Francouzsky s Irénou. BON versus BIEN. 5 rozdílů.

Bonjour, tout le monde!

Dnes bych vám ráda pomohla pochopit významy těchto dvou velice užívaných francouzských slov, BON a BIEN. V mnohých učebnicových příkladech je jejich užití jasné, jindy nahlížení na věc českýma očima a logikou jednoho spíš mate. Zvlášť v hovorových frázích.

Rozdíl 1. BON  (dobrý) vs BIEN (dobře, hodně, opravdu)

BON je v první řadě přídavné jméno, existuje tedy v obou rodech a číslech, zatímco BIEN je příslovce, zůstává neměnné.

 • BON + podstatné jméno
 1. J’ai de très bonnes nouvelles à te dire. = Mám pro tebe dobré zprávy.
 2. Tu es un bon copain/une bonne copine. = Jsi dobrý kamarád/ dobrá kamarádka.
 • BON + sloveso

Všimněte si, že se dá totéž vyjádřit podstatným jménem, které slovo BON zpřesňuje. Jako by stále zůstávalo v roli přídavného jména. Zkuste se soustředit na stavbu francouzské věty, český překlad vám v tomto případě asi nepomůže.

 1. (Il fait un bon temps.) Il fait bon. = Je hezky (hezké počasí).
 2. (Tu sens bon le parfum.) Tu sens bon. = Voníš hezky (parfémem).
 • BIEN + sloveso
 1. J’ai bien mangé. = Dobře jsem se najedl/najedla.
 2. Tu te sens bien? = Cítíš se dobře?
 3. Je suis bien au numéro … ? = Jsem správně na čísle… ?
 • BIEN +DE + člen + podstatné jméno
 1. Je ne t’ai pas vu bien des années! (beaucoup d’années) = Neviděl jsem tě už pěknou řádku let.
 2. Tu as bien de la chance! (beaucoup de chance) = Máš vážně štěstí.
 • BIEN + přídavné jméno
 1. Je trouve ce pantalon bien grand (trop grand). = Ty kalhoty jsou podle mě moc velké (zdají se mi poněkud větší).
 2. Tu m’as l’air bien reposé. (vraiment reposé). = Vypadáš opravdu odpočatě.

Rozdíl 2. BON pro smyslové posouzení vs BIEN pro soud morální, intelektuální

Obě slovesa se v tomto případě vážou ke slovesu ETRE nebo k jeho synonymům DEMEURER (setrvávat) DEVENIR (stát se), RESTER (dál zůstávat), PARAITRE (jevit se) SEMBLER (zdát se).

 1. Ce café est vraiment bon. (délicieux) = Ta káva je vážně dobrá.
 2. Cet appartement est bien. (bien aménagé, bien spacieux, bien situé… ) = Ten byt je fajn ( v pohodě, super, ok) .
 3. Fred est bon en économie/au lit . = Fred je dobrý v ekonomii /v posteli.
 4. Fred est un type bien. (bien sympathique, bien gentil, bien généreux … ) = Fred je fajn chlap (prima chlap).

Rozdíl 3. C’est BON vs C’est BIEN

 1. C’est bon! Ca va! = A dost! To stačí!
 2. Non, c’est bon, merci! = Ne, díky, to je dobrý.
 3. C’est bon, je t’accompagne chez ta mère. = No dobrá, tak je teda s tebou k tvé mámě půjdu.
 4. C’est bien de vouloir aider ta sœur. = To je dobře, že chceš sestře pomoct.
 5. Tu as déjà mangé? C’est bien. = Už jsi jedl? To je dobře.

Rozdíl 4. BON vs BIEN jako podstatná jména

 1. Le magasin vous donne un bon de réduction. Obchod vám dá slevový kupon. (un bon = jedno potvrzení, jedna poukázka)
 2. Paulo a loué une chambre de bonne à Paris. Paulo si pronajal pokoj pro služky v Paříži. (une bonne = jedna služebná)
 3. Qu’est-ce que tu racontes! C’est la bonne! Co mi to tu vykládáš? To sedí. (la bonne blague = ten dobrý vtip)
 4. Les biens sont les moyens qui permettent de satisfaire les besoins. = Jmění je prostředek k uspokojení potřeb. (un bien/les biens = jmění majetek)
 5. Il faut distinguer le bien du mal. = Musí se rozlišit dobro od zla. (le bien = to dobro)

Rozdíl 5. BON vs BIEN jako citoslovce.

 1. Bon! T’as fini? = Tak a dost! Ještě něco?
 2. Ah bon? = Opravdu? Aha.
 3. Eh bien, nous sommes venus pour un rendez-vous. = Tak jsme tady kvůli té schůzce.

Bon, je vous laisse bien réfléchir et je vous souhaite une très bonne journée, Iréna.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-česká slovíčka a fráze. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)