Francouzsky na Skype. Jak vyjádřit důsledek ve francouzské větě I

 1. Abecední přehled nejběžněji užívaných výrazů
 2. Výběr hovorových vyjádření důsledku

Abecední přehled nejběžněji užívaných výrazů

Ainsi = tudíž

 • Pokud za ainsi nenásleduje čárka, vyžaduje výraz inverzi.
 • Vybraná francouzština.

Aucun taxi n’était en vue, ainsi les hommes d’affaire parisiens étaient-ils obligés de prendre le métro.= Žádné taxi nebylo na dohled, pařížští obchodníci byli tudíž nuceni jet metrem.

Alors = takže

 • Neutrální francouzština.

Il n’y avait pas de taxi, alors les hommes d’affaire parisiens n’avaient qu’à prendre le métro.= Nebylo tam žádné taxi, a tak museli jet pařížští obchodníci metrem.

Aussi = tak tedy

 • S inverzí.
 • Vybraná francouzština.

Aucun taxi n’était en vue, aussi les hommes d’affaire parisiens étaient-ils obligés de prendre le métro.= Žádné taxi nebylo na dohled, tak tedy byli pařížští obchodníci nuceni jet metrem.

C’est pour cela que =proto tedy

 • Vybraná francouzština.

Aucun taxi n’était pas en vue c’est pour cela les hommes d’affaire étaient obligés de prendre le métro. = Žádné taxi nebylo na dohled, proto tedy byli pařížští obchodníci nuceni jet metrem.

C’est pourquoi = proto

 • Neutrální francouzština.

Il n’y avait pas de taxi, c’est pourquoi les hommes d’affaire parisiens ont pris le métro.= Žádné taxi tam nebylo, proto museli jet pařížští obchodníci metrem.

C’est la raison pour laquelle = a z toho důvodu

Aucun taxi n’était pas en vue c’est la raison pour laquelle les hommes d’affaire étaient obligés de prendre le métro. = Žádné taxi nebylo na dohled, a z toho důvodu byli pařížští obchodníci nuceni jet metrem.

D’où/de là + podstatné jméno = z toho plyne 

 • Vyjadřuje důsledek, který je adresátu známý.
 • Neutrální francouzština.

Aucun taxi n’était pas en vue d’où/de là leur décision de prendre le métro.= Žádné taxi nebylo na dohled, a z toho plyne, že se rozhodli jet metrem.

De ce fait = z toho důvodu

 • Neutrální francouzština.

Aucun taxi n’était pas en vue, de ce fait, les hommes d’affaire ont pris le métro. = Žádné taxi nebylo na dohled, z toho důvodu jeli pařížští obchodníci metrem.

De (telle) façon que/de (telle) manière/sorte* que+ oznamovací způsob= a tak tedy

 • Vyjadřuje důsledek, který je zřejmý.
 • Neutrální francouzština.
 • De (telle) sorte que je mnohem méně užívaná varianta

Les hommes d’affaire ont pris le métro de telle façon/manière qu’ils sont arrivés à l’heure à la réunion. = Pařížští obchodníci jeli metrem, a tak tedy dorazili na jednání včas.

Dès/depuis lors = od té doby tedy

 • Kromě důsledku vyjadřuje i moment, v němž důsledek vznikl nebo od kterého se odvíjí.
 • Neutrální francouzština.

Romain a vécu un atroce accident, a dès/depuis lors perdu de goût de conduire.= Romain zažil příšernou nehodu, od té doby tedy ztratil chuť řídit.

Donc = tedy

 • Neutrální francouzština.

Il n’y avait pas de taxi, les hommes d’affaire parisiens donc n’avaient qu’à prendre le métro.= Nebylo tam žádné taxi, a tak museli jet pařížští obchodníci metrem.

En conséquence /par conséquent =následkem čehož, v důsledku čehož

 • Administrativní, ekonomická, právní francouzština.

En conséquence de la crise économique, l’euro est devalué de près de 10 %. = V důsledku ekonomické krize euro pokleslo přibližně o 10 %.

Si bien que = a tak tedy

 • Neutrální francouzština.

 Les hommes d’affaire ont pris le métro si bien qu’ils sont arrivés à l’heure à la réunion. = Pařížští obchodníci jeli metrem, a tak tedy dorazili na jednání včas.

Tant de + podstatné jméno)/tant que + sloveso//tellement de + podstatné jméno)/tellement que + sloveso= tak, že/tolik, že/tak moc/že/natolik, že

 • Kromě důsledku vyjadřuje i míru.
 • Neutrální francouzština.

Elle a tant/tellement de travail qu’elle n’a pas le temps de fréquenter des bistros. = Má tolik práce, že nemá čas navštěvovat bistra.

Elle travaille tant/tellement qu’elle omet sa vie privée. = Tak moc pracuje, že zapomíná na svůj osobní život.

 Výběr hovorových vyjádření důsledku

Odpovídají českému takže.

Bilan/total

 • Zřejmě z účetnictví. Shrnuje výsledek.

J’ai eu une enguelade avec ma copine ; bilan/total : elle a dormi chez sa mère.<Chytnul jsem se s mojí holkou, takže pak spala u svojí mámy.

Comme quoi

 • Hovorová obdoba c’est pourquoi.

Ma copine m’a fait cocu avec mon meilleur pote comme quoi je me sens foutu. = Moje holka mi nasadila parohy s mým nejlepší kámošem, takže se cejtím vyřízenej.

Du coup

 • Hovorová obdoba en conséquence.

J’ai loupé mon train, du coup j’ai pris un taxi.= Prošvihnul jsem vlak, takže jsem si vzal taxíka.

Et

 • Důsledek vyplývá jen z intonace.

J’ai trop bouffé et j’suis malade.<Přecpal jsem se, takže je mi blbě.

Morale (de l’histoire)/Moralité

 • Z pohádek a La Fontainových bajek, které končí mravním poučením.

Il a prêté du fric à un pote. Il l’a jamais revu depuis. Morale : chacun pour soi.= Půjčil prachy jednomu kámošovi. Už ho v životě neviděl. Takže má každej myslet jenom na sebe.

Voilà pourquoi

 • Hovorová obdoba c’est pourquoi.

Il n’arrête pas de raconter des salades ; voilà pourquoi personne prend plus ses blagues au sérieux.=Furt vykládá pohádky, takže ty jeho kecy už nikdo nebere vážně.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)