Francouzsky s Irénou. Vyjádření vůle francouzsky pomocí podstatných jmen. Expression de la volonté II. Substantifs.

V poslední lekci jsme si představili některé slovesné výrazy, kterými lze vyjádřit vůli. Pokud jste připraveni na nové dobrodružství, mám tu pro nás několik podstatných jmen, která vám umožní pohrát si s nuancemi.

 • Un acharnement = náruživost, zarputilost, urputnost.  Jde o odvozeninu slovesa s’acharner, které původně znamená vrhnout se na kořist a rozdrásat ji (chair = maso), také pronásledovat vytrvale nepřítele s cílem ho zabít a dobýt jeho území a statky. Jde tedy o jakoukoli velmi   silnou vůli získat, která nepoleví, dokud se nedosáhne cíle.

On nous inflige une triple peine avec la rétrogradation d’abord, les trois points ensuite et maintenant le retrait de trois points à chaque sortie. C’est de l’acharnement pur et simple. (La Nouvelle République, 28/02/2017) <Uloží nám trojitý trest, nejdřív sestup, pak 3 body dolů a teď při každém zápase odebrání 3 bodů. Jednoduše a prostě si na nás zasedli.

 • Une aspiration = snaha, úsilí, tužba. Základní význam je spojený s nádechem, vdechnutím, nasátím. Přeneseně pak vnitřní sílu, která pohání člověka k dosažení ideálu, k realizaci jeho snu.

L’appui de l’Union Européenne (UE) à la Tunisie a enregistré, au cours des dernières années, une évolution importante, mais demeure en deçà des aspirations et des attentes, vu les défis dont le pays fait face, a déclaré Mohamed Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.(Magreb Emergeant, 28/02/2017) < Podpora Tunisku ze strany Evropské Unie zaznamenala během posledních let významný posun, ale vůči výzvám, jimž země čelí, zůstává zatím z její strany stále jen u tužeb a očekávání , prohlásil Mohamed Fadhel Abdelkefi, ministr Rozvoje, investic a mezinárodní spolupráce.

 • Un caprice = vrtoch, rozmar. Z italského capriccio, znamená původně náhlý impuls, nevysvětlitelnou touhu, pobláznění.

Ce numéro est consacré aux caprices de femmes. < Toto číslo je věnováno ženským rozmarům.

 • Une décision = rozhodnutí.

La cour d’appel de Paris rend mercredi sa décision concernant Jean-Marie Le Pen, condamné en première instance à 30.000 euros d’amende pour avoir de nouveau qualifié les chambres à gaz de « détail » de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. (The Time Of Israël, version française, 28/02/2017). < Odvolací soud v Paříži vydal ve středu rozhodnutí týkající se Jeana-Marie Le Pena, odsouzeného v první instanci k pokutě 30.000 eur za to, že znovu označil plynové komory za « detail » v dějinách Druhé světové války.

 • Une détermination = houževnatost, rozhodnost, odhodlanost. Snaha dotáhnout věc do konce (terminer).

La détermination réfère à la capacité de rebondir dans des situations difficiles et à celle d’éviter de devenir une victime impuissante.  (Wiki How) <Houževnatost poukazuje na schopnost znovu se postavit na nohy a nestát se bezmocnou obětí.

 • Une envie = chuť, touha, žádostivost.  Ve F původně spojená s touhou mít, co má druhý, tedy i se závistí. Dnes je to jeden z nejužívanějších výrazů vůle, který znamená naprosto obyčejné chtění. Vazba avoir envie de nahrazuje tvary slovesa vouloir.

Avant la naissance de leur bébé, Simon et Monique ont créé la liste des envies pour donner des idées -cadeaux à leurs proches. < Než se jim narodilo miminko, Simon s Monikou sestavili seznam, aby měli jejich blízcí představu o tom, co by si přáli dostat.

 • Un entêtement = umíněnost, tvrdohlavost. Co si člověk vezme do hlavy.

L‘entêtement sans l’intelligence, c’est la sottise soudée au bout de la bêtise et lui servant de rallonge. (Victor Hugo) < Umíněnost bez chytrosti je hloupost napojená na blbost, díky čemuž dosáhne dál.

 • Une initiative = podnět, popud. Ve F spojená se rozhodnutím, ke kterému člověk dospěl samostatně a které jako první začíná realizovat . Proto je také synonymem slova projet.

Les habitants du quartier Sainte-Géneviève apprécient l’initiative de la part d’une famille locale d’installer d’une boîte aux livres devant leur pavillon. < Obyvatelé čtvrti Svaté Jenovéfy si cení popudu jedné místní rodiny umístit před svým domem schránku na knihy. 

 • Une insistance = naléhání, naléhavost. Ve F vůle, která se prosazuje silou.

L’insistance avec laquelle David demandait cette entrevue se montra gênante. < David tak naléhal, abychom se sešli, že to až vadilo.

 • Une intention = záměr, úmysl. Ve F pohnutka. Stejně jako slovo envie nahrazuje tvary slovesa vouloir.

Avez-vous l’intention de poursuivre votre cours ? < Chtěl byste v kurzu pokračovat ?

 • Une lubie = překládá se stejně jako slovo caprice, tedy vrtoch, rozmar. Ve F je ale daleko silnější : výstřelek, ztřeštěnost, úlet.

Les lubies de son épouse rendent Marc dingue. < Marc se z úletů své manželky zblázní.

Un parti = postoj, stanovisko. V F se stále pociťuje vztah k slovesu partir, které znamenalo také sdílet, dělit. Je to tedy postoj, který se sdílí se skupinou stejně smýšlejících. Součást ustálených frází.

Dans ce débat Marc prend parti pour la construction de la déchèterie. < V této debatě se Marc přiklání k výstavbě sběrny odpadu.

 • Une persévérance = vytrvalost.

La persévérance est une valeur fondée sur un principe simple : en restant au contact de nos émotions, nos désirs et en prenant conscience de notre potentiel intrinsèque, nous pouvons accomplir de grandes choses. (reussitepersonnelle) < Vytrvalost je hodnota založená na jednoduchém principu : Pokud zůstaneme v kontaktu s našimi pocity a přáními a vezmeme v potaz náš vnitřní potenciál, můžeme dokázat velké věci.

 • Un plan = plán. Slovo je ve F vázáno zejména na stavební plány, mapy, plánky apod. Přeneseně pak propracovaný projekt.

Ils l’ont bien manipulé avec leur plan prémédité. < Hezky jím svým promyšleným plánem manipulovali.

 • V českém slova smyslu se častěji užívá slovo projet. V tomto významu se setkáme s užitím slova plan v hovorové řeči.

Si on faisait des projets pour ce weekend ? < Co kdybychom si naplánovali víkend ?

Si on se faisait un plan ciné pour ce soir ? < Že bysme dneska večer zašli na film ?

 • Une vocation = poslání, vyvolení, povolání k něčemu, vlohy.

A ses six ans, Ben n’a pas encore trouvé sa vocation. < Ve svých šesti letech zatím Ben nenašel, pro co má vlohy.

 Pro dnešek se s vámi loučím. Přeji vám hodně zábavy s francouzštinou.

Amusez-vous bien ! A bientôt! 🙂

Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)