Tchèque avec Iréna. Moje město. Lecture en tchèque et en français & Vocabulaire tchéco-français & Audio. A1-2

Moje město. Versions en tchèque & en français.

Moje město. Ma ville

Bydlím v České Lípě. J’habite à Česká Lípa.

Je to malé město na severu České republiky. C’est une petite ville au Nord de la République tchèque.

Má zhruba 40 tisíc obyvatel. Il y a environ 40 000 habitants.

V České Lípě není mnoho památek. A Česká Lípa, il n’y a pas beaucoup de monuments.

Můžete tu ale navštívit Vodní hrad Lipý, muzea, akvárium.  Mais on peut visiter le château Lipý, l’aquarium et des musées.

Turisté si mohou zajít na oběd do restaurací nebo fastfoodů nebo posedět v mnohých kavárnách. Les touristes peuvent aller déjeuner dans des restaurants et fastfoods où s’installer tranquillement dans de nombreux cafés.

V centru je také kulturní centrum Crystal, kde je kino a také sály na koncerty, plesy a konference. Au centre-ville se trouve le centre culturel Crystal avec son cinéma et ses salles où on organise des concerts, bals et conférences.

Máme i divadlo. La ville dispose aussi d’un théâtre.

Důležité informace se můžete dozvědět v Informačním centru, které se nachází na hlavním náměstí. Pour se renseigner, on peut solliciter l’Office de tourisme de la place principale.

V České Lípě je několik obchodních domů, supermarketů a spousta obchodů. A Česká Lípa, il y a plusieurs grands magasins, supermarchés et plein de commerces.

Pro milovníky sportu je k dispozici sportovní stadión s atletickými drahami a tenisovými kurty, kluziště, hřiště na fotbal, nohejbal, volejbal a basketbal. Aux amateurs de sport, un stade avec ses pistes d’athlétisme et courts de tennis se propose, ainsi qu’une patinoire et des terrain de football, netball, volleyball et de basketball.

Kousek od centra máme také areál pro skatebordy. A deux pas du centre-ville se trouve un skatepark.

V nádherném okolí České Lípy jsou upravené cyklostezky a stezky pro pěší turistiku. Les alentours superbes sont aménagés de pistes cyclables et de circuits de randonnées pédestres.

Ve městě jezdí autobusy a taxíky.  Pour se déplacer en ville, le transport en commun est assuré par les bus et taxis.

Do jiných měst se dá jet autobusem nebo vlakem. D’autres villes sont desservies par le train ou les autocars.

V České Lípě je také mnoho institucí, služeb, firem a škol. Česká Lípa compte de nombreux institutions, services, entreprises et écoles.

Není tam univerzita. En revanche, la ville manque d’université.

Moje město. Version en tchèque

Bydlím v České Lípě. Je to malé město na severu České republiky. Má zhruba 40 tisíc obyvatel.

V České Lípě není mnoho památek. Můžete tu ale navštívit Vodní hrad Lipý, muzea, akvárium. Turisté si mohou zajít na oběd do restaurací nebo fastfoodů nebo posedět v mnohých kavárnách. V centru je také kulturní centrum Crystal, kde je kino a také sály na koncerty, plesy a konference. Máme i divadlo.

Důležité informace se můžete dozvědět v Informačním centru, které se nachází na hlavním náměstí.

V České Lípě je několik obchodních domů, supermarketů a spousta obchodů.

Pro milovníky sportu je k dispozici sportovní stadión s atletickými drahami a tenisovými kurty, kluziště, hřiště na fotbal, nohejbal, volejbal a basketbal. Kousek od centra máme také areál pro skatebordy.

V nádherném okolí České Lípy jsou upravené cyklostezky a stezky pro pěší turistiku.

Ve městě jezdí autobusy a taxíky. Do jiných měst se dá jet autobusem nebo vlakem.

V České Lípě je také mnoho institucí, služeb, firem a škol. Není tam univerzita.

Moje město. Vocabulaire tchéco-français

 1. město = ville
 2. na severu + G = au Nord de
 3. zhruba = en gros
 4. obyvatel & obyvatelka = habitant & habitante
 5. památka = ici: monument
 6. navštívit = visiter
 7. hrad = château fort
 8. muzeum
 9. akvárium
 10. turista& turistka = touriste
 11. zajít si na oběd= aller déjeuner
 12. restaurace (nf!)= restaurant & brasserie
 13. fastfood
 14. posedět  = s’installer tranquillement
 15. mnohý = nombreux
 16. kavárna = café & salon de thé
 17. v centru = au centre-ville < centrum
 18. kulturní centrum
 19. kino = cinéma
 20. sál = salle
 21. koncert
 22. ples = bal
 23. konference
 24. divadlo = théâtre
 25. důležitý= important
 26.  informace
 27. dozvědět se = apprendre
 28. nformačním centru = office de tourisme
 29. nacházet se = se trouver
 30. hlavní = principal
 31. náměstí= place
 32. několik + G = quelque
 33. obchodní dům = grand magasin
 34.  supermarket
 35. spousta = plno+ G =plein de
 36. obchod = commerce.
 37. milovník sportu = amateur de sport
 38. k dispozici = disponible
 39. sportovní stadión = stade
 40. atletická dráha = piste d’athlétisme
 41. tenisový kurt = court de tennis
 42. kluziště = patinoire
 43. hřiště  = aire de jeux & terrain de football
 44. kousek od = deux pas de, pas loin de
 45. okolí  = alentours
 46. upraven = ici : aménagé
 47.  cyklostezka = piste cyclable
 48. stezka pro pěší turistiku =  circuit de randonnées à pied
 49. autobus
 50. taxi (n.n) &taxík (n.m)
 51. jiný=autre
 52. vlak = train
 53. instituce
 54. služba = service
 55. firma = entreprise
 56. škola = école
 57. univerzita
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Tchèque langue étrangère. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)