Francouzsky na Skype. Slovní zásoba z matematiky. A2+

 • Un chiffre pair = sudé číslo
 • Un chiffre impair = liché číslo
 • Un nombre à deux chiffres = dvojmístné číslo
 • Un chiffre rond = celé číslo& číslo dělitelné deseti (60)
 • Un chiffre exact = desetinné číslo (57,8)
 • Arrondir à (160) = zaokrouhlit na (160)
 • Calculer = spočítat
 • Compter = počítat
 • Compter de tête = faire ses calculs de tête =s/počítat z hlavy
 • Compter avec/sans calculette = počítat s/bez kalkulačky
 • Être bon en calcul mental = být dobrý v počítání z hlavy
 • Être mauvais/nul en calcul mental= být slabý v počítání z hlavy
 • Faire une erreur de calcul = přepočítat se
 • Faire le total = sečíst všechny položky, dojít ke konečnému výsledku
 • Le montant = částka
 • La somme = suma
 • L’addition (f)= součet (účet v restauraci, v kavárně …), sčítání
 • Additionner = sčítat
 • La soustraction = odčítání
 • Soustraire = odčítat
 • La multiplication = násobení
 • Multiplier = násobit
 • La division = dělení
 • Diviser = dělit
 • 3 plus 5 égale 8 = 3+5 = 8
 • 8 moins 3 égale 5 = 8 – 3 = 5
 • 2 multiplié par 2 égale 4 = 2 x 2 = 4
 • 4 divisé par 2 égale 2 = 4 : 2 = 2
 • La table de multiplication = násobilka
 • La fraction = zlomek
 • La moitié = polovina
 • Le tiers = třetina
 • Le quart = čtvrtina
 • Le cinquième = pětina
 • Le dixième = desetina
 • Le centième = setina
 • Le millième = tisícina
 • La puissance = mocnina
 • Le carré  d’un nombre= druhá mocnina z
 • Le cube d’un nombre = třetí mocnina z
 • Doubler = zdvojnásobit
 • Tripler = ztrojnásobit
 • Quadrupler = zčtyřnásobit
 • Le pourcentage = procentní podíl
 • 1% = un pour cent = 1 procento
 • Faire la moyenne de = dělat průměr z
 • En moyenne = v průměru
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzské idiomy, Francouzsko-česká slovíčka a fráze se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)