Tchèque avec Iréna. České vánoční tradice. Adventní věnec. Texte & Cours. Débutants en tchèque.

První česká vánoční tradice. Adventní věnec.

Na tradičním adventním věnci musí být čtyři svíčky.

První svíčka znamená Naději. Zapaluje se první adventní neděli.

Druhá svíčka znamená Mír. Zapaluje se druhou adventní neděli.

Třetí svíčka znamená Víru. Zapaluje se třetí adventní neděli.

Čtvrtá svíčka znamená Lásku. Zapaluje se čtvrtou adventní neděli.

Stavba vět. Structure des phrases.

Na (préposition)+ (L tradičním adventním věnci) Verbe 3e PL muset (musí) + INF být + N (čtyři svíčky).

N (První svíčka) Verbe 3e SG znamenat (znamená) +A (Naději). (Sujet = svíčka) Verbe 3e SG zapalovat se (zapaluje se) + L (quand ? : první adventní neděli).

Slovíčka. Vocabulaire.

 • Česká (adj. Dur, f, sg ; G. české ; mladá) = tchèque
 • Vánoční adj. Num cardin. F sg < G. první; cizí = de Noël
 • Tradice (n.f ; G. tradice ; růže) = tradition
 • Na = sur
 • Tradiční (adj.mou pl ; G. tradičního ; cizí) = traditionnel
 • Adventní (adj.mou pl ; G. adventního; cizí) = de l’Avent
 • Věnec (n.m. inanimé, mou ; G. věnce ; stroj) = couronne
 • Musí (v. 3e sg + pl, indicatif, présent) = muset = devoir
 • Být (v. auxiliaire) = être
 • Čtyři (adj. Num. ; G čtyř) = quatre
 • Svíčky (n. f. pl. žena) < N. sg. Svíčka ; G svíčky = bougie, chandelle
 • První (adj. Num cardin. F sg < G první; cizí) = première
 • Znamená (v. t. 3e, sg, ind. Présent) < znamenat = signifier
 • Naděje (n.f. sg ; G naděje ; růže) = espoir
 • Zapaluje se (v.pron. 3e, sg, ind. Présent) < zapalovat se= s’allumer
 • Neděle (n.f. sg ; G naděje ; růže) = dimanche
 • Druhá (adj. Num cardin. F sg < G druhé ; mladá) = deuxième
 • Mír (N.m. inan. < G míru ; hrad) = paix
 • Třetí (adj. Num cardin. F sg < G třetí; cizí) = troisième
 • Víra (n.f. sg; G: víry; žena) = Foi
 • Čtvrtá (adj. Num cardin. F sg < G čtvrté) = quatrième
 • Láska (n.f. sg; G: víry; žena) = amour

Traduction en français. Překlad do francouzštiny

 • První česká vánoční tradice. = La première tradition tchèque de Noël.
 • Adventní věnec = La couronne de l’Avent
 • Na tradičním adventním věnci musí být čtyři svíčky. = Sur la couronne d’Avent tchèque traditionnel doivent être quatre bougies.
 • První svíčka znamená Naději. = La première bougie signifie l’Espoir.
 • Zapaluje se první adventní neděli. = On l’allume le premier dimanche de l’Avent.
 • Druhá svíčka znamená Mír. = La deuxième bougie signifie la Paix.
 • Zapaluje se druhou adventní neděli. = On l’allume le deuxième dimanche de l’Avent.
 • Třetí svíčka znamená Víru. = La troisième bougie signifie la Foi.
 • Zapaluje se třetí adventní neděli. = On l’allume le troisième dimanche de l’Avent.
 • Čtvrtá svíčka znamená Lásku. = La quatrième bougie signifie l’Amour.
 • Zapaluje se čtvrtou adventní neděli. = On l’allume le quatrième dimanche de l’Avent.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Tchèque langue étrangère se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)