Francouzsky s Irénou. Jak rozlišit rod u francouzských podstatných jmen.

Studenti francouzštiny se velice rychle dozví, že tento jazyk má pro podstatná a přídavná jména jen dva gramatické rody: rod mužský (masculin) a ženský (féminin). Životnost se nerozlišuje. Co vás ale většinou zajímá, je způsob, jak rod poznat. Často po mně chcete přehledy koncovek a domníváte se, že pak máte vyhráno. Na to mám v zásobě rychlou odpověď: “postel – kostel”. Vidíte? Obě slova mají stejnou koncovku, přesto je první rodu ženského a druhé rodu mužského.

Proč se v rodě ve své mateřštině nespletete? Protože jste se rod jmen naučili na zpaměť : « ta postel » — « ten kostel ». A hlavně bez zbytečných otázek.

Jediná dobrá metoda prověřená tisiciletími je tedy učit se nazpaměť kontrétní jméno se členem. Úplně stejně jako jste se je naučili jako děti česky nebo slovensky.

Například : le livre (ta kniha) – le chat (ta kočka) – le travail (ta práce) – la dent (ten zub).

Úmyslně vybírám jména, v jejichž rodě se Češi a Slováci často pletou.

U jmen, která začínají na samohlásku (l’école) nebo na H, které se jako samohláska chová (l’homme), doporučuji přidat některé z těchto přídavných jmen: la bonne école – le grand homme – le petit ordinateur, nebo se je učit s členem un + une : une école – un homme – un ordinateur.

Na zázračné poučky o tom, že slova ženského rodu končí na -e a ta rodu mužského na souhlásku, bych raději zapomněla.

Podívejte : la fleur (květ) – la chanson (píseň) — le laboratoire (laboratoř) – le père (otec) aj.

Tím netvrdím, že přehledy jmenných koncovek jsou lživé nebo nepoužitelné. Vůbec ne. Jen není moudré se na ně spoléhat slepě. Pomohou zasvěceným.

Teď, když už víte, že je třeba být ostražitý, vám s klidným svědomím takové přehledy koncovek můžu nabídnout.

Přeji vám spoustu potěšení a radosti z učení. Myslím na vás a držím vám palce. Amusez-vous bien, et à bientôt ! 😊 Iréna

Převážně mužské koncovky francouzských jmen

* existují i pro feminina viz níže

 • e : le père & le frère & le maire & le juge *
 • é: le résumé & l’exposé & le café & le thé*
 • eur : l’ingénieur & le vendeur *
 • ien : le lien & le chien & le Canadien
 • -er: le passager & le boulanger
 • ier: le papier & le cuisinier
 • on: le poisson & le patron *
 • teur: l’ordinateur & l’auteur
 • -age: l’âge & le massage *
 • al: le journal & le festival
 • -eau: le gâteau & le cadeau *
 • ent: le moment & le fragment*
 • et: le ticket & le projet
 • -asme: le spasme & l’enthousiasme
 • -isme: l’impressionnisme & le minimalisme
 • -in: le vin & le cousin
 • -oir: le soir & le miroir
 • -ail: le travail & l’ail
 • -um: l’aquarium & l’album

*Feminina – příklady odchylek k zapamatování

 • -on: boisson & la façon & la liaison & la maison & la terminaison & la chanson & la saison & rançon & la raison
 • -eur: la fleur & la pudeur & la peur & la puanteur & l’odeur & la rigueur & la longueur & la largeur
 • -age: la cage & la plage & l’image & la nage & la neige & la page & la rage
 • -eau: l’eau & la peau
 • -ent: le jument
 • -é: l’acné & feminina vlastností : l’amitié& la beauté& la bonté & la charité & la méchanceté & la pitié & la sévérité, etc.

Francouzská obecná jména vždy mužského rodu

 • světové strany : le sud& le nord & l’est & l’ouest
 • roční období: le printemps & l’été & l’automne & l’hiver
 • měsíce: le janvier & le février & le mars & l’avril & le mai & le juin & le juillet & l’août & le septembre & l’octobre & le novembre & le décembre
 • dny v týdnu: le lundi & le mardi & le mercredi & le jeudi & le vendredi & le samedi & le dimanche
 • stromy: l’arbre & le sapin & le pommier & le chêne, etc.
 • jazyky: le français & le tchèque & le slovaque & l’anglais & l’espagnol & l’allemand, etc.

