hôpital. < Tu ne vas pas l’y récupérer.

J’allais proposer à mes enfants de partir chez mamie. < J’allais leur en proposer.

Tu voudrais dire quelques mots à tes voisins. < Tu voudrais les leur dire.

Il doit demander de l’aide à son patron. < Il doit lui en demander.

„Tu devrait dire cette nouvelle à moi.“ < Tu devrais me la dire.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)