Francouzsky na Skype. Denní rutina. Text francouzsky a česky. Audio. A1-A2.

La journée ordinaire de Romana. Romanin běžný den

 1. Romana travaille dans un bureau comme assistante de direction. Romana pracuje v jedné kanceláři jako asistentka ředitele.
 2. Tous les matins, elle se lève à 6 (six) heures. Každé ráno vstává v 6.
 3. Elle se douche, elle se maquille, elle s’habille. Sprchuje se, líčí se a obléká se.
 4. Puis, elle prépare un petit-déjeuner pour son mari et ses enfants. Pak připravuje snídani pro manžela a děti.
 5. Ensuite, elle réveille toute la famille. Potom budí celou rodinu.
 6. A 8 (huit) heures, elle quitte l’appartement et marche pendant 10 minutes pour aller au bureau. V 8 opouští byt a jde 10 minut pěšky do kanceláře.
 7. Son mari se déplace au travail en voiture, alors il amène les enfants à l’école. Její manžel dojíždí do práce autem, takže vozí děti do školy.
 8. Au bureau, Romana commence à travailler à 9 (neuf) heures et termine à 17 (dix-sept) heures. V kanceláři Romana začíná pracovat v 9 a končí v 5.
 9. Elle rentre chez elle à 18 (dix-huit) heures. Domů se vrací v 6.
 10. Les enfants révisent leurs leçons et ensuite, ils aident les parents dans la cuisine. Děti se učí do školy a pak pomáhají rodičům v kuchyni.
 11. La famille dîne en général environ à 19 (dix-neuf) heures. Rodina večeří obecně kolem 7.
 12. Après le ménage, avec son mari, Romana regarde des news à la télé où un film en DVD. Po úklidu se Romana s manželem dívá v televizi na zprávy nebo na film na DVD.
 13. Souvent, sa fille aînée se connecte sur les réseaux sociaux pour parler avec ses copines. Její starší dcera se často připojuje na sociální sítě a popovídá si s kamarádkami.
 14. Sa fille cadette est déjà au lit et elle écoute une histoire pour s’endormir. Její mladší dcera už je v posteli a poslouchá pohádku na dobrou noc.
 15. Enfin, Romana se couche à 23 (vingt-trois) heures. Nakonec jde Romana v 11 spát.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská četba, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Porozumění francouzština. Audio se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)