Francouzsky s Irénou. Discours indirect — nepřímá řeč ve francouzštině I. Přítomný čas. Pravidla. B1+

Bonjour ! 🙂

Vítám vás u prvního článku věnovaného převádění francouzské přímé řeči na nepřímou, tzv. discours indirect nebo také discours rapporté. Dnes začínáme nejjednodušším krokem: polopřímá řeč je formulovaná ve francouzském přítomném čase. Dopřejete si čas, dokud nebudete praktikovat s naprostou jistotou, teprve potom se můžeme pustit do fáze další, kdy je tato vyjádřena ve francouzských minulých časech a kdy bude třeba přemýšlet o pravidlech francouzské souslednosti časové.

Pěkně v klidu podumejte, v příštím článku si na cvičení s klíčem budete moct ověřit, jak jste teorii zvládli.

Amusez-vous bien ! 🙂 Iréna

Jak ve francouzštině převést přímou řeč na nepřímou. Přítomný čas.

Postupujete prakticky stejně jako v české větě. Zachováte časy v přímé i polopřímé řeči, jen se soustředíte na správný výběr spojovacího výrazu.

Oznamovací věta

Spojka QUE (že)

Le directeur dit à ses employés : „Demain, je serai absent de mon bureau.“ — Ředitel říká zaměstnancům: “ Zítra nebudu v kanceláři.“

< Le directeur dit à ses employés qu’il sera absent de son bureau demain. — Ředitel říká zaměstnancům, že zítra nebude v kanceláři.

Otázka

Spojka SI (jestli) – chybí tázací zájmeno

Le directeur demande à ses employés: „Pourrez-vous rattraper votre travail?“ — Ředitel se ptá zaměstnanců : „Stihnete práci ?“

< Le directeur demande à ses employés s’ils pourrons rattraper leur travail. — Ředitel se ptá zaměstnanců, jestli stihnou práci.

Tázací zájmeno

Le directeur demande à ses employés : „Quel jour vous conviendra le mieux pour fermer les bureaux ?“ — Ředitel se ptá zaměstnanců; “ Který den vám bude nejlíp vyhovovat na uzavření kanceláře ?“

< Le directeur demande à ses employés quel jour leur conviendra le mieux pour fermer les bureaux. — Ředitel se ptá zaměstnanců, který den jim bude nejlíp vyhovovat na uzavření kanceláře.

Le directeur demande à ses employés : „Qui a apporté le courrier ce matin ?“ — Ředitel se ptá zaměstnanců: “ Kdo dnes ráno přinesl poštu ?“

< Le directeur demande à ses employés qui a apporté le courrier ce matin. Ředitel se ptá zaměstnanců, kdo dnes ráno přinesl poštu.

Pozor na následující změny

qu’est-ce que < ce que

Le directeur demande à ses employés : „Qu’est-ce que vous préférez ?“ — Ředitel se ptá zaměstnanců: “ Co preferujete ? „

< Le directeur demande à ses employé ce qu’ils préfèrent. — Ředitel se ptá zaměstnanců, co preferují.

qu’est-ce qui < ce qui

Le directeur demande à ses employés : „Qu’est-ce qui est arrivé à Madame Morgan ?“ — Ředitel se ptá zaměstnanců : “ Co se přihodilo paní Morgan ?“

< Le directeur demande à ses employés ce qui est arrivé à Madame Morgan. — Ředitel se ptá zaměstnanců, co se přihodilo paní Morgan.

ROZKAZ & PŘÍKAZ & POKYN

DE + INFINITIV

Le directeur dit à ses employés: „Prévenez le concierge.“– Ředitel říká zaměstnancům : „Dejte vědět správci.“

< Le directeur dit à ses employés de prévenir le concierge. — Ředitel říká zaměstnancům, aby dali vědět správci.

QUE + SUBJONCTIF (velmi vzácné)

Le directeur dit à ses employés: „Prévenez le concierge.“ — Ředitel říká zaměstnancům : „Dejte vědět správci. „

< Le directeur dit à ses employés qu’ils préviennent le concierge. — Ředitel říká zaměstnancům, aby dali vědět správci.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)