Francouzsky s Irénou. Zásadně důležitá francouzská fráze C’est. A0

 1. Význam
 2. Užití
 3. Formy.

Význam.

Francouzská vazba C’EST znamená česky To JE.

Užití.

Představit nebo identifikovat někoho nebo něco.

C’est + určovatel + obecné jméno

 • C’est un ami. = To je jeden přítel.
 • C’est l’ami de Carole. = To je (ten) Carolin přítel.
 • C’est mon ami. = To je můj přítel.
 • C’est du café. = To je káva (nějaké množství)
 • Ce sont mes affaires. = To jsou mé věci/ záležitosti./To je moje
  věc (to se týká jen mě)
 • C’est dix euros. = To je 10 eur.
 • Ce sont trois fils de Fred. = To jsou 3 Fredovi synové.
 • C’est cette forêt. = To je tento les.

Hovorově je povoleno užívat formu jednotného čísla i v plurálu: C’est Pierre et Richard. /Ce sont Pierre et Richard.

C’est + samostatné zájmeno osobní

 • C’est moi. = To jsem já.
 • C’est nous/Ce sont nous. = To jsme my.

C’est + vlastní jméno

 • C’est Pierre. = To je Pierre.
 • C’est/ce sont Pierre et Thomas. = To jsou Pierre a Thomas.

Ohlásit někoho.

C’est + samostatné zájmeno osobní.

 • C’est moi! Ouvre. = To jsem já. Otevři.

C’est + vlastní jméno.

 • C’est Sonia. Elle est là. = To je Sonia. (Ona) je tady.
 • C’est/sont Henri et Cécile. Ils sont venus. = To jsou Henri a Cécile. Přišli.

C’est + určovatel + obecné jméno

 • C’est un facteur. Il m’apporté un colis. = To je jeden pošťák. Přinesl mi jeden balík.
 • C’est/ce sont mes parents. Ils sont enfin arrivés. = To jsou moji rodiče. Konečně dorazili.
 • C’est ton colis. Il est venu. = To je tvůj balík. Přišel.

Vyjádřit datum nebo část dne.

Pouze c’est v jednotném čísle!

C’est + den.

 • C’est mardi, aujourd’hui. = Dneska je úterý.

C’est + určovatel + část dne

 • C’est un matin d’hiver. = Je jedno zimní ráno.
 • C’est mon après-midi. = To je moje odpoledne (mám volno).
 • C’est le soir où je sors. = To je ten večer, kdy jdu ven.
 • C’est ce soir, le concert. = Ten koncert je tento/dnes večer.

C’est + určovatel + měsíc/rok.

 • C’est une année très chaude. = To je (jeden) horký rok.
 • C’est un juin très touristique. = To je (jeden) červen s dobrou návštěvností.
 • C’est le novembre que je préfère = Nejradši mám listopad/Jsem pro listopad.

C’est + předložka + měsíc/rok

 • C’est en juillet que je te vois. = Uvidím tě v červenci.
 • C’est en 2017 que Pepa s’est installé à Brno. = Pepa se usadil v Brně v roce 2017.

Upřesnit místo nebo čas.

C’est + čas/místo

Neužívá se pro vyjádření hodiny.

 • C’est demain que Victor vient. = Victor
  přijde/přijede zítra.
 • Ma maison, c’est ici. = Tady je můj dům/tady bydlím.

Vyjádřit svůj názor na někoho nebo na něco.

C’est + přídavné jméno rodu mužského čísla jednotného

 • Ton mari, c’est sympa = Tvůj muž je sympaťák/sympatickej.
 • C’est gentil d’être venu. = To je milé, že jsi přišel.

C’est + příslovce

 • C’est bien. = To je dobře.

Formy

 • minulé časy: ça a été (passé composé) & c’était (imparfait)
 • budoucí časy: ça sera (futur simple) & ça va être (futur proche)
 • podmiňovací způsob : ça serait

C’est bien, la pratique. Une très belle journée 🙂 Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)