Francouzsky s Irénou. Francouzská vazba Du moment que. Význam a užití. B

  1. Význam.
  2. Synonyma.
  3. Užití.
  4. Příklady.

Význam.

Francouzská spojková vazba DU MOMENT QUE odpovídá přibližně českému protože v tu chvíli & protože od té chvíle/doby. Vyjadřuje tedy příčinu, která souvisí s určitým časovým údajem. Překlad do češtiny tento dvojí význam ne vždy dovolí.

Synonyma.

Presque, puisque (pokud je důvod zřejmý), dès que, depuis que, à partir que.

Užití.

Vazba se hodí do mluvené řeči i do textu tam, kde potřebujete skloubit vyjádření důvodu a času.

Příklady.

Je ne t’accompagne pas au cinéma ce soir du moment que tu y vas avec ta petite amie. Dnes večer s tebou do kina nepůjdu, protože tam v tu dobu jdeš se svou přítelkyní.

Du moment que Patrick a connu Zdenka, il l’a aimée. Od chvíle, kdy Patrick Zdenku poznal, ji miloval. 

Du moment que vous avec accepté ses conditions, vous êtes obligé de les respecter. Jakmile jste přijal tyto podmínky, jste povinen je respektovat.

Amusez-vous bien. Une très belle journée! Iréna 🙂

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)