Francouzsky s Irénou. Francouzské spojovací výrazy D’AUTANT PLUS/MOINS/MIEUX/MOINS BIEN QUE. B

 1. D’autant plus/moins/mieux/moins bien que. Vysvětlení
 2. Příklady užití

Francouzské spojovací výrazy D’AUTANT PLUS/MOINS/MIEUX/MOINS BIEN QUE. Vysvětlení

Jsou synonymy francouzské spojky PARCE QUE (česky protože), které zároveň vyjadřují intenzitu.

Do češtiny se překládají takto

 • d’autant plus que = o to víc, že & tím spíš, že
 • d’autant moins que = o to míň, že
 • d’autant mieux que = o to lépe, že & tím líp, že
 • d’autant moins bien que = o to hůř, že & tím hůř, že

Užívá se po nich sloveso v oznamovacím způsobu.

Francouzské spojovací výrazy D’AUTANT PLUS/MOINS/MIEUX/MOINS BIEN QUE. Příklady užití

Francouzské sloveso (kromě ETRE) + d’autant plus + que + oznamovací způsob

 • D’habitude, Paul travaille beaucoup, mais aujourd’hui il travaille d’autant plus qu‚il veut tout finir avant son départ. = P. obvykle pracuje hodně, ale dnes pracuje o to víc, že chce vše dokončit, než odejde z práce.

Francouzské sloveso (kromě ETRE) + d’autant plus + příslovce + que + oznamovací způsob

 • Le professeur a expliqué d’autant plus clairement qu’il s’agissait de son sujet préféré. = Učitel vysvětlovat o to jasněji, že se jednalo o jeho oblíbené téma.

Francouzské sloveso (kromě ETRE) + d’autant moins + que + oznamovací způsob

 • En ce moment, les enfants bougent d’autant moins qu‚ils sont sans cesse cloués devant l’ordinateur.= V této době se děti hýbou o to méně, že ustavičně dřepí u počítače.

Francouzské sloveso (kromě ETRE) + d’autant moins + příslovce +que + oznamovací způsob

 • Marie a préparé le dîner d’autant moins habilement qu‘elle s’est attendue à la critique de la part de sa mère. = M. připravovala večeři o to míň obratně, že očekávala kritiku od své matky.

Francouzské sloveso (kromě ETRE) + d’autant moins bien + que + oznamovací způsob

 • Grigory s’est concentré d’autant moins bien qu‚il n’avait pas très bien dormi de la nuit. = G. se soustředil o to hůř, že se v noci moc dobře nevyspal.

Francouzské sloveso (kromě ETRE) + d’autant mieux + que + oznamovací způsob

 • Hélène s’est appliquée d’autant mieux que ses parents lui avaient promis une petite récompense. = H. se snažila o to víc, že jí rodiče slíbili malou odměnu.

ETRE + d’autant plus + přídavné jméno que + oznamovací způsob

 • Alexi est d’autant plus heureux que sa petite amie lui a annoncé sa grossesse. = A. je o to víc šťastnější, že mu jeho přítelkyně oznámila, že je těhotná.

ETRE + d’autant moins + přídavné jméno que + oznamovací způsob

 • Nous sommes d’autant moins satisfaits de la qualité de ses services que l’entreprise s’est montrée indifférente à propos de notre réclamation. = Jsme o to méně spokojení s kvalitou služeb této firmy, že nejevila zájem o naši reklamaci.

ETRE + d’autant mieux + přídavné jméno que + oznamovací způsob

 • Le client a été d’autant mieux accueilli que la serveuse connaissait très bien sa femme. = Host byl lépe uvítán o to lépe, že servírka velice dobře znala jeho ženu.

ETRE + d’autant moins bien + přídavné jméno que + oznamovací způsob

 • Fabrice est d’autant moins accepté par ses collègues qu‚il se comporte hautain avec eux. = Fabricovi kolegové ho přijali o to hůř, že se k nim chová povýšeně. („F. je přijat svými kolegy o to hůř, že …“)

Je vous souhaite une très belle journée 🙂 Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)