Francouzsky na Skype. Několik výrazů, které vám pomohou vyjadřovat se francouzsky vybraně.

Vybrané francouzské vyjadřování je výsledkem mnohaleté tvrdé práce. V možnostech tohoto článku může být tedy jen pouhá nabídka několika výrazů, jimiž můžete svou mluvu obohatit.

Otázky stavte výhradně inverzí : Comment allez-vous ?, Auriez-vous l’obligeance de me présenter ce charmant jeune homme?

Nezapomínejte na pravidla o vázání, na dokonalou dikci a dobře posazený hlas.

Zájmeno on užívejte výhradně v jeho správném významu, tedy každý člověk. Pro my je určeno zájmeno nous, pro oni ils, pro ony elles.

Obraty jako allez-y, de rien, il n’y a pas de mal, pas de souci nahraďte je vous en prie.

Místo rozkazovacího způsobu zvolte podmiňovací.

Osvojte si otázku typu Puis-je … ?

Vyhněte se hrubostem. Pokud se jim neubráníte, přinejhorším můžete utrousit zaklení typu zut, nebo flûte.

Místo univerzálních slov užívejte plnovýznamová, samozřejmě v jejich přesném významu. Tak například z věty Sur la rue, il y a des voitures vznikne Des voitures sont stationnées/garées…. roulent/circulent …sur la rue. Podobně nic neříkající faire lze zpřesnit slovesy effectuer, exercer, pratiquer, façonner, produire, etc. podle typu činnosti.

Zapomeňte na anglicismy a hovorové výrazy boulot, bosser, booster... Místo Voilà, c’est mon mec volte raději vyjádření Permettez-moi de vous présenter mon compagnon/conjoint. Nemáte copains ani copines, natož potes, ale amis a amies. Namísto Je suis allée voir ma copine je vhodnější říci J’ai rendu visite à une amie. Nenabízíte un truc à bouffer, ani un casse-croûte, ale une collation.

Cesser namísto arrêter : Depuis ce matin, il n’a pas encore cessé de pleuvoir/la pluie n’a pas encore cessé.

Přestaňte říkat Je ne sais pas, zvykněte si na Je l’ignore.

Je dois nahraďte Je suis censé(e),supposé(e) : Je suis censé m’absenter pour quelques jours.

Zmínit se o někom, že je chudý nebo bohatý, se jeví jako nehorázné. Chudí jsou des gens modestes/issus d’un milieu défavorisé/en situation délicate/précaire… O bohatých se mluví jako o des gens aisés/fortunés

Obraty ok, d’accord vyměňte za très bien, en effet, entendu.

Zařaďte do svého slovníku dlouhatánská krkolomná přídavná jména a příslovce : probablement, vraisemblablement, apparemment, notamment, délicieusement…. : Ce dessert me semble délicieusement bon. Je trouve votre fille adorablement merveilleuse.

Il faut se změní na Il est préférable/recommandé/souhaitable …

C’est quoi cette connerie? je lépe vyjádřit větou Je crains de ne pas avoir très bien compris votre question.

A takto bychom mohli pokračovat do alelujá. Pro dnešek se s vámi rozloučím, popřeji vám une soirée absolument charmante a budu se těšit na příští virtuální setkání.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzština pro úroveň C, Jak se naučit francouzsky se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)