Francouzsky s Irénou. Jak užít francouzské výrazy intenzity Tant & Tellement & Si. B

Váháte, kdy který francouzský výraz intenzity použít ? Zkusíme si v tom udělat jasno ?

Sloveso + tant/tellement + que

Je regrette tant/tellement qu’il ne soit pas là !  Je mi to tak líto, že tu není.

Jak se rozhodnout, jestli TANT, nebo TELLEMENT ?

Je to záležitost rytmu. Abyste se měli o co opřít, nabízím tuto jednoduchou pomůcku :

Pokud je sloveso jednoslabičné, převažujete tendence užít TELLEMENT.

Il rit tellement que

Il court tellement que…

Tu me rappelles ta mère tant que…

Elle téléphone tant que…

Další bod pro TELLEMENT je praktičtějšího rázu. Vyhnete se případné záměně za TANT QUE (zatím co) ve významu PENDANT QUE (během toho, co).

Il dort tellement qu’il est épuisé. Spí tak moc, až je z toho vyčerpaný.

Il mange tant qu’il doit être sous traitement. Význam je dvojí : Jí tak moc, že se musí léčit. & Jí během doby, kdy se musí léčit.

Nahraďme výrazem TELLEMENT a máme po starostech : Il mange tellement qu’il doit être sous traitement.

Tato francouzská konstrukce zároveň vyjadřuje následek.

Il rit tellement qu’il en a mal au ventre. Směje se tak moc, až ho z toho bolí břicho.

Nous nous entraînons tant/tellement que les résultats sont durables. Trénujeme tolik, že jsou výsledky trvalé.

Tellement/si + přídavné jméno/příslovce

C’est tellement /si amusant !  Je to tak zábavné.

Il y a tellement /si longtemps ! Je to tak dlouho.

Tant/tellement/si + příčestí minulé

C’est donc là ce lieu tant /tellement/ si photographié ! Toto je tedy to místo tolik fotografované!

Voici la personne tant attendue. Tady je ten tolik očekávaný člověk.

Pokud  chcete hrát najistotu, vyhněte se užití SI. Nedopustili byste se gramatické chyby, jen byste mohli zatahat za uši. TANT funguje po víceslabičných participech, TELLEMENT po těch jedno a dvojslabičných.

Amusez-vous bien et à bientôt ! 🙂 Iréna

P,S, Následuje malé cvičení s klíčem.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)