Převážně ženské koncovky francouzských jmen

* existují i pro maskulina viz níže

 • e: la mère & la tente & la tante & la fille
 • -esse: la déesse & la maîtresse & la gentillesse & la politesse
 • euse: la chanteuse & la coiffeuse
 • ienne: la chienne & la musicienne
 • -ère: la carrière & la boulangère
 • ière: la boutonnière & la couturière & la bière
 • trice: la lectrice & la directrice
 • ade: la promenade & la limonade *
 • -onne: la lionne & la patronne
 • ance: l’abondance & la danse
 • -ense : l’essence & la patience*
 • ette: la dette & la fillette
 • -ée: l’entrée & l’arrivée & la journée & la poignée *
 • elle: la semelle & la voyelle
 • ie: la biologie & la philosophie & la librairie *
 • ine : la cuisine & la cousine & la copine
 • : la possibilité & la probabilité & la vérité *
 • ise: la sottise & la maîtrise & la franchise & la surprise & la prise
 • aille: la canaille & la trouvaille & la bataille & la pagaille
 • ure: la friture & la coiffure & la confiture &l’allure *

*Maskulina – příklady odchylek k zapamatování

 • ade: le stade
 • -ense: le silence
 • -ée: le lycée & le musée & le trophée & l’apogée & le mausolée
 • ie: l’incendie
 • -té: le comité & l’été & le côté & le pâté
 • -ure: le murmure

Francouzská obecná jména vždy ženského rodu

 • vědní obory : la chimie & la médecine & la cosmologie
 • světadíly: l’Europe & l’Asie & l’Amérique du Sud & l’Amérique du Nord & l’Afrique & l’Australie & l’Antarctique
 • trvání – jména na -ée: la soirée & la journée & la matinée & l’année
 • obsah – jména na -ée: la poignée & l’assiettée & la pincée & la brassée & la cuillerée, etc.

Pokud jde o živé bytosti, platí hledisko biologického rodu: maskulina pro samce (le male & l’homme & le garçon & le chien & le chat & le coq, etc.) a feminina pro samici (la femelle & la femme & la fille & la chienne & la chatte & la poule, etc.). Mládě je rodu mužského (le petit & le bébé & l’enfant ** & le chiot & le chaton & le poulet, etc.

** Mluví-li se obecně, pak je slovo „enfant“ (dítě) mužského rodu. Existuje také forma ženská „une enfant“ ve smyslu „děvče“, která ale už zastarává.

V případě funkcí a profesí je dobré si formu feminin ověřovat. V současné době je velmi tendenční přechylovat, ale ne všechny pozice mají pojmenování v ženském rodě uznané akademiky, a někdy dokonce ženská forma neexistuje vůbec. Slovo „lékařka“ ve francouzštině chybí; žena je tedy stejně jako muž „lékař“ (médecin). Slovo „la médecine“ označuje „lékařství“, „medicínu“.

Příklady francouzských slov, která existují v obou rodech

 • un aigle (orel) vs une aigle (orlice jako vojenská hodnost)
 • un amour (láska; v singuláru) vs des amours éternelles (fem. v plurálu knižně)
 • un couple (pár, dvě bytosti, které spolu žijí) vs une couple (knižně; dvě věci)
 • un délice (singulár; lahůdka) vs les délices (femin. v plurálu, knižní)
 • des gens (adjektivum je za podstatným jménem< maskulinum : des gens formidables = skvělí lidé) vs adjektivum před podstatným jménem< femininum : de vieilles gens = staří lidé)
 • un livre (kniha) vs une livre (libra)
 • un manche (násada např. koštěte) vs une manche (rukáv)
 • un mode (způsob) vs une mode (móda)
 • une orge (ječmen, celá rostlina) vs un orge (ječmen zrno)
 • le physique (fyzický vzhled) vs la physique (fyzika)
 • un poste (post, místo, funkce, televizní a radiopřijímač) vs une poste (pošta)
 • un tour (okruh, cesta) vs une tour (věž, věžák)
 • un vase (váza) vs la vase (bahno)
 • un voile (závoj, plachetka) vs une voile (plachta, plachetnice)
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)