Francouzsky s Irénou. Jak odlišit francouzské příčestí přítomné od přídavného jména slovesného. Fatiguant ou fatigant ? B1.

Francouzské příčestí přítomné (participe présent) i přídavné jméno slovesné (adjectif verbal) mívají stejnou koncovku, ale ve větě se nechovají stejně.

Příčestí přítomné je nesklonné, nesmí se tedy shodovat s jménem v rodě a čísle. Končí vždy na -ANT a vyjadřuje děj.

Přídavné jméno slovesné se s podstatným jménem v rodě a čísle shodovat musí. Ve tvaru rodu mužského čísla jednotného má dvojí typ koncovky : –ANT (m sg), -ANTE (f sg), ANTS (m pl), ANTES (f pl) & -ENT (m sg), -ENTE (f sg), ENTS (m pl), ENTES (f pl). Vyjadřuje vlastnost.

Jak je tedy rozpoznat ?

Je to přídavné jméno slovesné

Můžeme ho nahradit jiným přídavným jménem.

Les bois environnants sont inaccessibles pendant la période de chasse.

Les bois environnants < Les bois verts.

Ověříme pro feminina.

Les forêts vertes. < Les forêts environnantes.

V tomto případě se tedy jedná o přídavné jméno, které se shoduje v rodě a čísle se svým podstatným jménem.

Jak toto pravidlo platí pro tento příklad ?

Les bois environnant les champs sont inaccessibles pendant la période de chasse.

« Les bois verts les champs » nedává smysl < slovo « environnant » je tu příčestí přítomné, a tedy nesklonné.

Koncovka -ENT patří přídavnému jménu slovesnému. Un avis différent — une opinion différente.

Je to příčestí přítomné (slovo nesklonné)

Končí na -ANT + je rozvíjeno podstatným jménem, příslovcem nebo infinitivem.

Ma mère portant le bleu de travail ressemblait à une vraie mécanicienne. La fillette, tournant en rond, a fini par tomber. En entendant ton chien aboyer, je me suis sauvée.

Končí na -ANT + může existovat i v záporu.

Ne touchant à rien, les enfants avaient le droit de regarder les objets exposés.

Končí na -ANT +je doprovázeno předložkou.

Pourriez-vous me tenir au courant ?

Končí na -ANT +je doprovázeno předložkou EN (gérondif).

Ils nous ont servi un bon vin en nous faisant écouter de la musique.

Ověření vedlejší větou

Slovo na -ANT je možné nahradit slovesem < nesklonné příčestí přítomné.

Ma mère portant le bleu de travail ressemblait à une vraie mécanicienne. < Comme ma mère portait le bleu de travail, elle ressemblait à une vraie mécanicienne.

La fillette, tournant en rond, a fini par tomber. < La fillette tournait en rond, alors elle a fini par tomber.

En entendant ton chien aboyer, je me suis sauvée. < Quand j’ai entendu ton chien aboyer, je me suis sauvée.

Les films fatiguant les spectateurs peuvent remplacer des somnifères. < Les films fatiguent les spectateurs et peuvent ainsi remplacer des somnifères.

Slovo na -ANT není možné nahradit slovesem, pouze vztažnou větou QUI + être < přídavné jméno slovesné.

Les films fatigants peuvent remplacer des somnifères. < Les films qui sont fatigants peuvent remplacer des somnifères. (Ale „Les films fatiguent“ peuvent remplacer … se do celé věty nehodí)

U odvozenin sloves s infinitivem na -GER, -GUER a -QUER se koncovky přídavného jména slovesného a příčestí přítomného liší. Např.

  • Fatiguer : příčestí fatiguant + přídavné jméno fatigant
  • Converger : příčestí convergeant (opinions convergeant) + přídavné jméno convergent (lentilles convergentes)
  • Communiquer : příčestí communiquant (personnes communiquant) + přídavné jméno communicant (chambres communicantes)

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)