Francouzsky na Skype. Savoir-vivre. Vocabulaire /Slušné chování. Slovní zásoba

 • Aimable- laskavý
 • Amabilité (n.f.) – přívětivost, laskavost
 • Avoir des égards pour qqn- brát ohled na koho
 • Avoir du tact – mít takt, být taktní
 • Avoir honte de qqn- stydět se za koho
 • Bien/mal éduqué = bien/ mal élevé – dobře/špatně vychovaný
 • Chaleureux- vřelý, srdečný
 • Conforme aux usages – přizpůsobivý
 • Considérer = zvážit, pokládat za
 • Contraire aux usages – proti zvyklostem
 • Convier qqn à – pozvat koho ke stolu
 • Correct vs incorrect – správný x nesprávný
 • Courtois – dvorný, zdvořilý
 • Distingué – s vybraným chováním
 • Éduquer – vzdělávat & vychovávat
 • Education (n.f.)– výchova
 • Embarrasser qqn – přivést koho do rozpaků
 • Etiquette (n.f.)- etiketa- pravidla slušného chování ( + nálepka)
 • Être attentionné – pozorný, ohleduplný
 • Être en avance x en retard – být napřed x pozadu, mít zpoždění
 • Être embarrassé, gêné, intimidé – být v rozpacích
 • Être mal à l´aise – necítit se příjemně v dané situaci
 • Être raffiné – být élegantní, jemný, kultivovaný
 • Être un mufle –být buran
 • Être vieux jeu – být „stará škola, konzervativní
 • Faire la bise à qqn – políbit koho na tvář
 • Faire la baise-main – políbit komu ruku
 • Faire un impair – udělat chybu, zachovat se nešikovně
 • Mettre les pieds dans le plat -„šlápnout do toho“
 • Faire une gaffe = „udělat botu“
 • Gêner qqn = vadit komu
 • Gêne (n.f.)- nesnáz, potíž, rozpaky
 • Grossier – hrubý
 • Inconvenant–nevhodný
 • Inculquer des règles – vštěpovat pravidla
 • Insulter qqn – urazit koho
 • Insulte (n.f) – urážka
 • Inviter qqn – pozvat koho
 • Invitation (n.f.) – pozvání, pozvánka
 • Jurer – klít
 • Juron (n.m.) – zakleni, nadávka
 • Jurer comme un charretier – klít jako dlaždič
 • Mettre qqn dans l´embarras – uvést někoho do rozpaků
 • Honneur (n.m.) – čest, pocta
 • Honorer qqn, qqc–poctít koho, co
 • Honorabilité (n.f.) – reputace, dobré jméno
 • Honorable – vážený, ctěný
 • Hospitalité (n.f.)- pohostinnost
 • Insolence (n.f.) – troufalost, opovážlivost
 • Insolent – troufalý, opovážlivý
 • Bienséance (n.f.) – slušnost
 • Civilité (n.f.)– zdvořilosť, civilizovanost
 • Courtoisie (n.f.)- dvornost
 • Décence (n.f.) – decentnost, nevtíravost
 • Déférence (n.f.) – úcta, ohled, zájem o druhé
 • Délicatesse (n.f.)– jemnost, choulostnivost, ožehavost
 • Être en délicatesse avec qqn = être en mauvais termes avec qqn = mít s někým špatné vztahy
 • Indélicatesse (n.f.)– hrubost, netaktnost, necitlivost
 • Dignité (n.f.) – důstojnost
 • Digne – hodný čeho (digne de confiance = hodný důvěry)
 • Distinction (n.f.)– ici : vznešenost, vybranost (o chování)
 • Galanterie (n.f.)- galantnost
 • Galant – galantní, dvorný
 • Honte (n.f.) – hanba
 • Honteux – hanebný
 • Politesse (n.f.) x impolitesse – zdvořilost, uhlazenost x nezdvořilost
 • Poli x impoli – zdvořilý x nezdvořilý
 • Ponctualité (n.f.)– dochvilnost, precisnost
 • Ponctuel- dochvilný, pečlivý
 • Respectabilité (n.f.) – úctyhodnost
 • Sociabilité (n.f.) – společenskost
 • Sociable – společenský
 • Tradition (n.f.) – tradice
 • Traditionnel – tradiční,
 • Vulgarité (n.f.) – přízemnost, nestoudnost, sprostota
 • Vulgaire – sprostý
 • Protocole (n.m.)- protokol, soubor společenských pravidel
 • Tact (n.m.)– citlivost, ohleduplnost
 • Bonnes manières (n.f.) – vybrané chování
 • Mœurs (n.m.) – mravy
 • Les us et coutumes – zvyklosti a tradice
 • Pratiquer – uplatňovat v praxi
 • Pratique (n.f.) – praxe
 • Respecter – respektovat
 • Respect – respekt, ohled
 • Respectueux – kdo má respekt, respektující, ohleduplný
 • Saluer –pozdravit
 • Salutation (n.f.) – pozdrav
 • Se comporter – chovat se
 • Comportement (n.m.) – chování
 • Se conduire – chovat se
 • Conduite (n.f.) – chování
 • Se tenir bien/ mal- chovat se dobře/špatně
 • Serrer la main à qqn – potřát si rukou s někým
 • Code (n.m.)- soubor pravidel
 • Convive (n.m.+ f.) – host ke stolu, hodovník
 • Egard (n.m.) – ohled
 • Gros mot (n.m.)– sprosté slovo
 • Hôte (n.m.) – hostitel + host
 • Invité (n.m.) – host
 • Principe (n.m.) – princip, zákon, pravidlo
 • Usage (n.m.) – praktika, užití, zvyklost
 • Attitude (n.f.) – postoj, chování, vystupování
 • Cérémonie (n.f.) – obřad
 • Convenance (n.f.) – vhodnost, přiměřenost
 • Coutume (n.f.) – zvyk
 • Culture (n.f.)- kultura, vzdělanost, rozhled
 • Façon (n.f.) = manière (n.f.) – způsob
 • Formalité (n.f) – vhodná praktika, formalita
 • Grossièreté (n.f.) – hrubost, vulgárnost
 • Habitude (n.f.) – zvyk
 • Une personne comme il faut- člověk, jak se sluší a patří
 • Poignée de main (n.f.) – stisk ruky
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Francouzština pro úroveň B se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)