Francouzsky na Skype. Le gérondif. Francouzský přechodník.

Co je Gérondif ?

Je to druh neosobního slovesného opisu, který nahrazuje větu, nejčastěji vedlejší. Neosobního proto, že z jeho tvaru není možné určit slovesnou osobu (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles). Jednoduše řečeno, tvar gérondivu je pro všechny slovesné osoby stejný a neměnný. Nečasuje se.

Gérondif se skládá z předložky en a příčestí přítomného (participe présent) daného slovesa. Jak se tvoří a používá viz níže.

Jeho tvoření a užití je jednoduché a v běžné francouzštině rozšířené. Typický je zejména pro text.

Jak se tvoří Gérondif ?

En + příčestí přítomné

Příčestí získáme takto:

 1. z tvaru slovesa 1. osoby množného čísla (nous) přítomného času odtrhneme koncovku –ons
 2. přidáme koncovku -ANT
 • Nous aim-ons < aimant < en aimant
 • Nous finiss -ons < finissant< en finissant
 • Nous voul-ons < voulant < en voulant
 • Nous fais-ons < faisant < en faisant
 • Nous mett-ons < mettant < en mettant
 • Nous pren-ons < prenant < en prenant

Pouze tato tři slovesa tvoří příčestí přítomné nepravidelně :

 • avoir – ayant < en ayant
 • être – étant < en étant
 • savoir – sachant < en sachant

Jak užít Gérondif ?

Místo toho, aby se vytvořilo souvětí, se jedna z vět hlavních (vyjadřující vedlejší děj) nebo věta vedlejší nahradí Gérondivem.

Obě věty musí mít stejný podmět.

K vyjádření souběžnosti

Il parle et il mange. < Il parle en mangeant. (mluví a jí/při jídle)

K vyjádření podmínky

Si tu apprends bien ta leçon, tu auras de bonnes notes. < En apprenant bien ta leçon, tu auras de bonnes notes (když se pořádně naučíš látku, budeš mít dobré známky)

K vyjádření příčiny

Il a perdu des kilos, parce qu’il s’est mis au sport < il a perdu des kilos en se mettant au sport (shodil, protože se dal na sport)

K vyjádření způsobu

Elle s’est cassé la figure quand elle courait. < Elle s’est cassé la figure en courant. (natloukla si při běhu)

K vyjádření rozporu

Tout + Gérondif

Même si elle pleurait, elle gardait espoir. <Tout en pleurant, elle gardait espoir. (i když plakala, neztrácela naději)

Doufám, že bylo moje vysvětlení dost srozumitelné i pro samouky, a přeji vám, ať se vám daří nejen ve francouzštině.

Bonne fin de journée, et à bientôt 🙂 Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)