Tchèque avec Iréna. V lese. Texte en tchèque et en français & Audio & Liste des mots à retenir. A1

Version en tchèque

V lese

Moc rádi chodíme na procházky do lesa. V lese je ticho a stín a hezky to tam voní.

Rostou tam stromy. Například stromy jehličnaté (smrky, borovice) a listnaté (duby, břízy). Strom má v zemi kořeny a nad zemí kmen a větve. Jehličnaté stromy mají jehlice a listnaté stromy mají listy. Ve větvích stromů si dělají hnízda ptáci. V lese také rostou keře a mech.

Rádi hledáme houby, ale jen ty jedlé. Sbíráme hlavně hřiby, kozáky a lišky. Nejedlé a jedovaté houby necháváme pro zvířata.

Chodíme po cestách, kde je písek, kamení, spadané listí a jehličí a taky tráva. Po dešti jsou na cestě louže a taky bláto

V lese mluvíme potichu, abychom nevyplašili zvířata. Někdy vidíme srnku, zajíce nebo lišku.

Na pasece sbíráme maliny a ostružiny.

Když jsme unavení, sedneme si do mechu, nebo na pařez. Pak si dáme svačinu a nakonec se vydáme na zpáteční cestu domů.

Version en tchèque et en français

V lese = A la forêt

Moc rádi chodíme na procházky do lesa. = Nous aimons beaucoup nous promener en forêt.

V lese je ticho a stín a hezky to tam voní. = Dans la forêt, c’est calme, il y a de l’ombre et ça sent très bon.

Rostou tam stromy. = Les arbres y poussent.

Například stromy jehličnaté (smrky, borovice) a listnaté (duby, břízy). = Par exemple des arbres épineux (sapins, pins) et des feuillus (chênes, bouleaux).

Strom má v zemi kořeny a nad zemí kmen a větve. = L’arbre a des racines dans la terre et un tronc avec des branches au-dessus du sol.

Jehličnaté stromy mají jehlice a listnaté stromy mají listy. = Les arbres épineux ont des épines et les arbres feuillus ont des feuilles.

Ve větvích stromů si dělají hnízda ptáci. = Sur les branches des arbres, les oiseaux font leurs nids.

V lese také rostou keře a mech.= Dans la forêt poussent aussi des arbustes et de la mousse.

Rádi hledáme houby, ale jen ty jedlé. = Nous aimons chercher des champignons, mais uniquement ceux qui sont comestibles.

Sbíráme hlavně hřiby, kozáky a lišky. = Nous ramassons surtout des cèpes, bolets et des girolles.

Nejedlé a jedovaté houby necháváme pro zvířata. = Nous laissons les champignons non comestibles ou toxiques pour les animaux.

Chodíme po cestách, kde je písek, kamení, spadané listí a jehličí a taky tráva. = Nous marchons sur les sentiers avec du sable, des cailloux, des feuilles ou des épines mortes, mais aussi avec de l’herbe.

Po dešti jsou na cestě louže a taky bláto. = Après la pluie, il y a des flaques d’eau et de la boue sur les sentiers.

V lese mluvíme potichu, abychom nevyplašili zvířata. = Dans la forêt, nous parlons bas pour ne pas effrayer les animaux.

Někdy vidíme srnku, zajíce nebo lišku. = Parfois nous voyons un chevreuil, un lièvre ou un renard.

Na pasece sbíráme maliny a ostružiny. = A la clairière nous cueillons des framboises ou des mûres.

Když jsme unavení, sedneme si do mechu nebo na pařez. = Quand nous sommes fatigués, nous nous asseyons dans la mousse ou sur une souche.

Pak si dáme svačinu a nakonec se vydáme na zpáteční cestu domů. = Puis, nous prenons un goûter et enfin, nous reprenons le chemin de retour pour rentrer à la maison.   

Česká slovíčka. Les mots tchèques à retenir.

 1. les (n.m. ; G: lesa) = forêt, bois
 2. růst (v.i + t.d. : rostu) = ici: pousser
 3. strom (n.m; G: stromu) = arbre
 4. jehličnatý (adj. ; G :  jehličnatého) strom = arbre épineux
 5. jehličí (n.n ; sg ; G: jehličí) = épines
 6. jehlice (n.f; G: jehlice) = épine; aiguille
 7. smrk (n.m; G: smrku) = sapin
 8. borovice (n.f; G: borovice) = pin
 9. listnatý (adj.; G: listnatého) strom = arbre feuillu
 10. dub (n.m; G: dubu) = chêne
 11. bříza (n.f; G: břízy) = bouleau
 12. list (n.m.; G: listu) = feuille
 13. listí (n.n ; sg ; G: listí) = feuillage
 14. kořen (n.m.; G: kořeny) = racine
 15. kmen (n.m.; G: kmenu & kmene) = tronc
 16. větev (n.f; G: větve) = branche
 17. keř (n.m; G: keře) = arbuste
 18. tráva (n.f; G: trávy) = herbe
 19. pták (n.m.a.; G: ptáka; N.pl: ptáci) = oiseau
 20. hnízdo (n.n.; G: hnízda) = nid
 21. mech (n.m; G: mechu) = mousse (végétal)
 22. houba (n.f; G: houby) = champignon
 23. jedlá (adj.; G: jedlé) houba = champignon comestible
 24. nejedlá (adj.; G: nejedlé) houba = champignon non comestible
 25. jedovatá (ad.; G: jedovaté) houba = champignon toxique
 26. hřib (n.m.; G: hřiba) = cèpe 
 27. kozák (n.m.; G : kozáka) = une espèce de bolets
 28. liška (n.f.; G : lišky) = girolle & renard
 29. cesta (n.f.; G : cesty)= chemin, voie, voyage …sentier
 30. písek (n.m.; G : písku) = sable
 31. bláto (n.n. ; G : bláta) = boue
 32. louže (n.f. ; G louže) = flaque d’eau
 33. kámen (n.m ; G : kamene) = pierre
 34. kamení (n.n. ; G : kamení) = pierraille
 35. zvíře (n.n ; G : zvířete) = animal, bête
 36. srnka, srna (n.f ; G : srnky, srny) = chevreuil
 37. zajíc (n.m. ; G : zajíce) = lièvre
 38. paseka (n.f.; G : paseky) = clairière
 39. ostružina (n.f; G : ostružiny ) = mûre
 40. malina (n.f; G : maliny) = framboise
 41. borůvka (n.f.; G: borůvky) = myrtille
 42. pařez (n.m.; G : pařezu) = souche
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Tchèque langue étrangère se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)