Francouzsky s Irénou-Francouzské otázky II. Otázky Quel, quelle, quels, quelles? A0-A1.

Francouzské otázky Quel, quelle, quels, quelles se slovesem ETRE (být)

Spisovně

Tázací zájmeno postavíte na začátek věty, přidáte tvar slovesa ETRE a na konec dáte jméno, na které se ptáte.

Slovosled je jiný než v české větě.

Zájmeno i tvar slovesa ETRE se shodují v rodě a čísle se jménem, na které se ptáte.

  • Le numéro du vol est le 1546. < Quel est le numéro du vol ? = Jaké je to číslo toho letu ?

le numéro = slovo mužského rodu a v jednotném čísle < zájmeno quel + est

  • J’habite 4 boulevard du 11 novembre, 25 612 Pontarlier.< Quelle est votre/ton adresse ? = Jaká je vaše/tvoje adresa?

l’adresse = slovo ženského rodu a v jednotném čísle < zájmeno quelle + est

  • Les sièges réservés sont les 5 et 4. < Quels sont les sièges réservés ? = Která sedadla jsou rezervovaná ?

les sièges = slovo mužského rodu a v množném čísle < zájmeno quels + sont

  • Les places libres sont les 10 et 15. < Quelles sont les places libres ? = Která místa jsou volná ?

les places = slovo ženského rodu a v jednotném čísle < zájmeno quelle + sont

Tento typ otázky se nikdy netvoří pomocí est-ce que.

Nespisovně se můžete zeptat např. C’est quoi, les places libres/ton adresse/les sièges réservés/le numéro du vol? = To je co, ty volný místa/tvoje adrese/rezervovaný sedadla/číslo letu ?

Francouzské otázky Quel, quelle, quels, quelles s jinými slovesy než s ETRE

Hovorově a nespisovně

Vytvoříte oznamovací větu a tázací zájmeno se jménem postavíte na konec.

  • On part à quelle heure ? — V kolik se jede ?
  • On prend quel vols ? = Letíme jakým letem ?

Spisovně a hovorově

Tázací zájmeno se jménem postavíte na začátek, následuje kód est-ce que (lze ho vynechat) a nakonec podmět a přísudek věty.

Tento typ otázky bez kódu est ce que vám doporučuji jako univerzálně použitelný.

  • A quelle heure est-ce qu’on part? = A quelle heure on part ? = V kolik hodin jedeme pryč ?
  • Quel vol on prend? = Quel vol est-ce qu’on prend ? = Jakým letem letíme ?

Velice spisovně

Tázací zájmeno se jménem stojí na začátku věty, pak následuje přísudek a nakonec jméno. Pokud mluvíte o konkrétní osobě, nahradíte zájmeno on.

A quelle heure partons-nous? = A quelle heure faut-il partir ? = V kolik hodin odjíždíme ? = V kolik hodin musíme odjet ?

Quel vol prenons-nous ? = Quel vol faut-il prendre ? = Kterým letem poletíme ? Kterým letem je třeba letět ?

Informace o základních třech typech francouzských otázek najdete v článku 735.

Bonne journée et à très bientôt, Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)