Francouzsky na Skype. Formy francouzského záporu. B

Zápor dělíme na slovní (négation lexicale) a mluvnický (négation grammaticale).

FRANCOUZSKÝ ZÁPOR SLOVNÍ

Tvoří se pomocí předpon nebo antonymy (slovy opačného významu.

FRANCOUZSKÝ SLOVNÍ ZÁPOR POMOCÍ PŘEDPON

C’est irrésistible/invisible/impossible. (To je neodolatelné/neviditelné/nemožné)

Je suis non-fumeuse. (Jsem nekuřačka)

Les anticorrida protestent contre cette coutume. (Odpůrci koridy protestují proti této tradici)

Celui qui n’a pas de chance est malchanceux. (Ten, kdo nemá štěstí, je smolař)

J’apprécie ton approche désintéressée dans cette affaire. (V této záležitosti oceňuji tvůj nezištný přístup)

Il ne faut pas confondre l‘analphabétisme avec l‘illettrisme. (Nelze zaměňovat naprostou negramotnost za částečnou)

FRANCOUZSKÝ SLOVNÍ ZÁPOR POMOCÍ ANTONYM

Diane est petite, mais son frère est grand. (Diane je malá, ale její bratr je velký)

Alors je marche rapidement, tu avances lentement. (Zatímco já jdu rychle, ty postupuješ pomalu)

FRANCOUZSKÝ ZÁPOR MLUVNICKÝ

Skládá se ze záporky NE a jiného záporného slova, které může být:

 • zájmenem (rien, personne)
 • příslovcem (nullement, aucunement, jamais, nulle part, ne – pas)
 • určovatelem (aucun homme, nulle femme)

Zvláštnosti francouzského mluvnického záporu

 • Záporka PAS se klade vždy za časované sloveso, ostatní před slovo nebo část věty, kterou popírají. Il n‚a pas invité Thomas. (Nepozval Thomase) Tu n’avais jamais mangé des huîtres ? (Ty jsi nikdy předtím ústřice nejedl/a ?) Nous n’avons vu aucune voiture. (Žádné auto jsme neviděli)
 • Záporka PAS, která nemá specifický význam, se nahrazuje záporkou bližšího významu.: Je ne te vois pas. (Nevidím tě) Je ne te vois nulle part. (Nikde tě nevidím) Věta „Je ne te vois pas nulle part“ není správně. Ale záporek bližšího významu může být ve větě tolik, kolik je potřeba: Jamais je n’ai vu personne nulle part. (Nikdy jsem nikoho nikde neviděl/a)
 • Záporka NE se v hovorové francouzštině často vynechává: Je te vois pas.
 • Ve francouzštině vyššího stylu záporka NE může zápor vyjadřovat jako jediná: Si je ne me trompe. (Pokud se nemýlím)
 • Záporný infinitiv se tvoří tak, že obě základní záporky stojí vepředu : ne pas manger (nejíst). Záporky bližšího významu mohou stát i za infinitivem: ne voir personne (nikoho nevidět); ne jamais manger (nikdy nejíst); n‚entendre personne (nikoho neslyšet); ne rien savoir (nic nevědět).
 • Ve významu „už ne“ se používá záporka PLUS v kombinaci s jinými (NE, PERSONNE, JAMAIS) : Yves ne mange plus de viande. (Yves už nejí maso). Elle n‚en peut plus. (Už dál nemůže). Rien ne sera plus comme avant (Nic už nebude jako dřív). Je ne veux plus jamais te voir. (už tě nechci nikdy víckrát vidět)
 • Jestliže se popírá vícero větných členů, užívá se dvojice záporek NI – NI : Il n’aime ni la bière, ni la vodka. (Nechutná mu ani pivo, ani vodka)
 • Zvláštní formou záporu je tzv. négation restrictive, která se užívá pro zdůraznění jediné platné možnosti. Vyjadřuje se pomocí záporek NE … QUE, RIEN … SAUF, RIEN … SINON atd. : Elle ne fréquente que les cours particuliers (Chodí pouze na soukromé kurzy). Rien ne lui plaît, sauf cette paire d’escarpins. (Nic se jí nelíbí, až na tento pár lodiček). Se fâcher ne servira à rien, sinon à se faire la bile. (Rozčilování není k ničemu leda tak si hnout žlučí). Personne n‘a réussi à s’enfuir, sauf un homme âgé. (Nikomu se nepodařilo uniknout, až na jednoho staršího muže)

🙂 Přeji vám, ať se vám francouzština snadno učí, a držím vám palce. Courage ! Iréna 🙂

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)