Francouzsky s Irénou. Stupňování francouzských přídavných jmen a příslovcí & Srovnávání ve francouzštině. A2.

Stupňování přídavných jmen

2. stupeň

Plus + přídavné jméno

Plus petit/petite/petits/petites = menší (« více malý/ malá/malí/malé »)

Moins + přídavné jméno

Moins joli/jolie/jolis/jolies = méně hezký/hezká/hezcí/hezké 

3. stupeň

Le/la/les + plus + přídavné jméno

Le plus petit/la plus petite/les plus petits/les plus petites = nejmenší („nejvíc malý/malá/malí/malé“)

Le/la/les + moins + přídavné jméno

Le moins grand/la moins grande/les moins grands/les moins grandes = nejmenší („nejmíň velký/velká/velcí/velké“)

Stupňování nepravidelných přídavných jmen

Bon = dobrý

1. stupeň : bon/bonne/bons/bonnes = dobrý/dobrá/dobří/dobré

2. stupeň : meilleur/meilleure/meilleurs/meilleures = lepší (v obou rodech a číslech)

3. stupeň : le meilleur/la meilleure/les meilleurs/les meilleures = ten nejlepší/ta nejlepší/ti nejlepší/ ty nejlepší

Mauvais = špatný

1. stupeň : mauvais/mauvaise/mauvais/mauvaises = špatný/špatná/špatní/špatné

2. stupeň : pire/pire/pires/pires = horší (v obou rodech a číslech)

3. stupeň : le pire/la pire/les pires/les pires = ten nejhorší/ta nejhorší/ti nejhorší/ty nejhorší

Srovnávání pomocí stupňováných přídavných jmen

Aussi + přídavné jméno + que = stejně jako

Pierre est aussi grand que son père. = Pierre je stejně velký jako jeho tatínek.

Plus + přídavné jméno + que = víc než

Pierre est plus grand que sa mère. = Pierre je větší (« víc velký ») než jeho maminka.

Moins + přídavné jméno + que = míň než

Miriam est moins grande que son fils. = Miriam je menší (« míň velká ») než její syn.

Le/la/les plus/moins + přídavné jméno+ que = nej-

Paul est le plus grand (de tous). = Paul je největší (ze všech).

Miriam est la moins grande (de toute la famille). = Miriam je nejmenší (z celé rodiny).

Srovnávání pomocí stupňovaných nepravidelných přídavných jmen

En français, Thomas est aussi bon que Danielle. = Ve francouzštině je Thomas stejně dobrý jako Danielle (dívka).

En mathématiques, Danielle est meilleure que David. = V matematice je Danielle lepší než David.

En sciences, Danielle est pire que Thomas. = V naukách je Danielle horší než Thomas.

Gabriel est le meilleur élève de la classe. = Gabriel je nejlepší žák třídy.

Justine est la meilleure élève de la classe. = Justine je nejlepší žákyně třídy.

Gabriel et Justine sont les meilleurs de la classe. = Gabriel a Justine jsou nejlepší ze třídy.

Stupňování příslovcí

2. stupeň

Plus + příslovce 

plus rapidement = rychleji

Moins + příslovce 

moins rapidement = méně rychle

3. stupeň

Le plus + příslovce 

le plus rapidement = nejrychleji 

Le moins + příslovce 

le moins rapidement = nejméně rychle

Stupňování nepravidelných příslovcí

Bien = dobře

2. stupeň : mieux = lépe

3. stupeň : le mieux= nejlépe

Mal = špatně

2. stupeň : pire = hůře

3. stupeň : le pire = nejhůře

Srovnávání pomocí stupňovaných příslovcí

Aussi + příslovce + que = stejně jako

Tu sais courir aussi rapidement que moi. = Umíš běhat stejně rychle jako já.

Plus + příslovce + que = více než

Romain sait courir plus rapidement que toi. = Romain umí běhat rychleji než ty.

Moins + příslovce + que = méně než

Tu sais courir moins rapidement que Romain. = Umíš běhat méně rychle než Romain.

Le plus/le moins příslovce + que = nej-

Romain sait courir le plus rapidement (de tout le monde). = Romain umí běhat nejrychleji (ze všech).

Le paresseux court le moins rapidement. = Lenochod běhá nejpomaleji.

Srovnávání pomocí stupňovaných nepravidelných příslovcí

Ma voiture roule mieux que ta voiture. = Moje auto jezdí rychleji než tvoje auto.

Ta voiture roule pire que ma voiture. = Tvoje auto jezdí hůř než moje auto.

La voiture de mon voisin roule le mieux (de toutes). = Auto mého souseda jezdí nejlépe (ze všech).

La voiture de mon grand-père roule le pire (de toutes). = Auto mého dědečka jezdí nejhůř (ze všech).

Srovnávání pomocí podstatných jmen

Autant de + podstatné jméno + que = stejně jako

Tu as autant de billes que moi. = Máš stejně tolik kuliček jako já.

Plus de + podstatné jméno + que = více než

Eduard a plus de billes que toi. = Eduard má víc kuliček než ty.

Moins de + podstatné jméno + que = méně než

Tu as moins de billes qu’Eduard. = Máš míň kuliček než Eduard.

Le plus de + podstatné jméno = nejvíce

Eduard a le plus de billes (de nous tous). = Eduard má nejvíc kuliček (z nás všech).

Le moins de + podstatné jméno = nejméně

Tu as le moins de billes (de nous tous). = Ty máš nejmíň kuliček (z nás všech).

Srovnávání pomocí sloves

Sloveso + autant que = stejně jako

Tu sais parler tchèque autant que moi. = Umíš mluvit česky stejně jako já.

Sloveso + plus que = více než

Tu sais travailler plus que moi. = Umíš pracovat víc než já.

Sloveso + mieux que = lépe než

Tu sais conduire mieux que moi. = Umíš řídit lépe než já.

Sloveso + moins que = méně než

Tu te reposes moins que moi. = Odpočíváš méně než já.

Sloveso + pire que = hůř než

Tu sais cuisiner pire que moi. = Umíš vařit hůř než já.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Jak se naučit francouzsky se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 Responses to Francouzsky s Irénou. Stupňování francouzských přídavných jmen a příslovcí & Srovnávání ve francouzštině. A2.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)