Francouzsky s Irénou. Francouzština pro začátečníky. Sloveso AVOIR. A 1-2

Toto francouzské sloveso patří neodmyslitelně k základní výbavě všech rodilých i nerodilých mluvčích.

Je to pomocné sloveso pro rod činný (podmět dělá akci vyjádřenou slovesem) a mimo to vám poslouží ve spoustě ustálených frází, z nichž některé vám tu uvádím. Jako v češtině  se užívá k vyjádření vlastnictví: mám 1 psa (j’ai un chien), mám práci (j’ai du travail)…

Pomocným slovesem se nestalo kvůli svému významu, ale proto, že je krátké a nedá se zaměnit za jiné francouzské sloveso.

V níže publikovaných tabulkách najdete sloveso AVOIR vyčasované v přítomném čase (v kladné i záporné formě), v základním minulém (passé composé) a budoucím čase (futur simple). Přimlouvám se, abyste se tyto časy* učili naráz, jak vás k tomu povede vzor.

Přeji vám co nejefektivnější učení s co nejtrvalejšími účinky.

Bonne journée et à très vite ! 😊 Iréna

Avoir (mít) Ne pas avoir (nemít)
j’ai Já mám Je n’ai pas Já nemám
tu as Ty máš tu n’as pas Ty nemáš
il/elle/on a On, ona/každý má (on a = hovorově my máme) il/elle/on n’a pas On, ona/každý nemá (on a = hovorově my máme)
nous avons My máme nous n’avons pas My nemáme
vous avez Vy máte Vous n’avez pas Vy nemáte
ils/elles ont Oni/ony mají ils/elles n’ont pas Oni/ony nemají

 

Passé composé Présent Futur simple
Hier, j’ai eu une moto. Včera jsem měl/a 1 motorku. Aujourd’hui, j’ai une moto et un vélo. Dnes mám 1 motorku a 1 kolo. Demain, j’aurai une moto, un vélo et une voiture. Zítra, budu mít 1 motorku, 1 kolo a 1 auto.
Hier, tu as eu une moto. Včera jsi měl/a 1 motorku. Aujourd’hui, tu as une moto et un vélo. Dnes máš 1 motorku a 1 kolo. Demain, tu auras une moto, un vélo et une voiture. Zítra, budeš mít 1 motorku, 1 kolo a 1 auto.
Hier, il a eu une moto.

Hier, elle a eu une moto.

Včera (on) měl 1 motorku.

Včera (ona) měla 1 motorku.

Aujourd’hui, il a une moto et un vélo.

Aujourd’hui, elle a une moto et un vélo.

Dnes (on)má 1 motorku a 1 kolo.

Dnes (ona) má 1 motorku a 1 kolo.

Demain, il aura une moto, un vélo et une voiture.

Demain, elle aura une moto, un vélo et une voiture.

Zítra, (on) bude mít 1 motorku, 1 kolo a 1 auto.

Zítra, (ona) bude mít 1 motorku, 1 kolo a 1 auto.

Hier, nous avons eu une moto. Včera jsme měli/y1 motorku. Aujourd’hui, nous avons une moto et un vélo. Dnes máme 1 motorku a 1 kolo. Demain, nous aurons une moto, un vélo et une voiture. Zítra, budeme mít 1 motorku, 1 kolo a 1 auto.
Hier, vous avez eu une moto. Včera jste měli/y 1 motorku. Aujourd’hui, vous avez une moto et un vélo. Dnes máte 1 motorku a 1 kolo. Demain, vous aurez une moto, un vélo et une voiture. Zítra, budete mít 1 motorku, 1 kolo a 1 auto.
Hier, ils ont eu une moto.

Hier, elles ont eu une moto.

Včera (oni) měli 1 motorku.

Včera (ony) měly 1 motorku.

Aujourd’hui, ils ont une moto et un vélo.

Aujourd’hui, elles ont une moto et un vélo.

Dnes (oni) mají 1 motorku a 1 kolo.

Dnes (ony) mají 1 motorku a 1 kolo.

Demain, ils auront une moto, un vélo et une voiture.

Demain, elles auront une moto, un vélo et une voiture.

Zítra, (oni) budou mít 1 motorku, 1 kolo a 1 auto.

Zítra, (ony) budou mít 1 motorku, 1 kolo a 1 auto.

 Některé ustálené fráze s francouzským slovesem AVOIR.

  1. avoir faim = mít hlad (j’ai faim= mám hlad ; ils n’ont pas faim = (oni) nemají hlad)
  2. avoir soif = mít žízeň (vous avez soif ? = máte žízeň ?; nous avons très soif = máme (moc= « velkou » žízeň)
  3. avoir besoin DE = potřebovat (il a besoin de faire pipi =(on) potřebuje čůrat)
  4. avoir l’envie DE = mít chuť na, chtít něco udělat (j’ai l’envie de faire du sport= chce se mi sportovat ; je n’ai pas très envie = moc se mi nechce)
  5. avoir froid (j’ai froid = je mi zima)
  6. avoir chaud (j’ai (très) chaud = je mi teplo (vedro)
  7. avoir mal A = bolet (j’ai mal à la tête/au ventre/aux dents = bolí mě hlava/břicho/zuby ; tu n’a mal nulle part = nikde tě nebolí)
  8. avoir peur de/pour = mít strach z (nous avons peur des araignées = bojíme se pavouků ; j’ai peur pour toi = mám strach o tebe)
  9. avoir l’air (joli)= vypadat (hezky) (ça l’air bon = to vypadá « dobré » dobře ; elle a l’air fatiguée = vypadá unavená)
  10. avoir ? an/s = mít ? let (Petr a 34 ans =Petrovi je 30 let; Quel âge avez-vous = Kolik je vám let ?)
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)